Annons

Aegirbio utan omsättning – förlusten ökar

Diagnostikbolaget Aegirbio redovisar en nettoomsättning om 0,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (5,3). 

Resultatet före skatt blev -18,0 miljoner kronor (-12,5). 

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,4 miljoner kronor (4,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,7 miljoner kronor (-2,1).

Vi har nu avslutat andra kvartalet 2022, och mitt första hela kvartal som vd, i en mycket starkare position än tidigare. Flera viktiga milstolpar nåddes detta kvartal, framför allt CE-märkningen av våra två första TDM-punktanalyser (Therapeutic Drug Monitoring) och godkännandet av Viraspec-testerna för hemmabruk”, skriver Bradley Messmer. 

Bolagets investeringar i salivbaserad testning har skapat en större potential att göra många mätningar i saliv snarare än blod, och Aegirbio har lämnat en preliminär patentansökan för detta. 

”Salivtestplattformen fortsätter att utvecklas i två parallella spår. Vetenskaplig validering av salivens jämförbarhet med blodbaserade mätningar med hjälp av våra nya tekniker har gjorts för Covid-19-serologi, och det arbetet kommer att lämnas in för granskad publicering. Andra biomarkörer, inklusive TDM-analyser, är under utvärdering”, skriver vd Bradley Messmer. 

Vidare pekar Aegirbio-chefen på att marknadsförhållandena fortfarande är utmanande för covid-tester i allmänhet, eftersom den övergripande acceptansen av covid som en del av det dagliga livet har minskat efterfrågan. Den befintliga efterfrågan fylls till stor del av lager som byggts upp under de tidigare covid-19-vågorna och marknadsmättnaden har sänkt priserna. 

”Vi har kommit fram till att denna marknad på lång sikt är för osäker för oss för att det skall vara rimligt att fortsätta ägna betydande resurser åt den. Vi kommer dock att vidta ytterligare åtgärder för att återetablera en marknadsnärvaro på en rimlig nivå”, uppger Bradley Messmer. 

Innehåll från Mistra Food FuturesAnnons

Så kan vårt livsmedelssystem framtidssäkras

Helena Hansson och Per-Anders Hansson på SLU är programchefer för forskningsprogrammet Mistra Food Futures.
Helena Hansson och Per-Anders Hansson på SLU är programchefer för forskningsprogrammet Mistra Food Futures.

I framtiden behöver det svenska matsystemet vara mer hållbart än i dag. Produktion och konsumtion av livsmedel behöver förändras i grunden. För att nå dit krävs nya initiativ, kunskaper, metoder och strategier. Just detta tas fram inom det omfattande forskningsprogrammet Mistra Food Futures.

Hur gör vi för att skapa ett hållbart livsmedelssystem som kan leverera hälsosam mat till alla, utan att utarma naturen och påverka klimatet, samtidigt som systemet också är ekonomiskt och socialt hållbart? Detta undersöker forskare inom programmet Mistra Food Futures, som leds av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i nära samarbete med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. 

– Med oss har vi även Chalmers, Göteborgs universitet, regioner, myndigheter och aktörer från näringslivet som täcker hela värdekedjan. Samarbetet ger oss möjlighet att förankra forskningen inom och utanför den akademiska sfären och göra den relevant utifrån ett praktiskt perspektiv, säger Helena Hansson, professor vid institutionen för ekonomi på SLU och programchef för Mistra Food Futures.

– Våra samarbeten innebär att vi har direktlänkar till aktörer som kan dela med sig av högkvalitativa data, data som vi behöver för att göra beräkningar, säger Per-Anders Hansson, professor vid institutionen för energi och teknik på SLU och biträdande programchef. 

Oväntade förändringar påverkar livsmedelsförsörjningen

I spåren av coronapandemin, klimatkrisen och Rysslands invasion av Ukraina har frågan om livsmedelssystemets resiliens blivit högaktuell. Många länder, däribland Sverige, är i dag beroende av import av både råvaror och insatsmedel för livsmedelsproduktion. Om det pågår en kris eller ett krig i länderna som exporterar kan det resultera i brist på livsmedel och högre priser.

I ett flertal projekt har Mistra Food Futures undersökt hur jordbruket kan minska sin klimatpåverkan som ett led i att nå visionen om nettonoll av växthusgaser – och samtidigt bidra till ökad resiliens.

– Ett av projekten handlar om att köra jordbruksmaskiner på el som produceras på den egna gården, i stället för att använda importerade fossila bränslen. Ett annat handlar om att hitta alternativ till kvävegödsel, som i regel produceras från importerad naturgas. I ett tredje projekt undersöker vi hur klimatet påverkas om grisar skulle äta mindre importerad mat och mer gräs från den egna gården, berättar Per-Anders Hansson. 

Lägger grunden för nettonollutsläpp

Denna forskning är exempel på hur Mistra Food Futures tillsammans med samarbetspartners hittar och skapar hållbara lösningar. 

– Vi kommer inte att kunna transformera livsmedelssystemet över en natt, men vissa åtgärder kan göras redan nu för att lägga grunden för ett svenskt jordbruk med nettonollutsläpp och en mer uthållig livsmedelsproduktion och förädling, konstaterar Per-Anders Hansson.

Läs mer om Mistra Food Futures och deras forskning här.  

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Mistra Food Futures och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera