ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Bonnierchefen: "Omställningen går för långsamt"

  • Tomas Franzén, Bonniers koncernchef. Foto: Jesper Frisk

2016 blev ett omställningsår för Sveriges största mediebolag Bonnier och resultatet före skatt backade 151 miljoner kronor.
”Det var ett resultatmässigt tufft år”, säger koncernchefen Tomas Franzén.

Bonnier-koncernen, som bland annat äger TV4, tidningsjättarna Dagens industri, Expressen och Dagens Nyheter samt bokverksamheterna Adlibris och Albert Bonniers Förlag, omsatte 25.492 Mkr 2016, en nedgång från 25.906 Mkr 2015. Resultatet före skatt 2016 uppgick till 558 Mkr, att jämföra med 709 Mkr året innan.

Enligt Tomas Franzén präglades året av bland annat stora teknikinvesteringar.

”Under den omställningsprocess vi har för Bonnier har vi sagt att det operativa resultatet ska ligga runt 800 Mkr till 1 miljard kronor. Fjolåret var tufft, med ett operativt rörelseresultat på 731 Mkr”, säger Tomas Franzén.

Det vikande resultatet förklaras främst av förluster i hundramiljonersklassen i betal-tv-bolaget C More, en trög utveckling för tv-verksamheten MTV i Finland och problem för spelbolaget Evoke Gaming.

”Våra stora utmaningar med de bolagen har inte gått att vända så snabbt som vi trodde. Vi är på rätt väg med både C More och MTV, men det hade behövt gå ännu snabbare”, säger Tomas Franzén.

”2017 blir ett avgörande år då vi genomför en rad åtgärder i de här bolagen som ska leda till svarta siffror”, säger han.

Samtidig poängterar Tomas Franzen att vinstmaximering inte har varit huvudfokus 2016, anpassningen av koncernen till en digital medievärld har prioriterats.

”Under 2016 fick vi verkligen ett kvitto på att betalningsviljan är hög för kvalitetsjournalistik och det är väldigt glädjande att se att betalningsviljan för digitala prenumerationer är hög både hos Dagens industris och hos Dagens Nyheters läsare”, säger Tomas Franzén.

För Bonnier News, där Dagens industri ingår tillsammans med bland annat Expressen och Dagens Nyheter, uppgick omsättningen till 4,5 miljarder under fjolåret. Det gemensamma operativa resultatet var 291 Mkr, jämfört med 370 Mkr 2015.

Noterbart är att Di:s starka tillväxt av digitala prenumeranter gjorde att Di ökade vinsten och därmed svarade för över hälften av vinsten i affärsområdet.

”Det är Dagens industri som håller i och förbättrar sitt resultat inom Bonnier News. De andra minskar sina vinster, men det är en förväntad utveckling”, säger Tomas Franzén.

Bland glädjeämnena finns Bonniers förlagsverksamhet som ökade både omsättning och vinst, främst tack vare utvecklingen i Tyskland.

”Framgången för Harry Potter 8 bidrar, men huvudförklaringen är en mycket bra ledning av den tyska förlagsverksamheten”, säger Tomas Franzén.

Han lyfter även fram TV4.

”De gör ett kanonår och håller i annonsintäkterna trots att tv-marknaden viker, vilket innebär att TV4:s marknadsandel på tv-marknaden växer.”

Under inledningen av 2017 har bland annat minoritetsandelen i SF Bio sålts för 1,6 miljarder kronor och 49,9 procent av Di:s danska systertidning Børsen har sålts för en halv miljard kronor.

Enligt Tomas Franzén frigör försäljningarna kapital till omställningen till en digitaliserad mediekoncern. Pengarna ska även användas till strategiska investeringar och förvärv.

”Vi fortsätter att arbeta aktivt med portföljen av bolag i Bonnierkoncernen under 2017”, säger Tomas Franzén som dock är hemlighetsfull över vilka bolag som står på säljlistan.

Vilka investeringar letar Bonnier efter 2017?
”Vi tittar mycket på business to business-tjänster, databaser och företagstjänster inom en rad områden, till exempel hälsa.”

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies