1515

Besqab: Räkna med stigande bostadspriser

Under 2016 hade Besqab många äganderätter i pågående produktion, vilka enligt IFRS-redovisningsstandard resultatavräknas först vid färdigställande något som sker först i år och 2018. Intäkter och resultat från dessa syns dock i segmentrapporteringen.

Det säger bolagets finanschef Björn Somnäs till Nyhetsbyrån Direkt.

"Det gångna året var skillnaden extra påtaglig eftersom inga äganderätter färdigställdes medan vi har många äganderätter i pågående produktion. De kommer successivt att färdigställas under 2017 och 2018. Hur skillnaden blir mellan segment- och IFRS-rapportering under 2017 beror lite på hur många äganderätter vi byggstartar i år. I slutändan leder det dock till samma resultat och det kommer år där rapporterat IFRS-resultat är högre", säger han.

Enligt bolagets segmentredovisning ökade intäkter under 2016 till 1,7 miljarder kronor (1,5) och rörelseresultatet till 348 miljoner kronor. Resultat från fastighetsförsäljningar bidrog med 59 miljoner kronor (31). Enligt IFRS uppgick intäkterna till 1,2 miljarder kronor (1,4) och rörelseresultatet till 278 miljoner kronor (275) med samma resultatbidrag från fastighetsförsäljningar.

I det fjärde kvartalet 2015 gjordes fastighetsförsäljningen som gav 31 miljoner kronor i resultatbidrag, vilket drog upp rörelseresultatet det kvartalet. Undantaget denna post ökade rörelseresultatet enligt segmentredovisning till 77 miljoner kronor (61) för det fjärde kvartalet 2016 (då ingen fastighetsförsäljning gjordes). Motsvarande jämförbara IFRS-rörelseresultat sjönk till 51 miljoner kronor (62).

Trots att bolaget inte successivt enligt IFRS kan vinstavräkna ägarrätterna ökade bolagets nettoresultat aningen för helåret 2016 till 262 miljoner kronor (261).

I det gångna årets fjärde kvartal sjönk dock nettoresultatet (som alltså rapporteras enligt IFRS-standard) till 49 miljoner kronor (92). Resultattappet på denna resultaträkningsnivå var dock mer begränsat om resultatbidraget från fastighetsförsäljningen i jämförelsekvartalet tas i beaktande.

Bostadspriserna kan, likt 2016, väntas stiga svagt i Stockholm och Uppsala även 2017.

Det bedömer bostadsutvecklaren Besqabs vd Anette Frumerie i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

"Priserna planade ut betydligt under 2016, de steg 4 till 5 procent och gissningen är en ökning i samma härad även i år. Men året har börjat bra och vi har haft bra besökare på visningar", säger hon.

Under 2016 ökade Besqab rörelsemarginalen exklusive fastighetsförsäljningar något till 17,2 procent, från 16,7 procent för helåret 2015. Såväl omsättning som rörelseresultat steg under det gångna året, utifrån segmentredovisningen.

"Vi har inget specifikt marginalmål, utan mål för räntabilitet och soliditet. Men våra nuvarande projekt är jämna på hög marginal, sedan kan det skilja lite i projektsammansättningen mellan år och hur marknaden ger utrymme till att höja priser", säger Anette Frumerie.

Hon pekar på att Besqab under 2016 levererade sitt bästa helårsresultat hittills, upp från tidigare rekordåret 2015. En fortsatt bra bostadsmarknad och projekt med bostäder som uppskattades på marknaden bidrog positivt under 2016.

För 2016 föreslås en höjning av utdelningen till 6:50 kronor (5:00) eller 38 procent av resultatet per aktie om 16:91 kronor (16:83). Bolaget har som policy att dela ut minst 30 procent av nettoresultatet till aktieägarna.

"Styrelsen har tagit det goda helårsresultatet och vår byggrättsportfölj i beaktande när det föreslås en utdelning en liten bit över 30 procent", säger hon.

Hon pekar på att bolaget har en "tillförsikt" både för året och framtiden med "bra byggrätter". Med en soliditet vid årsskiftet på 59,5 procent, mot ett mål om minst 30 procent, är Besqab rustat för att kunna dela ut men ändå ha "en stark finansiell ställning" för att kunna göra förvärva mark.

Bostadsutvecklaren Besqab siktar på tillväxt med den postfölj av byggätter som bolaget byggt upp.

Det säger vd Anette Frumerie till Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi hoppas nu, med den byggrättportfölj vi har, att se tillväxt. Vi startade produktion av 456 lägenheter under 2016, varav ett vårdboende med 54 lägenheter. Men vår målsättning är att byggstarta ytterligare vårdboende i år", säger hon.

Bolaget hade vid årsskiftet 776 lägenheter i pågående produktion, exklusive vårdboendebygget.

Besqab utökade under 2016 sin portfölj av byggrätter och har drygt 3.000 stycken i portföljen. Det trots en hård konkurrens om mark. Anette Frumerie för även fram att bolaget rekryterade flera nya medarbetare under det gångna året.

"Att behålla och rekrytera personal är utmanande i rådande miljö samt att få igenom projekt. Det finns mycket mark tillsalu men att få till byggbara byggrätter som vinner laga kraft är en utmaning. Vi vill plocka russinen ur kakan och köpa de bästa markbitarna till bra villkor", säger hon.

I januari i år har detaljplanen för Besqabs projekt om drygt 500 bostäder i Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala, vunnit laga kraft. Efter årsskiftet har även en detaljplan för ett projekt om cirka 90 lägenheter i Kärrtorp Centrum vunnit laga kraft. Besqab har i Uppsala startat försäljning och kommer där att produktionsstarta i etapper under 2017 medan Kärrtorpprojektet beräknas säljstarta under 2017.

"Vi har i Ultuna säljstartat två delprojekt, dels av 85 lägenheter samt ett med småhus och försäljningen har gått bra. Hur mycket vi sälj- och sedan produktionsstartar under 2017 beror på marknaden", säger hon.

I och med de längre ledtiderna innan planer vinner laga kraft för att byggas på resonerar Anette Frumerie att det är viktigt för Besqab att ha en stor byggrättsportfölj.

Bolaget kommer att fortsätta att jobba för att förvärva ytterligare byggrätter. På fråga om man ska se fem års produktion som en tumstock säger hon att det snarare kan behövas ha en portfölj på mer än, inte mindre än, fem år.

 Innehåll från ENFOAnnons

Därför hamnar beteenderisker i fokus efter pandemin

Under mars månad 2020 förändrades världen nästintill över en natt. Pandemin massförflyttade människor från deras arbetsplatser och säkra nät till köksbordet, med rejält ökade säkerhetsrisker som följd. Detta har ökat kraven på medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet, såväl som på säkra accesstjänster. Men hur gör man för att hänga med på tåget?

Säkerhet, som alltid har varit en angelägen fråga, har sedermera blivit en topprioritet i fråga om IT-investeringar. En säker arbetsplats handlar dock inte uteslutande om teknik. 

– Digitalisering är en förändringsresa som kräver kontinuerlig utveckling och lärande. Det första steget handlar emellertid om människan snarare än tekniken. Det nya normala kräver ett helt annat beteende och en personlig säkerhetsmedvetenhet, på en djupare nivå än tidigare, konstaterar Sarvi Glemfors, ansvarig för affärsenheten User Engagement inom affärsområdet Digital Trust på  Enfo.

Läs om Enfos tjänster inom cybersäkerhet  

Enfo har lång erfarenhet inom framtagande av såväl strategier och arkitektur, som planering baserad på de krav som ligger till grund för den digitala förändringsresan. Enfos tjänster inom området User Engagement fokuserar specifikt på slutanvändarens beteende och hantering av data, där kärnan är en säker och trygg digital transformationsresa med användarens behov i fokus. Sarvi betonar dock att en och samma strategi inte är applicerbar hos alla företag.

– Det är viktigt att utgå från sin egen verksamhet och kartlägga var man befinner sig i sin utveckling nu, kontra innan pandemin. Vari ligger förändringsbehovet och vad behöver man göra för att verkligen förändra sina medarbetares beteenden i grunden?

Gör inte allting själv

För att nå svaren på dessa frågor krävs en hel del research och långt ifrån alltid besitter man rätt kompetens in-house. Det är därför viktigt att inte sträva efter att göra allting själv. Då behov uppstår bör man istället anlita experter som kan rita de stora dragen på en övergripande nivå och lägga grunden för eventuella förändringar. 

– Användaren behöver alltid vara i fokus. Vilka ska använda de lösningar eller den teknik som ska implementeras? Hur beter de sig och hur tänker de kring säkerhet? Finns det några beteenderisker?

Läs mer om Enfos identitetslösningar  

Dataklassificering är en grundsten

Vikten av säkra lösningar och dito teknik kan emellertid inte underskattas. Ökande mobilitet medför många komplexa utmaningar. Patrik Duckert, ansvarig för området Digital Identity, betonar därför vikten av att skapa trygg och säker åtkomst till data, för att säkerställa att rätt person når rätt information. Liksom Sarvi konstaterar han att en teknisk lösning inte passar alla – eller gör allt. 

– Att klassificera och skatta sina data är därför en absolut grundsten i säkerhetsarbetet och för att åstadkomma en datadriven transformation. Vet man vilka data som behöver skyddas och hur, är det betydligt lättare att bygga tekniska lösningar som lägger på ett lock av ID-skydd eller åtkomstskydd. Samspelet mellan agil teknik och medvetna medarbetare är därmed en förutsättning för en lyckad verksamhetsdigitalisering, avslutar han.

Läs mer om Enfos Modern Workplace  

Mer från ENFO

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ENFO och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?