ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Antalet aktieägare i Sverige steg i första kvartalet

Aktieägandet i Sverige fortsätter att öka. Under första kvartalet 2018 tillkom 9.774 nya ägare av aktier noterade i Sverige.

Ökningen visar att den nedgång i antalet aktieägare med 21 267 som skedde i fjärde kvartalet 2017 var tillfällig och bekräftar den långsiktiga trenden med allt fler aktieägare. Flest nya aktieägare finns bland unga vuxna, i åldersgruppen 21 till 30 år. Det framgår av ett pressmeddelande från Euroclear. 

På helårsbasis har antalet aktieägare ökat sedan 2014 och totalt finns nu 2,15 miljoner unika ägare, privatpersoner och institutioner, av aktier noterade i Sverige. 

"De stora rörelser vi såg på börsen under årets första kvartal verkar inte ha påverkat viljan att äga aktier eller fått investerare att lämna börsen. Tvärtom bekräftas trenden vi sett sedan 2014 med allt fler aktieägare", säger Anders Löfgren, affärsutvecklingschef på Euroclear. 

Sex av tio aktieägare är män och där har det inte skett någon förändring under de senaste tio åren. Sett till marknadsvärdet på innehaven äger män två tredjedelar och kvinnor en tredjedel.

Det utländska ägandet av aktier noterade i Sverige fortsätter att öka, både sett till antal ägare och till marknadsvärdet på innehaven. Vid utgången av det första kvartalet 2018 var 12 procent av ägarna utländska. De ägde totalt 41 procent av värdet på de noterade aktierna i Sverige, vilket sett över en tioårsperiod är en ökning med 21 procent.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies