ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Zenergy föreslår företrädesemission för att ta sig ur rekonstruktion

Spotlight-listade Zenergy, som är i rekonstruktion, avser att föreslår årsstämman att besluta om en företrädesemission om cirka 25,8 miljoner kronor, med villkor 2:1 och kurs 25 öre. Emissionen är säkerställd till 20 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare föreslås till stämman två riktade emissioner om 8 miljoner kronor vardera till nya tilltänkta ägare inom Hökerum Bygg-koncernen och Stjärnporten till kurs 25 öre, 8,5 miljoner A-aktier och 23,5 miljoner B-aktier. Det innebär att båda efter fullt tecknade och genomförda emissioner kommer att ha cirka 29,2 procent av rösterna och cirka 14,6 procent av kapitalet var.

"För att uppnå resultatet av denna kedjereaktion med flera parter är det av yttersta vikt att rekonstruktionen kan avslutas framgångsrikt för Zenergy AB med genomfört offentligt ackord om 50 procent", heter det.

Moderbolaget Zenergy AB som tidigare meddelats är under företagsrekonstruktion föranledd av likviditetsbrist på grund utdragna bygglovsprocesser har inlett processen med ett genomförande av ett offentligt ackord för att snarast ta sig ur rekonstruktionen. Som ett led i detta är slutförandet av det pågående projektet Illern en av Zenergys viktigaste mål. 

 Härmed meddelas att dotter-dotterbolaget Zenergy Bostäder Kvarter1 i Skillingaryd AB har sålt fastigheten Illern 1 i Skillingaryd för cirka 28,3 miljoner kronor. Köpare är Stjärnporten som företräds av Peter Stråhle.  En första kontant delbetalning om 3 miljoner kronor erläggs som bland annat säkrar färdigställandeprocessen där entreprenaden utförs av moderbolaget Zenergy AB. Tillträde och erläggande av slutlikvid sker under andra kvartalet 2019 direkt efter färdigställandet av entreprenaden.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies