1515
Annons

48 år till jämställda pensioner

Hållbarhet, digitalisering och pensioner är några av de hetaste trenderna i sektorn just nu, konstaterar branschorgansationen Svensk Försäkring i sin omvärldsanalys för 2022.

Foto:CHRISTINE OLSSON / TT
Foto:TT

I årets omvärldsrapport, Omvärldstrender 2022 från Svensk Försäkring, konstateras att den ekonomiska återhämtningen har varit stark efter raset i pandemins spår. Den ekonomiska utvecklingen förväntas leda till en ökning av inbetalda premier för försäkrings- och tjänstpensionsföretagen.

Men i takt med återhämtningen i ekonomin har också inflationen tagit fart vilket kan leda till högre skadekostnader för främst skadeförsäkringar. Det kan påverka försäkringsbolagens lönsamhet innan premierna anpassas.

Stigande inflation kan också leda till högre räntor som i sin tur kan få negativ påverkan på aktiemarknaden. Högre räntor och i synnerhet fallande aktiekurser kan påverka företagens finansiella ställning och avkastningen på tillgångarna negativt.

I rapporten konstateras också att den gröna omställningen intar en central roll i den fortsatta återhämtningen av svensk ekonomi.

”Svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag bidrar redan i dag genom hållbara investeringar, men branschen är villig att göra ännu mer. Det är därför viktigt att den pågående översynen av Solvens II-regelverket tar försäkringsföretagens roll i beaktande så att inte regelverket i sig hämmar branschens möjligheter att bidra”, menar branschorganisationen.

De ökade kraven på konsumentinformation är en annan tydlig trend i försäkringsbranschen just nu. Den kraftiga ökningen av informationskrav i EU-regleringen under det senaste decenniet innebär att dagens kundinformation är komplex.

”Syftet är att skapa ett högt konsumentskydd, men den omfattande informationen riskerar istället att försämra konsumenternas förståelse för produkterna. Försäkringsbranschen förespråkar sedan länge enkel, tydlig och jämförbar information för att bidra till nöjda och trygga kunder. Frågan är emellertid inte bara om konsumenterna får del av informationen utan även om de faktiskt förmår att ta del av den”, frågar sig Svensk Försäkring och ser här möjligheter i den fortsatta digitaliseringen.

När det gäller just digitalisering står försäkringsbranschen också inför stora förändringar där kundrelaterad finansiell information i större omfattning än tidigare delas och används av olika aktörer. Begrepp som open finance och open insurance har lanserats i utvecklingen av öppna finansiella tjänster.

Hösten 2020 lanserade EU-kommissionen också en digital finansstrategi där man utlovar att senast i år presentera ett förslag på legalt ramverk för öppna finansiella tjänster. 

”Den nya utvecklingen med stora datamängder i digitala ekosystem och hög, teknisk innovationsgrad ställer höga krav på framtidens försäkringslösningar och kommeräven att innebära att nya försäkringslösningar ser dagens ljus”, enligt Svensk Försäkrings analys.

Vi är också inne i ett valår och ett område som kan bli föremål för diskussion är pensionerna. 

”I dagsläget är skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner påtagliga och faktum är att vi kommer behöva vänta till 2070 innan kvinnornas pensioner förväntas vara lika höga som männens om utvecklingen fortsätter i samma takt som hittills”, konstateras i rapporten.

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?