1515
Annons

Atlas Copco kom in lägre än förväntningarna

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett rörelseresultat om 6.233 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017, vilket gav en rörelsemarginal på 20,2 procent.

Mats Rahmström, vd på Atlas Copco.
Mats Rahmström, vd på Atlas Copco.Bild:Henrik Montgomery/TT

Analytikernas snittprognos för rörelseresultatet uppgick till 6.510 miljoner kronor och till 21,3 procent för rörelsemarginalen.

Försäljningen uppgick till 30.865 miljoner kronor för perioden. Här låg Inquiry Financials konsensusprognos på 30.610 miljoner kronor.

En utdelning på totalt 15 kronor per aktie föreslås (6,80), varav 8,00 kronor extrautdelning genom inlösenförfarande.

Analytikernas förväntningar låg på en utdelning om 8,26 kronor per aktie, enligt Inquiry Financial.

Utdelningen består av en ordinarie utdelning för 2017 på 7,00 kronor per aktie (6,80) samt en extra utskiftning av 8,00 kronor per aktie genom automatiskt inlösenförfarande.

Atlas Copco ATCO A -4,89% Dagens utveckling s hade större än negativa engångsposter än väntat under fjärde kvartalet, vilket gjorde att resultatet blev lägre än väntat.

De jämförelsestörande posterna uppgick till minus 407 miljoner kronor, vilket kan jämföras med analytikernas snittförväntning på minus 77 miljoner kronor, enligt Inquiry Financials sammanställning.

De 407 miljoner kronorna består av 177 miljoner (114) i förändring i avsättning för långsiktiga incitamentsprogram och 200 för kostnader relaterade till den föreslagna uppdelningen av koncernen.

Vidare tar Atlas omstruktureringskostnader om 30 miljoner kronor i affärsområdet Energiteknik. Dessa 30 miljoner kronor var i sin tur relaterade till flytt av produktion samt forskning och utveckling i Europa och Indien.

Rörelseresultatet för kvartalet blev 6.233 miljoner kronor, 4 procent lägre än väntat.

Rensat för engångsposter blev rörelseresultatet däremot något högre än väntat, 6.640 miljoner kronor mot 6.587 miljoner.

Den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos utrustning och service förväntas på kort sikt "ligga kvar på nuvarande höga nivå". Det skriver Atlas Copco i bokslutsrapporten under rubriken "Marknadsutsikter på kort sikt".

Prognosen inför både det tredje och fjärde kvartalet var att efterfrågan skulle "ligga kvar på nuvarande höga nivå", efter organiska ökningar av orderingången på 11 procent i det andra och 17 procent i det tredje kvartalet.

Atlas Copcos orderingång under det fjärde kvartalet växte för samtliga fem affärsområden och i alla större geografiska regioner.

Det nämner vd Mats Rahmström i sin kommentar till verkstadskoncernens bokslutskommuniké.

Orderingången växte organiskt med 14 procent under kvartalet, i linje med förväntningar på 13,8 procent enligt Inquiry Financial.

"Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt kompletterat med strategiska förvärv", säger Mats Rahmström.

Förberedelserna för delning av koncernen och föreslagen avknoppning av gruv-, infrastruktur- och råvaruverksamheterna till ett separat bolag kallat Epiroc har under kvartalet gått planenligt, enligt bokslutskommunikén.

"Delningsprojektet fortskrider väl, och en legal struktur innehållande verksamheten inom gruvor, infrastruktur och råvaror har under 2017 skapats under namnet Epiroc", skriver bolaget.

Avknoppningen kommer att ske genom att Atlas Copcos aktieägare kommer att få en Epiroc-aktie för varje Atlas Copco-aktie, med matchande aktieslag och med avstämningsdag i juni.

Det slutgiltiga delningsbeslutet kommer att fattas på årsstämman den 24 april.

Rörelsemarginalen inom Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik gynnades enligt bokslutskommunikén av ökade volymer, men påverkades negativt av valuta och försäljningsmix.

Marginalen i fråga var 20,3 procent, högre än fjolårets 20,0 procent men lägre än analytikernas förväntningar på 20,9 procent enligt Inquiry Financial.

Orderingången i affärsområdet var 3 procent lägre än förväntat. Atlas Copco nämner färre stora order än under det tredje kvartalet och minskande orderingång i Nordamerika på det negativa kontot.

Även marginalen inom affärsområdet Industriteknik, verksamt inom bland annat monteringsverktyg till bilfabriker, underskred förväntningarna; utfallet blev 23,1 procent (24,1) mot väntade 23,8 procent. Här anger Atlas Copco enbart valutaeffekter som negativ faktor.

En knapp timme efter rapportpubliceringen var Atlas Copco-aktien ned 3,7 procent, efter att ha handlats upp strax dessförinnan.

Du har väl inte missat DiTV – Sveriges nya ekonomi-tv-kanal?

Innehåll från ArmatecAnnons

Armatec effektiviserar industrin med klimatsmart flödesteknik

Hållbarhet är positivt ur kostnads- och miljösynpunkt. Den klimatsmarta flödestekniken är ett spännande område som blir allt viktigare – något som fler och fler i främst bygg- och industribranschen förstår.

– Ofta är vår dellösning en förutsättning för att ett helt flödessystem, till exempel en fjärrvärmeanläggning eller ett industriellt kylsystem, ska kunna prestera på topp, säger Klas Blom, vd på kunskapsföretaget Armatec.

Tiden när hållbarhetsarbete innebar en merkostnad är förbi. Numera är det ofta tvärtom – ambitionen om ett hållbart samhälle driver ekonomin framåt. Företag och industrier satsar mer pengar på långsiktiga lösningar och nya tekniska och digitala möjligheter utvecklas därför i snabb takt.

Armatec är specialiserade inom klimatsmart flödesteknik och löser tekniska utmaningar inom vatten, värme, kyla och process. Klas Blom, vd, berättar att de ägnar all kraft åt att utveckla hållbara tekniska system för bygg och industri. 

– Tillsammans med våra kunder väljer vi produkter ur ett livscykelperspektiv och hittar smarta, tekniska lösningar som passar just dem. Ofta är vår dellösning en förutsättning för att ett helt system, till exempel en fjärrvärmeanläggning eller ett industriellt kylsystem, ska kunna prestera på topp.

Ger en knuff i rätt riktning

Genom att kartlägga kundens flöden och processer kan Armatec hjälpa till att detektera effektiviseringsmöjligheter. De tillhandahåller både fysiska produkter som antingen kan ersätta eller komplettera befintliga system för att optimera effekten, och teknisk hjälp i form av valtabeller, handböcker och uppskattade flödesscheman.

– Målet är att förlänga livslängden på det som används för att driva industrin eller fastigheten framåt med ett ihållande långsiktigt tänk. Ibland behövs ett övergripande arbete, ibland en knuff i rätt riktning genom exempelvis lättillgängliga verktyg för dimensionering.

Möter gärna kundens krav

Patrik Johansson är projektledare för industriella system på Armatec. Han berättar att kundernas medvetenhet om hållbara investeringar har vuxit kraftigt bara det senaste halvåret och menar själv att hans intresse och kunnande om frågan har vuxit sedan han började på företaget.

– Många kunder ställer krav på exempelvis produkter med låga halter av svartlistade material, något vi gärna möter genom att redovisa innehållet i de komponenter som ingår i ett system. 

En drivkraft att bli bättre

Patrik tycker själv att Armatec gör mycket för att vara ett hållbart företag.

– Förutom att sortera papper och packa våra produkter med återanvänt material ligger vårt kontor och lager i en klimatsmart byggnad. Jag upplever att det finns en drivkraft hos Armatec att bli bättre i stort och smått, och det är något jag ser att både kunder och medarbetare uppskattar.

Läs mer om Armatec här

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Armatec och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera