Annons

100.000 bilister får gratis busskort – ska ”utmana förutfattade meningar”

Att byta till en elbil räcker inte för att få ner utsläppen – sett över hela livscykeln. Det menar Västtrafik som vill få fler att ställa bilen genom att erbjuda 100.000 bilister att testa kollektivtrafiken gratis i två veckor.
”Vi tycker det är viktigt att lyfta fram kollektivtrafikens förträfflighet som en lösning här och nu”, säger Västtrafiks vd, Lars Backström.

Lars Backström är vd för Västtrafik.
Lars Backström är vd för Västtrafik.

Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafik och hållbart resande i Västra Götaland, har med hjälp av underlag från Svenska miljöinstitutet IVL tagit fram siffror på hur stor klimatpåverkan en bussresa har i jämförelse med en bilresa – om man ser det över hela livscykeln, det vill säga både tillverkning och drift.

Uträkningarna visar att det är elva gånger mer klimatvänligt att välja att åka elbuss framför en elbil. Jämfört med en fossil bil är de totala koldioxidutsläppen 36 gånger mindre per resa om man väljer att ta elbussen istället. Uträkningarna bygger på att det är 50 personer som reser i bussen och att det reser 1,4 personer i varje bil, vilket var genomsnittet i Sverige 2021.

Målet för Västtrafik är såklart att få fler resor att flytta från bil till buss, tåg eller spårvagn. Och som siffrorna visar är det ett både effektivt och snabbt sätt att minska utsläppen. Som en del i det arbetet kommer totalt 100.000 bilister i regionen den närmsta tiden på chansen att kostnadsfritt få resa med kollektivtrafiken under två veckors tid. Förhoppningen är att en del av dessa faktisk ändrar sitt resebeteende. 

”Vi har bedrivit den här typen av kampanjer i säkert tio år – där vi på lite olika försökt utmana förutfattade meningar om att ´det här funkar inte för mig´, ´det är krångligt`. Ger man det tillräckligt lång tid ser vi att konverteringsgraden är ganska bra, och ligger mellan 8-10 procent”, säger Backström.

Han skulle nu vilja se mer initiativ från regeringen som ger snabba resultat på utsläppen på de svenska vägarna.

”Skapa incitament för de beteendeförändringar som måste ske. Låt pendlaren som åker kollektivt få åtminstone samma möjlighet till reseavdrag som den som väljer bilen. Gör det enkelt för arbetsgivare att erbjuda kollektivtrafikens periodbiljetter till sina anställda genom slopad förmånsbeskattning”, säger Backström.

Att regeringen skulle backa om reseavdraget är föga troligt. I och med Tidö-avtalet skrotades det nya reseavdraget som sex av sju regeringspartier tidigare varit överens om att införa. Det skulle ha gällt oavsett om man tar bil, kollektivtrafik, cykel eller annat färdmedel till jobbet och skulle helt och hållet baseras på avståndet mellan bostad och arbetsplats. Det skulle göra att de billiga transporterna gynnades.

”Jag hade ju velat något annat förstås. Men skam den som ger sig. Vi får försöka påverka, bland annat genom en sån här kampanj”, säger Backström.

Till skillnad från Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD), som anser att bilen är och ska vara det det centrala färdmedlet och beredas mer plats, anser Lars Backström att den tar upp en oproportionerligt stor yta för en person.

”Det är viktigt att det hållbara resandet ges förutsättningar att öka och då är infrastrukturen för gång, cykel, kollektivtrafik och andra hållbara alternativ avgörande. Till exempel särskilda busskörfält - att sitta i en buss och swisha förbi en bilkö är ett starkt incitament för att ställa bilen”, säger han.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera