1515
Annons

Ambeas resultat en munter historia

Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett resultat efter skatt på 60 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (33). Resultatet per aktie uppgick till 0:88 kronor (0:52).

Fredrik Gren
Fredrik GrenBild:Jack Mikrut

Nettoomsättningen uppgick till 1.467 miljoner kronor (1.422). Andelen egen regi av nettoomsättningen uppgick till 67 (62) procent.

Rörelseresultatet blev 86 miljoner kronor (73).

Ebita uppgick till 105 miljoner kronor (86) motsvarande en marginal på 7,2 (6,1) procent 

Justerad ebita, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, minskade till 109 miljoner kronor (110) och justerad ebita-marginal uppgick till 7,4 (7,7) procent.

Ambea AMBEA +0,30% Dagens utveckling har beslutat att anpassa sin administrativa kostnader som ett led att förbättra lönsamheten samt bibehålla konkurrenskraft. Det framgår av kvartalsrapporten.

Åtgärderna kommer att ha en begränsad resultateffekt under 2018 men Ambea räknar en besparing med full effekt från 2019 på cirka 30 miljoner kronor.

Åtgärderna består bland annat av att öka effektiviteten genom digitalisering och automatisering av administrativa rutiner, heter det.

Under första kvartalet låg det justerade ebita-resultatet på samma nivå som motsvarande period i fjol medan marginalen sjönk till 7,4 procent (7,7).

"Medan vi ser stärkt marginal inom äldreomsorgen på grund av god beläggning och låga uppstartskostnader under kvartalet, har lönsamheten inom Nytida och Heimta minskat", kommenterar vd Fredrik Gren.

Vidare har kalendereffekter haft en marginell negativ påverkan på resultatet jämfört med samma period föregående år. Påsken har påverkat resultatet negativt med cirka 4,5 miljoner kronor medan lägre kostnader i januari i år har haft en positiv påverkan.


Innehåll från NedermanAnnons

”Ren luft hindras av vanans makt i tillverkningsindustrin”

En välfungerande luftfiltreringsanläggning är kritisk för en god arbetsmiljö, optimerad produktion samt minimal energiförbrukning i tillverkningsindustrin.

Miljöteknikbolaget Nederman satsar stort på att stötta industrin att ta kontroll över luftreningen i tillverkningsindustrin med hjälp av SmartFilters.

Kunskapsbristen om vikten av en välfungerande industriell luftfiltrering är ofta boven i moderniseringsprocessen av stora industrier. Det menar Magnus Edmén, VP E&FT / Head of Sales Area EMEA på Nederman, och berättar att verksamheter inte alltid har full kontroll på deras luftfiltreringsanläggningar – även om en luftfiltreringsanläggning kan vara produktionskritisk. 

– I vissa fall är filtreringsanläggningar avgörande för tillverkningen; om den slutar fungera stannar produktionen. I andra fall kan driftstörningar leda till utsläpp av cancerogen svetsrök eller i värsta fall bidra till brand eller dammexplosion.

Automatiserade energibesparingar

SmartFilter är ett multifunktionellt luftreningsfilter som är lämpligt för industriella avfall såsom rök, damm, träspån och annat brännbart damm. Utöver att filtrera industriluften samlar de in data som ger användaren värdefull information om omedelbara och möjliga framtida underhållsbehov. I de mest avancerade smarta filtren styrs anläggningen automatiskt mot en så låg energianvändning som möjligt med hjälp av egenutvecklade algoritmer. 

Edmén anser att Internet of Things möjliggör effektiv realtidskommunikation så att verksamheter får bättre koll på sin energiförbrukning, produktions- och arbetsmiljörisker. 

– En vanlig missuppfattning är att hållbarhet och lönsamhet inte går ihop. Nya miljötekniska uppfinningar kan optimera energiförbrukning, sänka kostnader och möjliggöra en lönsam hållbarhetspolicy. 

Fara för hälsa och miljö

Magnus har arbetat med miljöteknik i över 20 år och är väl medveten om riskerna som kan komma med bristande kunskap om energikonsumtion och miljörisker inom industrin. I och med att många tillverkningsföretag tidigare saknat tillräckliga data på till exempel energikonsumtion har steget mot hållbara lösningar inte tagits. Med IOT-lösningar kan industrin ta kontroll över fabrikens luftflöden och minska faror som skadliga utsläpp kan innebära för både hälsa och miljö.

– Jag skulle säga att den största anledningen till att industrin tar så små utvecklingssteg framåt är vanans makt. Man driver sin verksamhet som man alltid har gjort i och med att det fungerar, men man tänker inte steget längre och börjar titta på fördelarna som kommer med en optimerad luftfiltrering. Det är här ny teknik kan förenkla för industrin; antingen genom att filtren själva talar om ifall det finns underhållsbehov eller att de själva optimerar sin energikonsumtion utan manuella inspel.

Läs mer här 

Mer från Nederman

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nederman och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?