Bästa banken på hållbarhet: ”Vi är inne i en helt ny era”

Bankerna kan, och måste, agera motor för att få kunderna att ställa om snabbare. I Hållbara bolags undersökning av hur de prioriterar det arbetet får Swedbank bäst betyg. 

Swedbanks hållbarhetschef Fredrik Nilzén.
Swedbanks hållbarhetschef Fredrik Nilzén.Foto:Amanda Lindgren

Nytt för i år i Di och Aktuell Hållbarhets undersökning Hållbara bolag, som görs i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, är att undersökningen även studerat hur banker och investmentbolag tar hållbarhet i beaktande vid utlåningar och investeringar. 

Swedbank SWED A -1,67% Dagens utveckling s får högst poäng i den undersökningen. Bankens hållbarhetschef Fredrik Nilzén säger att, även om Swedbank blev ISO-certifierad redan 2003, är det 2015 som den stora förändringen i hur bankerna arbetar med att påverka hur deras kunder agerar har skett. 

”Första gången finansmarknaderna över huvud taget nämndes i en FN-deklaration var 2015, med Parisavtalet. Då slog man fast att kapitalströmmarna måste stödja omställningen till ett lågfossillt samhälle. Det var starten på en helt ny fas. Det gäller inte bara bankerna, utan hela samhället är på väg in i en ny era – som är fossilfri”, säger Fredrik Nilzén. 

Swedbank säger sig jobba kontinuerligt med hållbarhetsfrågan. Banken har över 600.000 företagskunder, och klimatomställningen betyder att det uppstår både nya risker och möjligheter för dem. 

Ett exempel som hållbarhetschefen ger är ett åkeriföretag med tio anställda. 

”När kommer det ett krav på det bolaget från kunder eller regeringen att det måste tillhandahålla fossilfria transporter? Händer det 2020? Eller 2023? Det finns det en osäkerhet kring, men de flesta är överens om att det är bråttom.”

”Det vi försöker göra är att se hur våra kunder ska kunna fortsätta med sin verksamhet om intäkter försvinner. Det finns både risker, men också mycket bra affärsmöjligheter med det här”, säger Fredrik Nilzén.

Ett sätt att påverka bolagen är att sätta upp nya krav för ett lån, såsom hur mycket bolagen ska minska sitt koldioxidavtryck framöver.

”Når man upp till de kraven kan man till exempel få lägre ränta – gör man det inte blir det dyrare”, säger han.

Ett hinder är att det i dag inte finns metoder och data för att göra klimatanalyser av investeringar inom alla branscher. Swedbank är med i Science Based Targets Initiative för att försöka överbrygga det problemet för finansmarknaden.  

”Samhället har inte metoder och data för att göra detaljerade analyser på alla företag, stora som små, i dag. Men jag tror det kommer hända massor de kommande åren. Digitaliseringen kommer att underlätta”, säger Fredrik Nilzén. 

Av tolv undersökta variabler prickar Swedbank in 10. En varibael som fattas är en publik presentation av bankens ramverk kring hur de bedömer kundernas hållbarhetsarbete. Ingen av bankerna i undersökningen har en sådan presentation. 

Fredrik Nilzén tror att det kan bero på att bankerna ännu inte har klarat av att ta sig an hela den nya fasen som de nu går in i. Men han poängterar att det finns en översikt, som tagits fram fram gemensamt mellan bankerna och bankföreningen, för hur man gör riskbedömningar av hållbarhetsrisker kring företagslån. 

”Det finns begränsat med metoder som är vetenskapligt belagda och data som gör att vi med säkerhet kan säga att ‘så här är det’. Men det kommer att utvecklas och gå åt det hållet”, säger Fredrik Nilzén.

Att ha ett regelverk, men som sedan inte presenteras, går som en röd tråd genom undersökningen. Många banker har planer på plats, men kommunicerar inte utåt hur de används i praktiken.

”Det visar att frågan är under utveckling och att det finns en ambition, men att nästa steg saknas”, säger Susanne Arvidsson, docent i finansiering och och redovisning på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som har lett undersökningen. 

Förutom att försöka få bolagskunderna att ställa om jobbar Swedbank också med att locka privatkunder till mer hållbara lösningar. Där är plånboksfrågan viktig, och det måste vara rationellt att välja hållbart för att många ska haka på. 

Banken började därför i maj i år erbjuda förmånliga lån för att installera solceller. 

”Då såg vi att: ’wow, vilket tryck det är på marknaden efter att ta det steget’. Folk ser att det är helt rätt både för sin egen ekonomi och för klimatet”, säger Fredrik Nilzén. 

I undersökningen ingår även en enkät bland alla börsbolag som har granskats i Hållbara bolag. Där har bolagen fått säga hur de ser på de två undersökta sektorernas hållbarhetskrav. 

Enkäten visar att kunderna skattar banker och investmentbolags arbete högre än vad de bolagen själva gör. 

”Det indikerar en ärlighet i hur banker och investmentbolagen ser på sitt eget arbete”, säger Susanne Arvidsson. 

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?