ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 18 DEC Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS BEVAKNINGAR

Active Biotech: Pengarna slut inom tolv månader

Active Biotech har i nuläget inte finansiering för verksamheten under den kommande tolvmånadersperioden. Nuvarande pengar räcker till slutet av andra kvartalet 2018.

Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande på torsdagskvällen.

Den 1 december rapporterades att den så kallade Arpeggio-studien inte uppnått sitt primära studiemål. Det har en avgörande negativ inverkan på den fortsatta finansieringen av laquinimod i PPMS och därmed även på Active Biotechs utveckling och finansiering framåt, uppger bolaget.

Försäljningsprocessen avseende bolagets fastighet i Lund pågår men har inte lett till avslut, och ett nedskrivningsbehov för fastighetens värde kan enligt bolaget komma att aktualiseras.

Active Biotech har begärt att ett åtagande (covenant) mot banken efterges medan försäljningen pågår, men ingen överenskommelse har ännu nåtts.

"Active Biotech vill uppmärksamma att ovanstående leder till att bolaget, om inte en försäljning av fastigheten till ett värde som genererar ett likviditetstillskott kommer till stånd eller annan lösning åstadkoms, inte kommer att ha finansiering för verksamheten för det kommande tolvmånadersperioden. Bolaget har i nuläget rörelsekapital som bedöms erforderligt för att finansiera verksamheten till och med utgången av andra kvartalet 2018", skriver Active Biotech.