Annons

Almi: Jämställda styrelser har bättre lönsamhet och omsättning – oavsett bransch

Almis årliga kartläggning av svenska styrelser visar att utvecklingen mot jämställdhet går långsamt. Trots forskning som visar att jämställda styrelser är mer effektiva.

 ”Vi behöver öka förståelsen för hur viktigt ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetenser är för ett bolags utveckling”, säger Britta Burreau, vd för Almi Företagspartner.

Britta Burreau, vd Almi Företagspartner och Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland jobbar för mer jämställda bolagsstyrelser.
Britta Burreau, vd Almi Företagspartner och Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland jobbar för mer jämställda bolagsstyrelser.

Almi sammanställer årligen en rapport där de kartlägger antalet kvinnor som sitter i bolagsstyrelser. I den senaste rapporten framgår det att utvecklingen till fler jämställda styrelser är långsam.

”Vi behöver öka förståelsen för hur viktigt ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetenser är för ett bolags utveckling. En jämställd styrelse är en viktig del i detta för att få bredden av kompetenser och erfarenhet. Och vi vet att jämställdheten ökar då man rekryterar in nya ledamöter”, säger Britta Burreau, vd för Almi Företagspartner.

För kartläggningen används Jämställdhetsmyndighetens definition av en jämställd styrelse där det anses råda en jämn könsfördelning då andelen kvinnor respektive män är 40 till 60 procent eller jämnare.

Den första kartläggningen som Almi gjorde var 2013, då 13 procent av de undersökta bolagen hade en jämn könsfördelning. År 2021 har 15 procent av bolagen en jämställd styrelse. 

”Det här är en trögrörlig materia. Företag byter sällan styrelseledamöter och när man väl byter rekryterar man ofta i befintliga nätverk och tidigare kontakter. Det är mindre vanligt att våga utmana genom att söka i helt andra miljöer och strukturer.”

Årets kartläggning kompletterades med en undersökning som visar att företag med jämställda styrelser har en högre lönsamhet och omsättning än övriga företag.

Studien undersökte cirka 43.000 svenska aktiva aktiebolag, både noterade och onoterade, med minst två styrelseledamöter och minst fem anställda och/eller 5 miljoner eller mer i omsättning. 

”Det intressanta vi kan se är att företag som har en jämn könsfördelning i sin styrelse också har högre lönsamhet och högre omsättning än bolag med ojämn könsfördelning. Det säger något om förmågan att ta till sig diversifierad kunskap och erfarenheter”, säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, som genomförde undersökningen.

Genom rapporten visar Malin Malmström hur kompositionen av en styrelse påverkar ett bolags effektivitet.

”Det har pågått en debatt kring bolagsstyrelsers kompositioner och vad den har för betydelse för bolagens effektivitet vilket många resonerar olika om. Den här rapporten visar att det handlar om effektiviteten i bolag, att man uppnår en högre effektivitet om man har en mer könsdiversifierad styrelse. Vi hoppas att dessa resultat kan motivera till att påskynda den utveckling vi behöver se.”

Initiativtagare till undersökningen är Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Värmland. Hon menar att rapporten kan vara det som behövs för att vi ska komma ännu längre.

”Malin Malmströms rapport visar att jämställda styrelser har bättre lönsamhet och omsättning, oavsett bransch, kön på vd eller antal anställda. Vi och de företag som vi investerar i upplever en enorm skillnad i arbetet när styrelsen är jämnt könsfördelad och man har rätt kompetens runt bordet. Nu visar även siffrorna det vilket behövs för att utvecklingen ska kunna ta fart.”

Jämställdhetsfrågan är viktig även för Almi Företagspartners själva. Britta Burreau förklarar att det är ett perspektiv som ofta finns med.

”Frågan har hög prioritet både i vår egen organisation och i arbetet med våra kunder. Vi har ett tydligt uppdrag och tydliga mål som innebär att vi ska bidra till ökad jämställdhet i näringslivet. Vår utgångspunkt är att jämställdhet bidrar till att företag blir konkurrenskraftigare och till ökad tillväxt och lönsamhet. Dessutom förbättrar det företagets image och attraktionskraft.”

 

Innehåll från RISEAnnons

RISE: Nu behövs fler satsningar på tillämpad AI

Hanifeh Khayyeri, avdelningschef för datavetenskap på RISE, och Olof Mogren, senior forskare och ledare av forskningsområdet deep learning på RISE.
Hanifeh Khayyeri, avdelningschef för datavetenskap på RISE, och Olof Mogren, senior forskare och ledare av forskningsområdet deep learning på RISE.

Det svenska näringslivet sitter på datamängderna som krävs för att börja använda AI brett. ”Företagen måste släppa sargen och komma in i matchen nu”, säger Hanifeh Khayyeri, avdelningschef för datavetenskap på RISE.

Artificiell intelligens håller på att demokratiseras och konkretiseras, bland annat genom omtalade tjänster som ChatGPT och Dall-E. Google och Microsoft tävlar om att sätta liknande lösningar på marknaden och investerar mångmiljardbelopp i tekniken.

Enligt Hanifeh Khayyeri, avdelningschef för datavetenskap på RISE, har Sverige vad som krävs för att springa med i AI-loppet. Kompetenssatsningen Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP, och det nationella samarbetet AI Sweden har lagt grunden. Nu behöver det svenska näringslivet lägga i en högre tillämpningsväxel.

– Sverige är EU:s fjärde mest digitaliserade land, och vi producerar enormt mycket data. Denna data är en möjliggörare för AI-tekniken. Många har inte riktigt förstått kopplingen där, man tror att AI enbart är något som stora företag experimenterar med. Men vi är alla delaktiga i att producera och konsumera data. Näringslivet deltar alltså redan i AI-utvecklingen, säger Hanifeh Khayyeri och fortsätter:

– Bolagen behöver nu tänka till kring hur de egna datamängderna kan användas för att förbättra och effektivisera verksamheten. Företag som drar nytta av möjligheterna med AI kommer att ersätta de som inte gör det.

Centrum för tillämpad AI

På RISE finns Centrum för tillämpad AI, ett center som i samverkan med aktörer från både privat och offentlig sektor bidrar till utvecklingen av tillämpad AI. På det statliga forskningsinstitutet finns även forskare och experter inom alla områden där AI kan tillämpas på – telekom, energi, transport och samhällsbyggnad för att nämna några exempel.

– Vi använder den unika kombinationen av AI- och domänexpertis som finns inom RISE för att hjälpa näringsliv och samhälle att stärka sin konkurrenskraft och lyckas med den gröna omställningen, säger Olof Mogren, senior forskare och ledare av forskningsområdet deep learning på RISE.

150 AI-projekt

Han ger ett exempel på ett pågående projekt, där AI används för att med exakthet avgöra när ett fjärrvärmenät behöver underhållsinsatser. Lösningen leder till stora kostnadsbesparingar. I ett annat projekt samarbetar RISE med Vattenfall för att med hjälp av AI-teknik undersöka hur tjädrar i närheten av deras vindkraftsanläggningar mår. Utöver dessa exempel pågår ytterligare cirka 150 projekt inom AI-området på RISE.

– Det har gjorts viktiga kunskapsutvecklande AI-projekt i Sverige. Nu behövs storsatsningar på tillämpning, så att vi kan stärka konkurrenskraften. 3 000 personer på RISE kan göra det möjligt, genom skräddarsydda AI-lösningar inom samtliga tillämpningsområden, säger Hanifeh Khayyeri.

Läs mer om Centrum för tillämpad AI och AI-projekt på RISE.

Om RISE  
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RISE och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera