ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 23 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Arbetslösheten sjunker när kommunerna massanställer

  • Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL. Foto: SKL

Arbetslösheten sjunker i Sverige, enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Just nu ligger den på 7,4 procent och samtidigt fortsätter kommunerna att anställa allt fler.

Den 20 januari kom Sveriges befolkningsantal för första gången över 10 miljoner. Och nu fortsätter befolkningen att öka mer än vanligt, vilket gjort att kommunerna behöver anställa fler människor.

Sedan januari i fjol har över 50.000 blivit anställda i kommunal regi, och SCB ser en ökning i anställda på det här sättet för tredje månaden i rad.

”Det beror på två saker. Dels det höga antalet nyanlända människor som kom till Sverige 2015, samt att antalet barn- och ungdomar ökar mer än vanligt”, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Enligt henne brukar den normala ökningen bland barn och ungdomar ligga på 0,5 procent per år. 2016 låg den emellertid på 2,5 procent, vilket ställer ökade krav på skola och omsorg, som sker i kommunal regi. Samtidigt ökar också antalet äldre bland befolkningen. Och trenden lär fortsätta.

”Fram till 2015-2020 ser vi att antalet unga kommer öka med en kvarts miljon och vi räknar med att kostnaderna för kommunen kommer att öka. 2016 ökade kommunernas kostnad med 7,5 procent”, säger hon.

Allt fler kommer att behöva anställas inom kommunal sektor. Just nu klarar kommunerna denna kostnad, bland annat tack vare högkonjunktur, statsbidrag och stora bostadsinvesteringar i kommunerna.

”Det blev en väldigt snabb kostnadsökning för kommunerna, men resultatet blev bra 2016. Men i framtiden kommer vi kanske inte kunna få in lika mycket inkomster framöver, och då är det dags att se över sättet hur vi jobbar. Då måste vi effektivisera och kolla på hur vi kan digitalisera verksamheten på ett annat sätt”, säger hon.

Anna Wallenskog poängterar att ansvaret måste vara delat mellan kommunerna och staten. Enligt henne blir befolkningstillväxten i sig ingen utmaning för staten, utan den måste se till att kommunerna klarar av de ökade resurskraven.

Arbetslösheten i allmänhet mäts nu till 7,4 procent bland de arbetsföra svenskarna. Detta är en minskning från februarimätningen då den låg på 7,6 procent. Total sett, jämfört med februari 2016, har antalet syselsatta i landet ökat med 114.000 människor.

Tyck till