Annons

Avanza överträffar förväntningarna

Nätbanken Avanza redovisar ett rörelseresultat på 114 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017. Väntat var 95,7 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Rikard Josefson lämnar vd-posten på Länsförsäkringar för Avanza.
Rikard Josefson lämnar vd-posten på Länsförsäkringar för Avanza.Bild:Jonatan Bylars.

De totala intäkterna uppgick till 274 miljoner kronor. Där låg snittprognosen på 253 miljoner inför rapporten.

En utdelning om 10,50 kronor per aktie föreslås för helåret 2017. Snittförväntan var en utdelning på 10,08 kronor.

De två första veckorna av 2018 har inletts starkt för Avanza AZA -1,90% Dagens utveckling med ett nettoinflöde på över 2 miljarder kronor.

Det skriver den nye vd:n Rikard Josefson i nätbankens bokslutskommuniké.

"Som ett resultat av den starka kundtillväxten och produktlanseringarna under 2017 har vi valt att höja vårt långsiktiga mål för Avanzas andel av nettoinflödet till den svenska sparmarknaden från minst 9 till minst 10 procent", skriver han vidare.

Under 2017 ökade Avanzas kostnader med guidade 20 procent för helåret som ett led i tillvästsatsningar och "rustning för framtiden".

"Under 2018 och framåt räknar vi med en kostnadsökningstakt på 8-10 procent, det vill säga en återgång till tidigare nivå", bekräftar vd:n samtidigt.

Avanzas kurtage per affär minskade något under det fjärde kvartalet medan antalet affärer per kund och månad samtidigt var något högre än i det tredje kvartalet.

Avanza redovisar ett kurtage per affär om 33 kronor för det fjärde kvartalet (36) mot 34 kronor under två föregående kvartal samt för helåret 2017 (41 kronor helåret 2016).

Rörande utvecklingen för helåret påpekar Avanza att kundernas värdepappersaffärer fortsatt görs "i mindre volym och i lägre kurtageklasser. Detta bidrog till att kurtageintäkterna per omsättningskrona ökade jämfört med 2016 från 8,8 till 9,6 punkter", heter det i bokslutet.

Totalt antal affärer per kund och månad uppgick till 3,8 för det fjärde kvartalet (4,0), efter 3,6 det tredje kvartalet. Snittet för helåren 2016 och 2017 var också 3,8.

"De totala rörelseintäkterna ökade med 20 procent jämfört med föregående kvartal till den högsta kvartalsnivån någonsin. Kurtageintäkterna ökade som ett resultat av större transaktionsvolymer. Såväl omsättning som antal notor ökade och antalet kurtagekunder var rekordhögt", skriver Avanza.

Det fjärde kvartalets kurtageintäkter, liksom totala intäkter, överträffade förväntningarna i SME-konsensus.

Du har väl inte missat DiTV – Sveriges nya ekonomi-tv-kanal?

Innehåll från TelenorAnnons

Företagens vanligaste misstag – när de satsar på IoT-teknik

Spräckta tidsplaner, överdrivet teknikfokus – och skenande kostnader.

Här är de vanligaste misstagen när företag ska satsa på uppkopplad teknik.

– Det viktigaste är att hitta ett tydligt kundvärde och en nytta alla förstår, säger Niklas Agerhem, affärsansvarig hos Telenor IoT.

Så tacklar ditt företag utmaningarna med IoT 

Svårt att få företagets IoT-satsning att lyfta? Ni är inte ensamma. En undersökning Telenor gjort bland 100 svenska traditionella industribolag som lanserar IoT-teknik visar att endast ett av tio företag når 20 procent eller mer av sina uppsatta mål inom tre år. Det går alltså betydligt långsammare än förväntat för de flesta.

– Vi har gått tillbaka till deras målsättningar och vilka volymer de planerat att koppla upp och jämfört de siffrorna med läget tre år senare. Ett trettiotal bolag djupintervjuade vi. Där insåg vi att endast tre bolag lyckats nå sina mål fullt ut, berättar Niklas Agerhem.

– Fasen där man bestämmer varför man ska koppla upp sina produkter är oerhört viktig. Att ställa sig frågan vilket kundvärde detta ger är steg ett, och svaret på den frågan måste sedan förankras hos företagsledningen. De måste ge någon mandatet att genomföra uppdraget. Det kanske överraskar vissa, men det handlar om att driva en affärstransformation, säger Agerhem och fortsätter:

– Istället är det rätt vanligt att man fastnar i teknikdiskussioner och att en för stor del av budgeten går åt till att bygga ”den perfekta teknikplattformen”. Risken är att man bygger tekniken isolerat från omgivningen och att man utvecklar något annat än vad att kunden behöver.  

Kostanden per produkt blev för hög

Utifrån undersökningen går det också att dra slutsatsen att de allra flesta underskattar hur lång tid IoT-satsningarna kommer att ta – att få till en fungerande teknisk lösning är bara ett av stegen för att bygga upp den uppkopplade verksamheten.

– I djupintervjuerna diskuterade vi mycket med bolagens affärschefer kring return on investment och problem man hade upplevt runt detta. Även när man kunde påvisa starkt kundvärde var det vanligt att man överskattat både storlek och snabbhet för nya intäktsströmmar. Det som också var gemensamt var att projekten kostade mer och tog längre tid än beräknat. I flera fall hade man byggt lösningar för att hantera hundratusentals produkter, men hade endast kopplat upp en bråkdel. Kostnaden utslagen per produkt blev då för hög. När tekniken dessutom senare krävde generationsskifte och nya investeringar så stod man inför jobbiga vägval kring hur man skulle gå vidare. 

Men hur vet man när man ska satsa eller bromsa i dessa satsningar?

– Ibland måste man bara bestämma sig för ett spår och köra på. Viktigast är att ha en tydlig kontakt med kunderna, löser satsningen deras problem skapar du kundlojalitet och en bättre upplevelse. 

Agerhem konstaterar att många bolag fastnar på vägen när IoT-satsningarna inte riktigt går som planerat. Många gånger behöver man ny kompetens inom områden som ligger utanför bolagets kärnverksamhet. En enkel lösning kan då istället vara att ta hjälp utifrån – vilket gäller både rådgivning och tjänster:

– Vi har lång erfarenhet av att jobba med kunder som behöver göra precis det här. Vi kan se de vanliga problemen som dyker upp och hantera dessa. Man får tillgång till teknik och uppkoppling utan att behöva göra något själv. Det gör också att man snabbt får en lösning i handen, tiden innan något går ut till kund blir rejält kortare.

Han målar upp ett exempel med ett ventilationsföretag som såg fördelarna i uppkopplad teknik, men inte riktigt visste hur man skulle ta sig an IoT-satsningen:

– De valde att jobba med vår färdiga tjänst. De slapp lägga tid på utveckling och göra egna misstag när man bygger själv. Istället berättade de för oss vilken typ av information de behöver få ut av sin uppkopplade utrustning och vi löste det. De kunde snabbt presentera lösningen framför kund och få feedback. Förutom mindre investeringar så kan de lägga mer krut på att driva förändringsresan med sina kunder. 

Så tacklar ditt företag utmaningarna med IoT 

 

 

Mer från Telenor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Telenor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera