ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
Fastighet

Agoras hyresintäkter minskar

A Group Of Retail Assets, Agora, hade hyresintäkter på 96 miljoner kronor under första kvartalet, en minskning på 2 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Driftnettot var oförändrat och uppgick till 45 miljoner kronor (45).

Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 16 miljoner kronor (15) och resultat efter skatt uppgick till 2 miljoner kronor (15).

Under första kvartalet såldes fastighet Havren 4 i Sundsvall för 64 miljoner kronor och i april såldes tomträtten Vårholmen 4 i Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 175 miljoner kronor. Ytterligare ett avtal har tecknats avseende försäljning av Ekholmen Centrum till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 312 miljoner kronor.

"Dessa försäljningar innebär att vi får ett tillskott av likvida medel att använda till investeringar i våra centralt belägna fastigheter. Under resterande del av året kommer vi arbeta fokuserat för att fullt ut ta tillvara fastigheternas utvecklingspotential", skriver vd Rikard Edenius, i delårsrapporten.

Agoras fastigheter ligger på platserna i städer där människor naturligt rör sig. 

"Tidigare har dessa centrala lägen främst varit attraktiva och heta för detaljhandelsaktörer. Nu när den traditionella detaljhandeln håller på att omformas, drivet av digitalisering och ökad e-handel, märker vi att våra platser är attraktiva för många andra", skriver vd:n och nämner stort intresse från bland annat aktörer inom träning och hälsa, olika typer av samhällsfunktioner och vård, restauranger, hotell och kontor. 

Agoras nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 49 miljoner kronor (14) under första kvartalet och värdet på fastighetsportföljen var 4.388 miljoner kronor (4.357).

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies