1515

Bilismen väntas öka trots klimatmål

Biltrafiken väntas öka med 18 procent fram till 2030 enligt Trafikverket. Detta trots att klimatmålet kräver betydligt färre fordon på vägarna — en faktor minst lika avgörande som förnybara drivmedel och energieffektivisering.

Foto:Roland Magnusson

”Det är fortfarande en lite känslig fråga”, säger Håkan Johansson, myndighetens nationelle samordnare för klimat- och energifrågor.

Personbilstrafiken har ökat stadigt sedan 1990-talet. Efter finanskrisen stod det stilla några år, men sedan 2014 har den åter fortsatt att tillta.

Nu måste trenden vändas och bilismen minska med mellan 10 och 20 procent om klimatmålet ska uppnås, anser Trafikverket.

Riksdagen har beslutat att utsläppen ska ha minskat med 70 procent 2030. Förnybara drivmedel och energieffektivisering är betydande — men minskad biltrafik minst lika avgörande, förklarar Håkan Johansson.

”För att nå dit behöver vi alla de här delarna. Vi brukar säga att de är ungefär lika viktiga.”

Prognoserna pekar dock i en helt annan riktning — en ökning av bil- och lastbilstrafiken med 18 respektive 28 procent mellan 2014 och 2030.

”Målen och prognoserna går inte ihop”, konstaterar Johansson.

Trafikverket har tillsammans med en rad andra myndigheter efterfrågat ett tydligare mål för biltrafiken.

Något nationellt mål som säger att den ska minska finns nämligen inte — förutom att regeringen förra året beslutade att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska stå för minst 25 procent av resandet i landet senast år 2025.

”Det har blivit lite lättare att prata om detta i storstäder. Men jag tror fortfarande att det är en lite känslig fråga”, säger Johansson.

I dag sker cirka 20 procent av resandet via gång-, cykel- och kollektivtrafik. Trafikverket tror att andelen kommer ligga kvar på samma nivå också framöver.

”De infrastruktursatsningar som görs räcker inte. På det behövs också styrmedel som påverkar i den riktningen.”

Alexander Ståhle, stadsforskare på Kungliga Tekniska högskolan, noterar hur Sveriges storstäder är på väg att halka efter andra storstäder i omställningen mot minskad biltrafik.

”Oslo tar bort bilar från stadskärnan, Helsingfors bygger om motorvägar till stadsgator. I moderna asiatiska städer byggs bara kring kollektivtrafik”, säger han och understryker att det är resultatet av medvetna politiska beslut.

Enligt honom fanns en tydlig målbild hos politiker och ingenjörer i Sverige att bygga ett bilsamhälle då massbilismen introducerades under 1900-talet.

”Alla stora vägar som vi har genom städerna har byggts i syfte att skapa god framkomlighet för motortrafiken. De har skapat dagens trafikproblem.”

”I dag finns en annan hållbar vision kring hur städerna ska se ut och fungera. Det betyder att vi också måste lägga om planering och investeringar.”


Innehåll från HemocueAnnons

Snabbare svar ger bättre patientsäkerhet vid infektionsdiagnostik

Tid är en viktig faktor inom vården, både för läkare och patient, samtidigt som det finns stora krav på kvalitet och effektivitet. Med HemoCue WBC DIFF är det enklare för läkare att mäta antalet vita blodkroppar och en fempartsdiff – och på mindre än fem minuter bättre avgöra ett hälsotillstånd.

HemoCue AB i Ängelholm har utvecklat den medicintekniska produkten HemoCue WBC DIFF, som mäter det totala antalet vita blodkroppar i blodet och en fempartsdiff. Med kapillära eller venösa helblodsprover ger det ett patientnära provsvar med laboratoriekvalitet – inom bara några minuter. Det har flera fördelar, inte bara för läkarna utan även för patienten.

Många primärvårdsläkare får dra ett stort lass och för att kunna sköta sitt arbete är det viktigt med rätt hjälpmedel. Med HemoCue WBC DIFF som medicinskt och administrativt stöd kan läkaren snabbare ta mer välgrundade beslut. Att kunna utesluta allvarligare tillstånd är även det viktigt och ökar i sin tur patientflödet och gör läkaren tryggare i sina vårdbeslut.

– Vi har cirka tio mil till närmsta sjukhus, vi vill absolut inte missa en allvarlig infektion. Därför använder vi ”diffen” för att se hur pass allvarlig infektionen är. Vid en allvarlig infektion stiger LPK, de vita blodkropparna snabbt – det kan ske inom bara några timmar – medan CRP, ett protein i kroppens immunförsvar, kan ta något dygn på sig, säger Martin Annsberg, läkare och medicinskt ansvarig på Sälens vårdcentral.

Video: Så fungerar WBC DIFF i vardagen. 

Användare

HemoCue WBC DIFF lanserades 2010. I dag används produkten på vårdcentraler, akutmottagningar och barnakutmottagningar runtom i Sverige. En av dessa är Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som ingår i Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hanna Sjöstedt, akutläkare och medicinskt ansvarig på Drottning Silvias barnsjukhus, menar att det bland annat har ökat patientsäkerheten.

– Vi har nästan 50 000 patienter varje år, när vi använder HemoCue WBC DIFF och får snabbare svar kan vi spara tid, öka patientflödet och påverka patientsäkerheten på ett positivt sätt, säger hon.

Läs mer: Så enkelt fungerar HemoCue WBC DIFF i vården. 

”Kan minska antibiotikaresistens”

Studier som gjorts visar även att en tillgång till svar på LPK med diff kan reducera antibiotikaförskrivningen. Trots att Sverige ligger i framkant vad gäller en hälsosam förskrivning, så krävs det ytterligare åtgärder för nå det långsiktiga målet på 250 recept per tusen invånare. HemoCue är övertygade om att HemoCue WBC DIFF kan bidra i jakten på det målet. 

– Vi använder ”diffen” framför allt för att skilja mellan virusinfektion och bakteriell infektion. Om du tagit ett CRP som kanske är lätt förhöjt, strax över 50, så kan du få ytterligare information för diagnos genom att ta prov på vita diff, säger Camilla Richardsson, läkare på HMC i Lomma. 

Martin Annsberg, medicinskt ansvarig på Sälens vårdcentral, håller med. 

– För att förhindra att antibiotika skrivs ut i onödan använder vi flitigt möjligheten till ett snabbsvar på diff för att på sikt undvika resistensutveckling, säger han.

Differentialräkning av vita blodkroppar kan ge beslutsunderlag för många olika tillstånd. Just nu pågår en studie i Uppsala där professor Kjell Alving studerar samband mellan nivå av eosinofila granulocyter och astma hos små barn. 

– Vi saknar markörer för att screena och bedöma behandlingseffekter vid astma i dag, framförallt på mindre barn. Det är också av stort värde att få svar direkt, så läkare har beslutsunderlag för behandling i samband med besök. Vår förhoppning är att WBC DIFF instrumentet ger oss denna möjlighet.

Passa på: Testa ett WBC DIFF instrument kostnadsfritt i en månad.

FAKTA: HemoCue

HemoCue AB, som ligger i Ängelholm, arbetar med vårdpersonal inom olika kliniska områden över hela världen och har utvecklat en stor förståelse för sina kunders behov. I dag utförs 140 miljoner tester från HemoCue varje år vilket motsvarar 4 tester per sekund, året om i cirka 140 länder. 

2010 utvecklade HemoCue den tekniska produkten HemoCue WBC DIFF som mäter antalet vita blodkroppar och en 5-partsdiff.

Kontakt:

Tel: +46 77 570 02 11

Fax: +46 77 570 02 12

kundservice@hemocue.se 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Hemocue och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?