1515
Annons

Annie Lööf: ”Behöver göra allt för att få fart på elproduktionen”

Bygg fler vindkraftverk till havs och på land, satsa på solenergin – och kör kärnkraftsreaktorerna fullt ut.

Det föreslår Centerpartiet som snabbt och kraftigt vill öka landets elproduktion.

Annie Lööf under kvällens tal i Almedalen.
Annie Lööf under kvällens tal i Almedalen.Foto:Jack Mikrut

Sverige behöver producera mer el för att klara klimatutmaningen, pressa ned priset på elräkningarna och fasa ut den ryska gasen och oljan. Vi sätter nu ett offensivt mål”, säger Centerledaren Annie Lööf.

Centerpartiet presenterar en handlingsplan med 35 punkter för att öka den utsläppsfria elproduktionen under nästa mandatperiod.

Partiet vill tillsätta en kriskommission som inom ett halvår ska presentera konkreta åtgärder för att nå målen om minst 50 terawattimmar extra el till 2026 och minst 165 terawattimmar extra till 2030.

”Det här blir en av de viktigaste uppgifterna för nästa regering, att ganska omgående tillsätta en kriskommission”, säger Lööf.

Den ska bestå av olika myndigheter, intressenter och näringsliv. Kommissionen ska som exempel kunna väga Försvarsmaktens intressen mot klimatomställningens.

Bland annat vill C möjliggöra en snabb utbyggnad av solenergi och satsa på att stärka biokraftens roll i energisystemet. 

Förslaget om ökad elproduktion återkom i Annie Lööfs tal under onsdagskvällen, men då i betydligt kortare ordalag. Det va en mycket allvarsam partiledare som mötte Almedalen. Hon övervägde ett tag att inte hålla talet – som blev starkt präglat av knivattacken som inträffade i Visby tidigare under onsdagen.

”Det är svårt att hitta orden. Det är svårt att stå här. Det är omskakande, sade en svartklädd Lööf i iden allvarliga inledningen av sitt tal och tillade att Almedalen nu är 'en plats för samling och eftertanke'.”

Efter en tyst paus fortsatt Lööf med att berömma polisens och blåljuspersonals snabba agerande och lyfte fram de medmänniskor som varit på plats.

Åskådarna brast ut i en spontan applåd innan Annie Lööf gick över till att tala om kriget i Ukraina.

”Vi vill se en Marshallplan för återuppbyggnaden av Ukraina. Europas demokratier måste gå samman som en kraft. Ge pengar och stöd till att återställa allt det som krävs för att ett land ska fungera”, fortsatte hon.

Lööf uppmanade också Ulf Kristersson att dumpa Sverigedemokraterna – ett budskap som gick hem i publiken.

”Vill du ha Centerpartiets stöd för att kunna bli statsminister, släpp taget om Sverigedemokraterna.”

Lööf efterlyste så ”krafttag kring svensk energi” och uppmanade till att bygga ut elnäten.

”Sluta ställa team vindkraft och team kärnkraft mot varandra”. 

Med tanke på hur lång tid det tar att bygga ny kärnkraft så är det inget alternativ i åtgärdspaketet, enligt C. Det går inte heller att återuppta nedlagda reaktorer under den kommande mandatperioden, uppger man.

Men de sex kärnkraftsreaktorer som finns i drift ska utnyttjas fullt ut, enligt handlingsplanen.

”Vi är i en klimatkris. Vi behöver göra allt för att få fart på elproduktionen”, säger Lööf.

Centerpartiet vill ge Svenska kraftnät i uppdrag att bygga ut laddningskapaciteten för att öka effekten från den befintliga kärnkraften. Effekten kan ökas med ytterligare 2 terawattimmar, enligt beräkningar.

C lovar också att inte medverka till en förtida nedstängning av kärnkraften genom politiska beslut.

Förslag finns om att upprätta små modulära kärnkraftsreaktorer och detta är inget Centern säger nej till.

”Men det är först i gång på tidigt 30-tal och vi behöver en ökad elproduktion nu under de kommande åren, och då är inte ny kärnkraft svaret”. 

Dessutom måste det lokala motståndet bort och tillståndsprocesser kortas till max två år när det gäller ny land- och havsbaserad vindkraft.

All tillståndsprövning och undersökning bör organiseras kring denna deadline. Detta eftersom vi befinner oss i ett ”energipolitiskt nödläge”, enligt C.

Samtidigt uppmanar man regeringen att agera och särskilt prioritera flera tillstånd av stora havsbaserade vindkraftsparker i södra Sverige.

Partiet vill också se en ny energiöverenskommelse med de andra riksdagspartierna och i den är alla välkomna, även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, säger Annie Lööf.

”De är välkomna, absolut. Men kärnan och förhandlingarna äger rum mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna”.

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Värmebölja leder till prischock på ägg i östra Kina

En kinesisk värmebölja påverkar inte bara landets befolkning. Temperaturer på nästan 40 grader får hönsen att producera färre ägg med allt högre äggpriser som konsekvens.

Östra Kina har drabbats av en värmebölja som inte bara påverkar människor utan även djur som hönor. Bilden från en tidigare värmebölja 2013 där värmen gjorde det möjligt att steka ägg på gatubrunnar.
Östra Kina har drabbats av en värmebölja som inte bara påverkar människor utan även djur som hönor. Bilden från en tidigare värmebölja 2013 där värmen gjorde det möjligt att steka ägg på gatubrunnar.Foto:AP/TT

I Hefei i provinsen Anhui i östra Kina har man nu registrerat 14 dagar med temperaturer på 38 grader eller mer, en rekordnotering.

Invånarna svettas dock inte bara över värmen utan även äggpriserna som rusat med 30 procent, något som hänger ihop med extremhettan.

Lokala medier rapporterar om att äggproduktionen minskat som konsekvens av värmeböljan. Hönsen äter helt enkelt mindre och för att motverka problemen har nu flera lantbrukare valt att installera fläktsystem för att få fart på hönornas produktion igen.

Kina har precis, som stora delar av övriga världen, brottats med värmeböljor och flera större städer har senaste tiden noterat årets högsta temperaturer den senaste tiden. Förutom stigande äggpriserna har konsekvensen bland annat blivit elransonering i Sichuan liksom en utbredd torka där mer än 140.000 hektar av grödor har förstörts, rapporterar statliga nyhetsbyrån Xinhua.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera