ANNONS:
Till Di.se

Billerud Korsnäs återköper aktier

Förpacknings- och massaproducenten Billerud Korsnäs styrelse har beslutat om återköp av egna aktier för att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagarna i Billerud Korsnäs långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram. Detta enligt ett pressmeddelande. 

Återköp får ske, under perioden från och med den 15 juni 2018 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, av högst 335.000 aktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Billerud Korsnäs innehade vid tidpunkten för detta pressmeddelande 1 184 191 egna aktier.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies