1515
Annons

Bekräftat: Regeringen vill stänga Bromma flygplats

Regeringen har enats om att stänga Bromma flygplats och redan i augusti ska en utredare lägga fram förslag på hur trafiken på den citynära flygplatsen ska flyttas över till Arlanda. Men oppositionen vägrar och regeringens hopp ligger nu hos Centerpartiet, som inte landat i frågan.

Foto:Fredrik Sandberg/TT

Regeringen vill avveckla Bromma flygplats.

Det beskedet gav miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en presskonferens på onsdagen.

”Coronapandemin har medfört kraftigt minskat flygresande men redan 2018 inträffade ett trendbrott där inrikesflyget började minska samtidigt som vi såg en stor samhällsdebatt kring flygets klimatpåverkan”, säger Per Bolund.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över hur trafiken från Bromma ska gå över till Arlanda, vars kapacitet ska säkras, enligt regeringen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth säger att utredaren ska ta fram underlag för att möjliggöra en avveckling ”så snart som möjligt” och att förslag på hur nedläggningen ska ske läggs fram i augusti.

”Underlaget vi får avgör takten givet de avtalsrättsliga regler som finns mellan Swedavia och Stockholms stad, men också de ingångna avtal med de aktörer som har flygverksamhet på Bromma flygplats”, säger Tomas Eneroth.

Tidigare diskussioner kring Bromma flygplats framtid har inneburit krav på att Arlanda ska byggas ut, om Bromma ska stängas.

Men enligt Tomas Eneroth och Per Bolund finns just nu inget behov av att bygga ut Arlanda.

”Det finns en överkapacitet på flygtrafiken för tillfället och det finns inget problem med att ta trafiken från Arlanda i dag”, säger Per Bolund.

En majoritet i riksdagen tog 2016 fram ett tillkännagivande som talar om för regeringen att Bromma ska utvecklas, inte avvecklas.

Trots det vill regeringen stänga flygplatsen innan avtalet löper ut 2038. 

”Vi kommer ha en dialog med riksdagen och när utredningen är klar i augusti har vi all information som behövs för att gå vidare”, säger Per Bolund.

Enligt den gröne ministern bör samtliga partier inse att Bromma varken är lönsamt ekonomiskt eller försvarbar utifrån klimatperspektiv.

Under sommaren tog statliga flygplatsbolaget Swedavia fram en rapport, på uppdrag av regeringen, med slutsatsen att bolaget inte ansåg det affärsmässigt motiverat att driva vidare Bromma.

Miljöpartiet har sedan valet 2014 lovat att arbeta för att stänga Bromma flygplats, nu ser partiet ut att kunna lösa in löftet.

Reaktionerna mot beskedet var starka från flera partier.

Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson för Moderaterna, beskriver regeringens beslut som ett ”dråpslag” mot inrikesflyget.

”Det är ett stort svek mot svenskt flyg, man drar undan mattan för inrikesflyget när de redan nu går på knäna”, säger hon.

Enligt Moderaterna är det uteslutet att lägga ned Bromma flygplats innan kapaciteten har säkrats upp på Arlanda. Även Kristdemokraterna och Liberalerna stämmer in i kritiken.

”Det finns ingen svensk flygstrategi över huvud taget just nu, mer än att Miljöpartiet tvingar igenom det ena förslaget efter det andra som försvårar för flyget”, säger Magnus Jacobsson, trafikpolitisk talesperson för KD.

Den avgörande faktorn i riksdagen kommer att bli Centerpartiet. En källa inom Miljöpartiet säger att regeringens förhoppning är att C tillåter en stängning av Bromma.

Partiet har öppnat för en stängning av Bromma, men bara om kapaciteten flyttas över till Arlanda.

”Ska vi överväga att stödja detta, måste vi veta vad som händer med tillgänglighetsperspektivet”, säger Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson för C.

Anders Åkesson säger att han vill invänta utredarens förslag innan han tar ställning. Han påpekar att utredningen måste göras med utgångspunkt i frågan om Bromma kan läggas ner, inte hur.

”Har man från början bestämt sig för att lägga ner Bromma tvingar man utredaren att komma till en slutsats som kanske inte är sann”, säger han.

Om utredningen visar att det går att flytta över trafiken till Arlanda och att kapaciteten är säkrad de närmsta fem åren, godkänner ni det?

”Först vill jag se utredningens direktiv, att de är ärliga och inte en kuliss för ett redan fattat beslut. När utredningen väl tagit fram ett underlag och Swedavia öppnat böckerna, då är vi beredda att diskutera.”

Innehåll från Transfer GroupAnnons

Experten: Säkerhet allt viktigare för företag

Skjutningar och sprängdåd är vanligt förekommande i Sverige, visar statistik från bland andra Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten. 

Det har fått många verksamheter att se över sin säkerhet.

– Många av de som i dag efterfrågar våra tjänster har ingen egen hotbild mot sig – de har bara fel grannar, säger säkerhetsexperten Magnus Ahde från Altum Security AB.   

 

Läs mer om hur sectech tar säkerhetslösningar till nästa nivå

En studie från Brottsförebyggande rådet, Brå, konstaterar att Sverige är det värst drabbade landet i Europa när det gäller dödligt skjutvåld. I studien har svenska dödsskjutningar jämförts med 22 andra europeiska länder under perioden 2000 till 2019.

Även sprängdåd har varit vanligt förekommande under de senare åren, visar statistik från polismyndigheten. 2021 anmäldes 79 stycken i Sverige.

Ökad efterfrågan på säkerhet

En konsekvens har blivit att efterfrågan på fysisk säkerhet har ökat. Det berättar Magnus Ahde, som har arbetat över 20 år i säkerhetsbranschen och i dag är säljare på Altum Security AB.

– Eftersom det är svårt att rikta bomber mot en speciell mottagare riskerar alla inom en viss area att bli drabbade vid en explosion. Man behöver alltså inte ha en hotbild mot sig för att drabbas. Och det betyder att allt fler inser att de behöver skydda sig mot den typen av händelser, säger han.

Snyggt – och farligt

Från att tidigare framför allt haft ambassader och myndigheter som kunder så märker Magnus Ahde och hans kollegor, som är experter inom säkerhetskonsultation och skalskyddslösningar, att även andra typer av verksamheter efterfrågar deras tjänster.  

– Exempelvis kan en sådan sak som att ha en glasfasad på sitt huvudkontor idag utgöra en stor säkerhetsrisk. Det är snyggt – men väldigt farligt om det skulle ske en explosion.

Kombinationslösningar

Altum Security är en del av säkerhetskoncernen Transfer Group AB som förutom skalskyddslösningar erbjuder allt inom fysisk säkerhet; från bevakning och säkerhetskontroller till larm, och mjukvarulösningar som förenklar och effektiviserar helhetserbjudandet. 

– Vår styrka är att våra bolag täcker olika delar av fysisk säkerhet och att vi därför kan erbjuda olika typer av kombinationslösningar, förklarar Transfer Groups vd Pernilla Jennesäter.

– Vi gjorde exempelvis nyligen en kombinationslösning på en ambassad tillsammans med vårt systerbolag Sensec AB för att skydda både byggnaden och inpassering. Sensec stod för röntgen och metalldetektion, och Altum för beskjutnings- och explosionsskydd, berättar Magnus Ahde. 

Unika inom högsäkerhet

Magnus Ahde menar att det finns få andra bolag i branschen som jobbar så heltäckande med skalskyddlösningar som Altum Security. 

– Många fokuserar på en specifik produkt eller lösning, medan vi kan leverera en mängd olika produkter inom högsäkerhet, allt från skottsäkra fönster och dörrar till panic rooms. På så sätt sticker vi ut, säger han. 

 Läs mer om hur sectech tar säkerhetslösningar till nästa nivå 

 

 

 

Mer från Transfer Group

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Transfer Group och ej en artikel av Dagens industri

Utredning: Bromma ska kunna stängas 2035

Regeringens Arlandautredning rekommenderar att processen för att starta bygget med en ny start- och landningsbana dras igång nu för att banan ska kunna stå färdig om tidigast 10 år. Samtidigt får Bromma ett nytt bäst före-datum: 2035.

Foto:Stina Stjernkvist/TT

Under den rödgröna regeringen utvecklades frågan om Arlanda och Brommas respektive framtid till en riktig surdeg.

Miljöpartiet obstruerade möjligheten att bygga en ytterligare start- och landningsbana på Arlanda, vilket är ett krav från de borgerliga partierna för att de ska gå med på att stänga Bromma flygplats.

Nu kommer ny bensin på elden när regeringens utredare Peter Norman presenterar sin rapport om Arlandas framtid.

Den politiskt känsliga frågan om en ny start- och landningsbana får delvis ett svar. Utredningen tar inte ställning till om banan ska byggas eller inte, men slår fast att om en sådan bana ska byggas kommer det att ta 10 år och därför bör processen startas nu.

”Vi ska inte sinka den tiden mer än nödvändigt, påbörja den administrativa processen nu”, säger Peter Norman.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) slår fast att det finns ett stort stöd för förslaget att samla flygtrafiken i Stockholm på Arlanda.

Han pekar bland annat på den utredning som gjordes förra året, om förutsättningarna för att lägga ned Bromma flygplats.

”Den visade tydligt att de flesta remissinstanser tycker att det är rimligt att avveckla Bromma flygplats för att samla inrikesflyget på Arlanda och för att få ett bättre underlag för internationella direktflyg”, säger Tomas Eneroth.

Stängningen av Bromma ska göras ”sakta men säkert”, säger Peter Norman och pekar på 2035 som ett realistiskt mål. Från år 2030 ska dock flygplatsen endast få användas för fossilfritt flyg.

Det ger flygplatsen en längre livstid än Brommautredningens dom, som förordade år 2027.

”Om man skulle göra en snabb avveckling av Bromma finns en risk för att konkurrenssituationen i svenskt inrikesflyg skulle försämras kraftigt”, säger Peter Norman och varnar för höjda priser och sämre tillgänglighet som konsekvenser.

En del av uppdraget har också varit att utreda hur Arlanda kan bli effektivare, en fråga som i dessa dagar är mer aktuell än någonsin.

Peter Norman tecknar sin målbild genom att hänvisa till möbeljätten Ikeas varuhus, där kunder kan korsa olika avdelningar för att snabbare komma till kassan – så kallade ”smitvägar”.

”De resenärer som inte vill eller behöver gå genom de kommersiella gångarna, ska inte behöva det. Snabbt in och snabbt ut”, säger han.

Miljöpartiets profil i Stockholm, trafikborgarrådet Daniel Helldén, reagerar på utredningen med beskedet att han anser att Bromma kan läggas ner långt innan 2035.

”Bromma kan läggas ner nu, det är inga problem och Swedavia kan sköta det så att det blir en bra ordning för alla bolagen”, säger han.

Är du öppen för att man startar den administrativa processen för en ny start- och landningsbana på Arlanda, mot att Bromma stängs?

”Ja, jag ser inte det som något större problem. Det viktiga är att man sätter igång nedläggningen av Bromma.”

Moderaternas trafikpolitiska talesperson Maria Stockhaus anser att utredningen kan vara en startpunkt för en framtida överenskommelse om Arlandas framtid.

Men för att Bromma ska läggas ner krävs mer än en påbörjad administrativ process för en ytterligare start- och landningsbana på Arlanda.

”Vi är inte beredda att diskutera försämringar på Bromma flygplats förrän spaden är i marken”, säger hon.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera