ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Ökade massapriser tynger Bongs resultat

Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bongs resultat under andra kvartalet belastades av ökade råvarupriser, främst i form av ökade massapriser.

”Koncernens bruttomarginal påverkas negativt av prisökning på finpapper där prisökningar mot kunder ännu inte fått fullt genomslag och ökade transportkostnader”, skrev vd Håkan Gunnarsson i delårsrapporten.

Rörelsemarginalen för kvartalet blev cirka 1,8 procent och för första halvåret uppgick den till 2,0 procent. För helåret 2017 låg rörelsemarginalen på 2,2 procent.

Bolaget har genomfört prishöjningar för att balansera ut de ökande råvarupriser vilket lägger grunden för förbättrade marginaler kommande kvartal, enligt Håkan Gunnarsson.

I delårsrapporten beskrev bolaget att viktiga tillväxtområden omfattar förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel samt kuvertmarknaden i Östeuropa.

Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 21 miljoner kronor (19).

Rörelseresultatet blev 10 miljoner kronor (7) och innehöll jämförelsestörande poster på 4 miljoner kronor (0).

Resultat efter skatt blev -17 miljoner kronor (-8). Jämförelsestörande poster i finansnetto uppgick till -10 miljoner kronor (0).

Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -48 miljoner kronor (-15).

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies