1515
Annons

Biden: Trump ansvarig för stormningen av Kapitolium

På årsdagen av stormningen av Kapitolium höjde USA:s president Joe Biden tonläget mot sin föregångare.

Utan att nämna honom vid namn pekades expresidenten Donald Trump som ansvarig till förödelsen.

USA:s expresident Donald Trump och USA:s nuvarande
USA:s expresident Donald Trump och USA:s nuvarandeFoto:Yuri Gripas, Carolyn Kaster

”För första gången i vår historia försökte en president att störa det fredliga överlämnandet av makten efter att ha förlorat ett val. Men det misslyckades”, sade Joe Biden.

För ett år sedan, den 6 januari 2021, stormade hundratals våldsamma anhängare av Trump kongressbyggnaden. Biden konstaterade att det var Trumps vägran att acceptera valresultatet som ligger bakom händelserna den dagen – som han beskriver som ett ”väpnat uppror”.

”De kom hit i en enskild mans tjänst, inte USA:s”, sade Biden.

Biden nämnde inte Trump vid namn, utan kallade honom för ”den tidigare presidenten”, men var trots det svidande i sin beskrivning av hur Trump har hanterat valförlusten.

”Den tidigare presidenten har vävt ett nät av lögner om valet 2020. För honom är makten viktigare än principerna”, fortsatte Biden.

Talet representerar ett skifte i tonläget från presidenten. Under sitt första år på posten har Biden valt att i stort sett ignorera sin företrädare, och ofta i sina anföranden riktat in sig på att han vill ena ett splittrat USA. Nu valde i stället han att direkt peka ut Donald Trump som ansvarig för kongressattacken.

Vicepresidenten Kamala Harris, som talade före Biden, säger att ”extremisternas mål” med att bryta sig in i kongressbyggnaden inte bara var ”de folkvalda politikernas liv” eller att riva ned en byggnad.

”Det var institutionerna, värderingarna och idealen som generationer av amerikaner har marscherat, demonstrerat och offrat sitt blod för att upprätta och försvara”, sade Harris.

Biden var inne på samma tema.

”Jag kommer inte att låta någon hålla en kniv mot demokratins hals. Jag kommer att stå upp för det här. Jag kommer att försvara den här nationen”, säger han.

Trump själv dröjde inte länge med att replikera på Bidens tal.

”Han använder mitt namn för att öka splittringen som finns i landet. Det här är en politisk charad som bara är till för att ta fokus från Bidens fullständiga misslyckande”, säger Trump i ett uttalande.

För att uppmärksamma årsdagen har talmannen i representanthuset Nancy Pelosi utlyst en tyst minut i kammaren. Där hålls också en paneldebatt med kända historiker och en rad ledamöter ska vittna om sina upplevelser under stormningen.


Innehåll från Cancer Research KIAnnons

Samverkan är nyckeln till framtidens cancervård

Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, och Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet.
Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, och Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet.Foto:Andrea Björsell & Ulf Sirborn

I takt med att fler tekniker utvecklas och ser dagens ljus talas det alltmer om ett paradigmskifte inom cancervården. Några som är måna om att driva forskningen framåt genom samverkan är Karolinska Institutet. Med en gemensam satsning på precisionsmedicin med Karolinska Universitetssjukhuset och cellterapier för cancerpatienter vill de sätta patienten i första rummet. 

Forskning, innovation och utbildning inom bland annat cancer står högt i kurs hos Karolinska Institutet. I februari 2021 etablerades Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) – ett virtuellt centrum med syfte att skapa förutsättningar för att ta precisionsmedicin hela vägen från forskning in i hälso- och sjukvårdens vardag. Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, menar att precisionsmedicin är den enda – och rätta – vägen att gå. 

– Begreppet precisionsmedicin är på fleras läppar. Anledningen till att det är så aktuellt är att vi ser en utveckling som är remarkabel. Vi har en fantastisk utökning av nya kunskaper, tekniker och diagnostiska verktyg där vi också genererar mer och mer data på varje patient. Cancerområdet är ett av de områden som har kommit längst inom utvecklingen av precisionsmedicin, drivet av utvecklingen av ny kunskap och nya tekniker, målstyrda mer precisa läkemedel samt nya biomarkörer, säger hon. 

Läs mer om precisionsmedicin här

Unikt samarbete

Precisionsmedicin syftar till att ge patienter behandling och vård som är skräddarsydd utifrån patientens behov och förutsättningar. Fördelarna är många och ger vinster för både individ och samhälle. Bland annat möjlighet till tidig diagnostik och effektivare behandlingar. 

– Vi måste rigga sjukvården så att vi kan nå vårt mål – att kunna erbjuda rätt behandling i rätt tid till varje enskild patient. PMCK är ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som hoppas göra det här möjligt, säger Anna Martling. 

Ett annat centrum där samverkan står i fokus är NextGenNK. Centrumet är Vinnova-finansierat och syftar till utvecklingen av nästa generations cellterapier mot cancersjukdomar. Företrädare är aktörer inom akademin, hälso- och sjukvården och industrin. 

–  Centrumet koordineras av Karolinska Institutet och samarbetar med Karolinska Universitetssjukhuset och ett tiotal framstående nationella och internationella industripartners. Mycket av den utveckling som sker inom cellterapier sker i synergier mellan dessa områden, säger Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet. 

Här läser du mer om NextGenNK

”Ett spännande fält”

Han förklarar att många industrier och företag ser fördelaktigt på samarbete med universiteten där man kan få del av ny kunskap. Samtidigt får universiteten ta del av nyttiggörande upptäckter i praktiken. 

Sedan centrumet startades upp i början av januari 2020 har forskningen gått snabbt framåt. 

– Vi har nya läkemedelskandidater, i form av tumörspecifika immunceller, i klinisk prövning. Det är ett spännande fält med stor utvecklingspotential där vi hoppas kunna göra stor skillnad i framtidens cancerbehandling. Dock är det inte enkelt med terapier. Det handlar om levande läkemedel som ska fungera som mini-missiler för att eliminera tumörceller hos den cancersjuka patienten. Men, genom samarbete mellan de olika parter tror och hoppas vi att vi kan driva vården framåt och göra skillnad, säger Hans-Gustaf Ljunggren. 

Fakta: Cancer Research  
Cancer Research KI är en paraplyorganisation för cancerforskningen vid KI med över 300 forskningsgrupper. Genom kombinationen av cancerforskning - med forskare inom ett flertal olika discipliner - och klinisk onkologi, verkar organisationen för att främja nya upptäckter som kan hjälpa patienter och gynna samhället. Till organisationens uppdrag hör även att synliggöra spetsforskningen inom cancerområdet vid KI. Här kan du läsa mer om Cancer Reseach KI.  

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Cancer Research KI och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?