1515
Annons

Argentinas president har covid-19

Argentinas president Alberto Fernández har testat positivt för covid-19, enligt ett uttalande på presidenten konto på den sociala medieplattformen Twitter.

Han har vaccinerats tidigare i år.

Foto:Natacha Pisarenko

Än så länge rör det sig om ett positivt så kallat snabbtest som togs sedan presidenten fått huvudvärk och lätt feber. Alberto Fernández väntar nu på svar från ett reguljärt så kallat PCR-test.

”Jag är i god fysisk form”, skriver Fernández, som fyllde 62 år i fredags.

”Jag skulle ha velat avsluta min födelsedag utan denna nyhet, men jag är vid gott mod”, tillägger han.

Fernández har i januari och februari i år fått två doser av det ryska Sputnik V-vaccinet. Han är, sedan han testat positivt, isolerad i enlighet med gällande smittskyddsregler, men fortfarande i tjänst.

Argentinas vice president är ex-presidenten Cristina Fernández de Kirchner, som trots att hon delar halva efternamnet inte har några släktband till den sittande presidenten.

Argentina, med totalt 44 miljoner invånare, har drabbats hårt av pandemin trots omfattande nedstängningar. 2,3 miljoner fall av covid-19 har bekräftats och mer än 56.000 människor har mist livet i virussjukdomen.

I landets vaccinationsprogram har än så länge 682.868 invånare vaccinerats, med fokus på äldre och sjukvårdspersonal.

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Flera partier förtegna om sina aktieinnehav – S avslöjar allt

Socialdemokraterna har en fäbless för mindre fastighetsbolag. Det framkommer i partiets innehavslista som Di fått ta del av. Flera andra riksdagspartier väljer däremot att hemlighålla sina placeringar och investeringspolicys.   

Riksdagsledamöterna behöver redovisa sina aktieinnehav. Men partierna har inga liknande krav på sig.
Riksdagsledamöterna behöver redovisa sina aktieinnehav. Men partierna har inga liknande krav på sig.Foto:Evelina Carborn/Cornelia Jönsson/Jack Mikrut

Av de åtta riksdagspartierna är det enbart Liberalerna och Socialdemokraterna som väljer att vara transparenta med sina aktie- och fondinnehav. Bland de andra partierna svarar Vänsterpartiet att det inte finns några värdepapperstillgångar. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Centern medger någon form av aktie- eller fondinnehav utan att specificera var placeringarna gjorts medan Kristdemokraterna säger sig enbart ha ”lågriskplaceringar i räntebärande värdepapper”. 

Michael Arthursson, Centerns partisekreterare och styrelsemedlem i partiets förvaltningsbolag Randello Invest, upplever inga problem med att särskilja politiken från kapitalförvaltningen. 

”Vi har jobbat hårt för att minimera risken för intressekonflikter genom att ha armlängdsavstånd på flera sätt. Vi har ett separat bolag med en särskild styrelse samt ett förvaltningsråd som fattar beslut om alla investeringar. Där sitter ingen som är inblandad i partiverksamheten”, säger han.

Riksdagsledamöter behöver uppge sina innehav, borde inte partierna göra detsamma?
”Man kan alltid fråga sig varför inte den ena ska göra det den andra gör. Under den tiden vi haft förvaltningen har vi inte upplevt några problem med sättet vi hanterar våra tillgångar. Och vi ser ingen anledning att ändra på det”, säger Michael Arthursson.

Medan det finns krav på att partierna ska redovisa sina intäkter behöver de inte redovisa utgifter, tillgångar eller skulder. Något som kritiserades av den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE efter riksdagsvalet 2018. 

”Möjligheterna för allmänheten att granska den politiska finansieringen är därmed begränsad och inte i linje med god praxis och rekommendationerna från Europarådets antikorruptionsgrupp”, stod det i organisationens rapport.

Statsvetaren Ann-Kristin Kölln menar också att den stora mängden statliga bidrag som partierna får borde rättfärdiga mer insyn. 

”Om partierna inte är transparenta i den här frågan får befolkningen inte veta hur deras skattepengar egentligen används. De statliga bidragen står för ungefär två tredjedelar av partiernas intäkter, så ett offentliggörande av hur de investerar minskar risken för missbruk av skattepengar”, säger hon. 

Andra argument för mer transparens är att det minimerar risken för att minska potentiella intressekonflikter samt att väljarna får information om olika anknytningar, enligt Ann-Kristin Kölln.

”Om ett parti till exempel äger aktier i Gazprom eller Shell kan det skapas ett intresse att just de företagen ska prestera bra. Det vill nog väljarna veta om”, säger hon.  

Bland partierna som varit öppna med sina placeringar redogör Liberalerna att de har 2,75 miljoner kronor i fonden SEB PB Aktiv 50 samt olika obligationsfonder tillhörande samma bank.  

Enligt en innehavsförteckning från Socialdemokraterna uppgår marknadsvärdet på deras finansiella tillgångar till ungefär 620 miljoner kronor 30 juni. Jämfört med ett halvår innan, då tillgångarna värderades till 690 Mkr enligt årsredovisningen för 2021, har det varit ett tapp på ungefär 11 procent under året. Det innebär att partiet klarat sig bättre än det breda börsindexet OMXSPI som var ned runt 30 procent sex månader in på 2022. 

Regeringspartiets aktieinnehav, som värderas till 250 Mkr, består av flera svenska storbolag som Investor, H&M och Volvo. På listan finns även flera mindre fastighetsaktörer som First North-noterade Solnaberg Property samt Spotlightnoterade Mälaråsen och Backaheden. 

Förutom aktieinnehavet har partiet obligationer till ett värde av 209 Mkr och ett fondinnehav som värderas till 158 Mkr. Enligt partifondens hållbarhetspolicy ska investeringarna göras med hänsyn till mänskliga rättigheter, miljö och klimat, sociala och andra etiska frågor. 

”Det är viktigt att de placeringar som görs också överensstämmer med partiets värdegrund avseende hållbarhetsfrågor i dess vida bemärkelse”, står det i samma dokument.

Moderaterna och Sverigedemokraterna väljer att inte offentliggöra sina investeringspolicyn.

”Ingen av de av partistyrelsen antagna policydokument eller arbetsordningar är allmänna och lämnas därmed inte ut. De är däremot givetvis tillgängliga internt för transparens och granskas av partiets revisorer”, motiverar SD:s pressavdelning.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera