Annons

Assistansbolaget tvingades jobba ett helt år utan intäkter

När Samuel Skårsjö bestämde sig för att starta ett assistansbolag var valet av kompanjon självklart, bästa vännen David Juhlin – tillsammans med hjälp från ovan.

”För oss blev det väldigt naturligt att basera verksamheten på en kristen värdegrund, att se människan och fokusera på behoven”, säger Samuel Skårsjö.

David Juhlin och Samuel Skårsjö som får en kram av Sebastian Löfgren, en av dem som anlitar Novum Assistans.
David Juhlin och Samuel Skårsjö som får en kram av Sebastian Löfgren, en av dem som anlitar Novum Assistans.Bild:Joey Abrait

De har känt varandra sedan tioårsåldern, gått i samma klass upp till gymnasiet och spelat i samma fotbollslag. Men att de skulle grunda och driva ett assistansföretag tillsammans var långt ifrån självklart. Samuel Skårsjö arbetade med projektledning inom it-branschen och David Juhlin var gymnasielärare.

”Jag hade många kunder inom assistansbranschen och upplevde att det ofta saknades tillräcklig anpassning i de tjänster de erbjöd. I it-branschen var man tvungen att ha den bästa lösningen, annars var man inte aktuell för uppdraget”, säger Samuel Skårsjö.

Han ringde David Juhlin och presenterade sin idé: Novum Assistans, ett värdegrundsdrivet företag som erbjuder personlig assistans i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

David Juhlin gillade idén, nu gällde det att få in kapital. Affärsmannen Lars Augustsson, som tidigare drivit gasellföretag inom utbildning, ställde upp med kapital och sitt breda kontaktnät. Han tog också plats som styrelseordförande och i slutet av 2011 satte de igång verksamheten.

”Under första året hade vi många möten men vi fick inte ett enda uppdrag. Det tog tid att hitta någon som ville vara först. Det var väldigt tufft att jobba ett helt år utan att ha en enda krona i intäkt”, säger Samuel Skårsjö.

”Vi började tvivla och blev frustrerade. Det hade inte gått att driva verksamheten vidare utan stödet från Lars”, säger David Juhlin.

2013 fick företaget äntligen sin första uppdragsgivare och då fick de också lön för all möda de hade lagt ner på att träffa möjliga kunder.

”Vi hade ett ganska brett kontaktnät med potentiella uppdragsgivare och kunde åka tillbaka till dem och berätta att vi var igång med verksamheten. Då tog det fart ganska snabbt”, säger Samuel Skårsjö.

”Det var en stor lättnad att känna att vi var rätt ute och att det fanns en efterfrågan”, säger David Juhlin.

Novum betyder ”nytt” och bolaget försöker vara något nytt inom personlig assistans. Novum är också förkortningen av Novum testamentum, det Nya testamentet. Den värdegrunden präglar verksamheten på flera sätt.

”Det finns andra värden än bara de ekonomiska som är viktiga. Vi säger inte att vi inte är vinstdrivande, men vi är uttalat värdegrundsdrivna”, säger Samuel Skårsjö.

”För oss har det varit viktigt att vår värdegrund inte är exkluderande på något sätt, det finns inga krav eller liknande.”

”Vi har uppdragsgivare som är kristna och går i kyrkan och som kanske delvis har valt oss därför. Men vi har också många som inte är troende eller som utövar en annan religion än kristendom”, säger David Juhlin.

Sedan LSS infördes 1994 har kostnaderna för assistans ökat kraftigt. I år är det ungefär 20.000 personer som får stöd enligt lagen och kostnaden beräknas uppgå till strax över 30 miljarder kronor.

”Det är viktigt att tänka på att den största delen av kostnaden är löner, nettokostnaden är inte så stor som det låter”, säger David Juhlin.

”Sedan är frågan vad som är alternativet. Ska de placeras i boenden måste sådana byggas och det behöver anställas personal även där. Det kommer också att kosta”, säger Samuel Skårsjö.

Äldreminister Åsa Regnér (S) har tillsatt en utredning med det uttalade målet att skära i kostnaderna. Antalet som beviljas assistans minskar och många har fått sina assistanstimmar neddragna.

”Det är en stor oro just nu. Det påverkar oss som bolag, men det är ingenting jämfört med hur det påverkar de människor som är i behov av assistans för att kunna leva ett gott liv”, säger David Juhlin.

Det finns i dag drygt 1.100 verksamma assistansbolag. Det förs ofta fram som argument att det är många oseriösa aktörer som fuskar och gör stora vinster.

”Det är en oerhörd överetablering. Det finns fusk och avarter och en del aktörer som inte bör vara där, men det blir en oerhört smal och missvisande bild. Det här är en oerhört betydelsefull reform för många men som kan vara svår att värdera när man inte är insatt”, säger David Juhlin.

Går det att göra stora vinster utan att tumma på kvaliteten?
”Nej, det tror jag inte. Tar man utgångspunkt i reformen och försöker uppfylla den så är det en bransch med låga marginaler”, säger David Juhlin.

Hur ser ni på det politiska hotet?
”Man missar målet med de åtgärder man pratar om, det här drabbar alla rakt av. Problemet är att det här inte är en valvinnande fråga. Det är väldigt få som funderar kring det här”, säger David Juhlin.


Innehåll från HPEAnnons

Hållbarhet genom hela kedjan för en bättre värld

– HPE arbetar ständigt för att reducera verksamhetens totala klimatavtryck; inom ramen för hållbarhetsprogrammet HPE Living Progress arbetar vi med olika initiativ som sträcker sig hela vägen från produktionskedjan, genom utrustningens livslängd, till återvinning.

Citatet är från Jostein Birkeland som arbetar som Sustainability Consulting Technologist på HPE. Jostein växte upp i skidorten Lillehammer 20 mil norr om Oslo och under uppväxten spenderade han mycket tid i naturen. Han blev tidigt medveten om klimatkrisen som mänsklighetens största utmaning och utbildade sig till ingenjör med målet att arbeta med hållbarhet och energifrågor. Efter tre år som lösningsarkitekt på HPE öppnades möjligheten för honom att ta klivet till en roll där han utbildar och representerar HPE som talare på temat hållbarhet, och dessutom arbetar tillsammans med kunder för att optimera energieffektiviteten i deras driftmiljöer.

– Efter mina år som lösningsarkitekt har jag en god förståelse för hur tekniken fungerar och vad som påverkar energiåtgången. Det känns meningsfullt att arbeta med saker som främjar en positiv utveckling för planeten och att göra det på ett företag som HPE, som tar hållbarhet på allvar, och arbetar med frågan på ett konkret sätt.

Hållbarhetsstrategi som värdeskapare 

Alltför många organisationer tar höjd för framtida tillväxt när de gör IT-investeringar, vilket leder till att de överdimensionerar och får därigenom utrustning som står och drar el i onödan. Genom att växla över från fysisk utrustning i egen datahall, till att köpa kapaciteten som tjänst, finns det ofta stora effektiviseringar att hämta hem.

– Schablonen säger att nyttjandegraden i en virtualiserad miljö som kunden driftar på egen hand är cirka 30 procent. När HPE driftar utrustningen är målet en nyttjandegrad på 60 procent eller mer, berättar Jostein.

Med infrastruktur som tjänst är det också enklare att växla över till ny och mer energisnål utrustning. Till skillnad från konsumentelektronik, där tumregeln är att det är mer klimatsmart att behålla samma enhet under längre tid, kan man minska de totala utsläppen som genereras via datacentret genom att växla över till ny och mer energisnål utrustning. Uppskattningsvis är det hållbart att byta utrustning med en frekvens på cirka 4–5 år för servrar och 5–7 år för lagring.

– Våra kunder som köper kapacitet som tjänst kan vara trygga med att vi hela tiden strävar mot att producera så rent och effektivt som möjligt. De kan fokusera på den dagliga driften och sina affärsmål, och får hållbarhetstänket på köpet. 

Svart på vitt om datacentrets energiförbrukning

För att bidra till minskade utsläpp behöver också fler göra mer, och för att främja den hållbara omställningen genom hela ekosystemet utmanar HPE sina underleverantörer att tänka på hur tekniken kan göra mindre påverkan på miljön. Ett exempel är AMD som har ändrat design och tillverkningsmetod för sina CPU:er, något som fått positiv effekt på miljön både när det kommer till produktion och användning. Faktum är att de sju mest energieffektiva servrarna från HPE på Energy Stars rankning i dagsläget är med inbyggd AMD-teknologi.

Att låta färre servrar göra jobbet i datacentret är viktigt eftersom det största avtrycket på klimatet från utrustningen sker när den är i bruk. Det är även viktigt att ha kontroll på användningen för att ha möjlighet att göra skillnad. Därför erbjuder HPE en kostnadsfri tjänst som hjälper kunder att identifiera produkter som genererar höga utsläpp utifrån tillverkning, användningsfas och uttjänt livslängd. Med hjälp av mjukvara utvecklad av Massachusetts Institute of Technology (MIT) analyseras de totala utsläppen av hårdvaran och den utrustning som drar mest el lokaliseras och kan ersättas med mer energieffektiva alternativ. 

– Som företag har vi gjort ett aktivt val att visa vägen i den gröna omställningen och när vi hjälper våra kunder minskar vi våra indirekta utsläpp. För oss är det självklart att alla som väljer HPE ska se oss som en del av det egna hållbarhetsarbetet, säger Jostein.

Viktigt att agera redan idag

Det mesta tyder på att vi just nu står på tröskeln till en ny era som kommer att kännetecknas av ett större fokus på hållbarhet, och klimatavtrycket kommer att bli en allt tyngre vägande faktor vid en IT-investering. Budskapet i rapporten som FN:s klimatpanel IPCC släppte i april 2022 är tydligt – handlingsutrymmet för att nå målet på 1,5 graders uppvärmning är nu. De organisationer som inte redan idag har en plan för mätning och minskning kommer inte att kunna svara på de frågor som deras kunder kommer att ställa om ett par år. Så för den som inte redan har börjat är det hög tid att mäta sitt klimatavtryck och aktivt arbeta för att minska sina utsläpp.

– Hållbarhet är vår tids viktigaste fråga och därför behöver vi alla göra det vi kan. Vi på HPE bidrar dels genom att minska vårt eget klimatavtryck, dels genom att hjälpa våra kunder att ställa om till en mer hållbar IT-infrastruktur, oavsett om det handlar om att energioptimera, analysera infrastrukturen eller hjälpa våra kunder att ta steget att konsumera IT som tjänst.

Om HPE Living Progress

HPE Living Progress är HPE:s program för hållbarhet och socialt ansvarstagande som syftar till att använda kraften i företaget till att bidra till en positiv utveckling för planeten och de samhällen där vi verkar.

Läs om vårt arbete för en mer hållbar IT, ladda ner infografen om den senaste rapporten. 

eller ta del av mer information och ladda ner hela rapporten här 

Nyfiken på fakta om AMD:s energieffektiva infrastruktur? Ladda ner infografen! 

 

Mer från HPE

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HPE och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera