Annons

Abliva har inlett process för att säkerställa finansieringsbehov

Läkemedelsföretaget Abliva redovisar ett resultat före, och efter, skatt på -34,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-10,1).

Nettoomsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0).

Likvida medel uppgick till 63,3 Mkr (73,2) per den 30 september 2021, vilket innebär en ökning med 1,6 Mkr jämfört med årets början.

”Styrelsen har initierat en process för att säkerställa verksamhetens behov av finansiering för att möjliggöra start av en registreringsgrundande fas 2/3-studie i bolagets KL1333-projekt under 2022”, skriver bolaget i rapporten.

Under det tredje kvartalet slutfördes studien som syftade till att skapa ett effektmått för svår trötthet och utmattning vid primära mitokondriella sjukdomar och som ska användas i fas 2/3-studien med KL1333.

Även den första toxikologiska långtidsstudien med KL1333 (sex månader) slutfördes.

Bolaget fick också en positiv återkoppling från läkemedelsverket i Storbritannien (MHRA) på det prekliniska arbetet för NV354, heter det i rapporten.

Innehåll från Helsingborgs kommunAnnons

Unikt logistiksamarbete i Sveriges bästa logistikläge

Helsingborg är en av Europas mest innovativa städer, utmärkande i miljö- och hållbarhetsfrågor och har ett av Sveriges bästa logistiklägen. Nu lanseras Helsingborgsdeklarationen – en plattform där över 45 aktörer från logistikkedjan samlas.

– Helsingborgsdeklarationen är ett unikt samarbete över gränserna inom hela logistikkedjan och behövs för att kunna driva på omställningen, ligga i framkant för innovationer och nya lösningar. Att vi även använder hela staden som testbädd ökar sannolikheten att gå ännu fortare framåt, säger Alexandra Werder Hallonkvist, ansvarig investeringsfrämjande, Näringsliv & Destinationsutveckling, Helsingborg Stad.

Helsingborgsregionen har i år utsetts till Sveriges bästa logistikläge. Strategiskt läge med direkt tillgång till Sveriges näst största containerhamn, tre europavägar och utbyggt järnvägsnät. Världsledande forskning och utbildning i nära samverkan med näringslivet och Helsingborgs Hamn som utgör en väsentlig del av logistikkedjan för företag. Det möjliggör effektiv hantering av gods, inte minst som den största nationella importhubben för frukt och grönt.

– Vårt redan attraktiva internationella distributionsläge som brygga mellan norra Skandinavien och kontinenten stärks ytterligare med den kommande Fehmarnbelt-tunneln. Intressant att se vilka möjligheter det innebär för regionen, säger Alexandra

Under våren 2022 utsågs Helsingborg till en av EU:s 112 ”klimatsmarta städer” vilket innebär att man genom tydliga prioriteringar och innovativa breda samarbeten med näringsliv, akademi och allmänhetska snabba på arbetet med att bli klimatneutrala redan 2030 och öppna upp staden som innovationshubb.

Staden har en hög ambitionsnivå för klimat- och miljöarbetet. Under H22 City Expo i somras lanserades Helsingborgsdeklarationen – en nätverksplattform för aktörer från hela logistikkedjan med ett gemensamt mål att nå klimatneutralitet 2030. 

– Som stark logistiknod vill vi ta ledningen i den gröna omställningen. För att lyckas tror vi på att samla aktörerna kring ett gemensamt mål och ett annat mindset. Vi behöver tänka annorlunda, pröva nya saker och nya sätt att göra gamla saker. Styrkan är att vi agerar tillsammans, i stort och smått och på alla nivåer i hela kedjan, fortsätter Alexandra.

Mot klimatneutralitet 2030 med staden som testbädd

Helsingborgs Hamn är Sveriges näst största containerhamn och störst inom segmentet kylcontainers vilket bidrar till regionens starka position inom livsmedelshantering. Samtidigt som man planerar för ökade volymer och en helt ny containerterminal – den ska stå färdig år 2028 – satsar hamnen på att själva bli klimatneutrala och hoppas att det löftet ska kunna infrias i god tid före 2030.

– Målet är att alla våra arbetsmaskiner ska varas fossilfria redan 2024. Under en tioårsperiod blir det mer kostnadseffektivt att köra maskinerna på el än med fossila drivmedel, berättar Bart Steijaert, Helsingborgs hamns VD.

I hamnen pågår flera testbäddsaktiviteter. En av dem är ett samarbete med företaget ”el on road” i Lund.

– Vi placerar laddskenor i marken så att maskinerna kan laddas under gång. Det har testats i liten skala i sex, sju månader och förhoppningen är att det ska rullas ut i större skala när alla maskinerna är elektrifierade, berättar Bart.

”En självklarhet att skriva under Helsingborgsdeklarationen”

Ett företag som också har undertecknat Helsingborgsdeklarationen och testat nya innovativa idéer är Nowaste Logistics, ett logistikföretag som driver tolv terminaler och är experter på snabbrörliga varor, tekniska lösningar och e-handelslogistik. De har med stöd från staden utvecklat E-drop, en tempererad postlådelösning som garanterar en obruten kylkedja vid livsmedelstransport från företag till konsument.

– Tack vare innovationsstödet har vi kunnat testa lösningen i ett antal olika applikationer. Nu har det till och med blivit ett dotterbolag och vi håller på och rullar ut produkten i flera kommuner, berättar Nowastes vd Johan Kallin.

För honom var det självklart att skriva under Helsingborgsdeklarationen.

– Det är klart att man vill vara med på resan mot en klimatsmartare värld. Hållbara lösningar är ofta väldigt bra logistiska lösningar, avslutar han.

Om Helsingborgsdeklarationen

Helsingborgsdeklarationen är ett initiativ som innebär att staden tillsammans med aktörer från hela logistikkedjan tar sikte på att nå klimatneutralitet 2030 och samtidigt utveckla Helsingborgsregionen till Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav. Syftet är att möjliggöra en ökande klimatomställning genom konkreta samarbetsprojekt.

Mer information om:

Helsingborgsdeklarationen 

Helsingborgs hamn 

Nowaste Logistics 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Helsingborgs kommun och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera