Hoppa till innehållet

Annons

Addvise ökar resultatet men omsättningen sjunker

Sjukvårds- och labbleverantören Addvise redovisar ett rörelseresultat efter avskrivningar (ebitda) på 9,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet (6,7).

Nettoomsättningen blev 76,2 miljoner kronor (79,1), enligt rapporten.

Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0:03 kronor (-0:03).

Orderingången för perioden uppgick till 68,0 miljoner kronor (78,0) och kassaflödet från den löpande verksamheten var till 2,6 miljoner kronor (-6,9).

Addvise har under kvartalet noterat återhämtning, särskilt mot slutet. Sjukvården kunde då fokusera om från att nästan uteslutande behandla och vårda covid-19-patienter till att nu även omfatta planerade ingrepp. 

”Marknaden är dock fortsatt skör och nya utbrott av covid-19 kan förändra situationen”, konstaterar vd Rikard Akhtarzand.

Omsättningstillväxten i kvartalet har uteblivit jämfört med förra året, vilket motiveras med att kunder köpt på sig stora volymer under andra kvartalet, vilket påverkat orderingången negativt.

”Mot bakgrund av väsentligt förbättrad lönsamhet och våra förbättrade kassaflöden är min bedömning att vi kommer att nå vårt långsiktiga finansiella mål om att dela ut 25 procent av nettovinsten för räkenskapsåret 2020”, säger Rikard Akhtarzand.

Innehåll från FRO - Frivilliga RadioorganisationenAnnons

Så stärker FRO samhällets kapacitet inom cybersäkerhet

Frivilliga försvarsorganisationen FRO (Frivilliga Radioorganisationen) har i över 75 år rekryterat och utbildat personal för totalförsvarets behov. Under det senaste året har efterfrågan på förstärkningspersonal som kan hantera reservsambandsmedel ökat – här gör FRO stor skillnad. 

– När samhällets normala kommunikationsresurser slutar fungera, kan vi stötta samtliga samhällsfunktioner med utbildad personal, säger generalsekreterare Fredrik Färnqvist, FRO.

FRO utbildar förstärkningspersonal med fokus på radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet och organisationens verksamhet utvecklas i takt med samhället och omvärlden. De senaste decennierna har hotet mot Sverige varit lågt, vilket resulterat i en mängd verksamheter idag är bristfälligt förberedd och skyddad mot yttre hot, inte minst med hänsyn till den rusande digitaliseringen. 

– Vår motståndskraft mot cyberhot är på många håll låg. Inom detta område kan vi utbilda personal och skapa förståelse för hoten omkring oss. Därför har vi fått förtydligat huvudmannaskap av Försvarsmakten inom cyberförsvar och cybersäkerhet. Det skapar förutsättning för oss att samordna och utveckla frivillig personal. 

Cybersäkerhet – en hjärtefråga

FRO är även sedan tidigare den organisation som ansvarar för frivilligfrågor kopplade till kommunikation och hanterar rekrytering och utbildning av signalister och ledningssystempersonal till Hemvärnet. Fredrik Färnqvist understryker att även cybersäkerhet tillhör organisationens hjärtefrågor och är positiv till det utökade huvudmannaskapet.

– Vi är övertygade om att vi kommer att kunna etablera värdefulla synergier med vår övriga verksamhet. De kunskaper vi för vidare genom våra utbildningar kommer dessutom övriga samhället till gagn, genom att skapa ett inflöde av personal till branscher som har ett stort kompetensunderskott. 

Stärker det civila samhället

Föreningen är även med och stärker det civila samhället och uppbyggnaden av det civila försvaret, genom att bland annat bemanna med utbildad personal inom radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet. Fredrik Färnqvist menar dock att det finns mycket outnyttjad potential inom de frivilliga försvarsorganisationerna. 

– Samhället, exempelvis länsstyrelser, kommuner och statliga verk, behöver analysera behovet av förstärkningspersonal i händelse av höjd beredskap och krig, som då med lätthet även kan användas i fredstida kriser. Om samhället tydliggör sina beredskapsbehov kan FRO och de övriga 17 frivilliga försvarsorganisationer göra stor skillnad.

Satsar på unga

Sammantaget erbjuder FRO och övriga frivilligorganisationer hundratals totalförsvarsutbildningar och kan öka takten ytterligare om ekonomiska medel tillförs. Organisationen har dessutom en nystartad ungdomsverksamhet med koppling till cyberområdet, Cyberungdom (cyberungdom.se).

– Här kan unga med intresse för cybersäkerhet och IT diskutera och lära sig mer om området, genomgå interaktiva utbildningar och lära känna likasinnade. Vi ser detta som ett viktigt initiativ, som i förlängningen stärker inte bara totalförsvaret, utan samhället i stort, avslutar Fredrik Färnqvist. 

Läs mer om FRO här  

OM FRO

Frivilliga Radioorganisationen FRO bildades 1946.

Föreningen består av 23 förbund i hela Sverige. 

Vi skapar förutsättning för folkförankring avseende totalförsvarets behov och utbildar förstärkningspersonal inom radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet.

Web: fro.se  

Epost; fro@fro.se 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med FRO - Frivilliga Radioorganisationen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera