ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Ambeas resultat en munter historia

Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett resultat efter skatt på 60 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (33). Resultatet per aktie uppgick till 0:88 kronor (0:52).

Nettoomsättningen uppgick till 1.467 miljoner kronor (1.422). Andelen egen regi av nettoomsättningen uppgick till 67 (62) procent.

Rörelseresultatet blev 86 miljoner kronor (73).

Ebita uppgick till 105 miljoner kronor (86) motsvarande en marginal på 7,2 (6,1) procent 

Justerad ebita, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, minskade till 109 miljoner kronor (110) och justerad ebita-marginal uppgick till 7,4 (7,7) procent.

Ambea har beslutat att anpassa sin administrativa kostnader som ett led att förbättra lönsamheten samt bibehålla konkurrenskraft. Det framgår av kvartalsrapporten.

Åtgärderna kommer att ha en begränsad resultateffekt under 2018 men Ambea räknar en besparing med full effekt från 2019 på cirka 30 miljoner kronor.

Åtgärderna består bland annat av att öka effektiviteten genom digitalisering och automatisering av administrativa rutiner, heter det.

Under första kvartalet låg det justerade ebita-resultatet på samma nivå som motsvarande period i fjol medan marginalen sjönk till 7,4 procent (7,7).

"Medan vi ser stärkt marginal inom äldreomsorgen på grund av god beläggning och låga uppstartskostnader under kvartalet, har lönsamheten inom Nytida och Heimta minskat", kommenterar vd Fredrik Gren.

Vidare har kalendereffekter haft en marginell negativ påverkan på resultatet jämfört med samma period föregående år. Påsken har påverkat resultatet negativt med cirka 4,5 miljoner kronor medan lägre kostnader i januari i år har haft en positiv påverkan.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies