1515
Annons

Vestum redovisar positivt resultat

Vestums vd Conny Ryk.
Vestums vd Conny Ryk.

Vestum, med exponering mot bygg- och anläggning, redovisar ett rörelseresultat på 15 miljoner kronor för första kvartalet 2022.

Innehåll från AccentureAnnons

Bransch i omvandling: Det här krävs för partnerskap med den nya elkunden

Vinterns elpriser har, minst sagt, fått konsumenterna att lägga märke till sin elräkning. Nu måste elbolagen visa kunderna att de erbjuder något mer än bara en faktura, och det finns framförallt fem områden som krävs för att skapa partnerskap med den nya elkunden.

Läs mer om vad som krävs för att bli framtidens elleverantör 

Det är mycket el på agendan just nu. Efter en vinter med rekordhöga elpriser har Rysslands invasion av Ukraina satt kniven mot strupen på den europeiska energianvändningen, samtidigt som klimatkrisen kräver en omställning från fossila bränslen i varenda bransch, från transport till ståltillverkning.

– Energi är verkligen en bransch under stark omvandling, och det sker brett i hela samhället, konstaterar Fredrik Engdar, ansvarig för affärsområde energi på Accenture.

– Framförallt ser vi att kunderna, oavsett om det är privatkunder eller företagskunder, i dag ställer helt andra krav på sin elleverantör än vad de har gjort tidigare.

Fredrik Engdar, ansvarig för affärsområde energi på Accenture.
Fredrik Engdar, ansvarig för affärsområde energi på Accenture.

Rapporten ”The New Energy Consumer” från Accenture konstaterar att relationen mellan kund och elleverantör tidigare var i princip transaktionsbaserad. El kom ur två hål i väggen, räkningen betalades, ingen tänkte mer på det än så.

– Men både det höga elpris vi ser nu och den höga medvetenhet som finns kring hållbarhet har ändrat det här markant. Slutkunden idag vill vara med och bidra till energi-omställningen genom att köpa grönare el, men de vill också ha hjälp från elbolagen med att effektivisera sin egen elkonsumtion.

Perspektivskifte av stora mått

Och det här ställer elbolagen inför ett perspektivskifte av stora mått. Inte minst kräver det en ny syn på vad som egentligen skapar värde för både dem själva, och för kunden. Enligt rapporten är det framförallt fem områden som elbolagen behöver fundera över för att skapa en känslomässig, snarare än transaktionsbaserad, relation med sina kunder: Syfte, Produkter, Teknikplattformar, Talang och Partnerskap.

– Alla de här fem är lika viktiga, men att ha ett ambitiöst och genuint syfte som fylls med reellt innehåll snarare än floskler är grunden. Syftet skall sedan driva åtgärder, för det är utan tvekan så att kunder och företag vill köpa tjänster och produkter från företag som bidrar till omställningen kring hållbarhet.

Det är med ett tydligt syfte företagen kan hitta riktningen för att utveckla nya produkter och tekniska plattformar, det är med ett tydligt syfte de kan attrahera anställda och kunder, och det är med ett tydligt syfte de hittar de partnerskap som blir avgörande för att kunna bli en viktig spelare, inte bara på elmarknaden, utan i den energiomställning som nu sker inom hela samhället. Och här ser Fredrik Engdar att de svenska bolagen ligger bra till.

– Många svenska elbolag ligger redan långt framme, för de vet vad de vill åstadkomma och de verkar vara genuina i sin önskan att nå dit. Nu gäller det att ta nästa steg och fortsätta driva omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Rapporten visar även att konsumenterna vill ha hjälp att själva ställa om sin energikonsumtion. Dels via råd och tips, dels också via nya produkter och miljövänliga alternativ. 

– De svenska bolagen ligger bra till när det gäller att erbjuda grön el, men sen behöver de hjälpa kunderna i deras omställning och effektivisera elanvändningen. För att åstadkomma detta behövs både större insikt i kunders beteende och behov, samt nya typer av produkter. 

Nya former av partnerskap

En annan viktig aspekt av omställningen är nya former av partnerskap för att i nära samarbete med företagskunder och andra aktörer på marknaden förändra energianvändningen. 

– Partnerskap är en hjärtefråga för mig. Energiomställningen har redan lett till helt nya sorters gränsöverskridande samarbeten mellan branscher som vi inte har sett så ofta tidigare.

Till exempel möbelföretag som säljer solpaneler, snabbmatskedjor som blir laddstationer för elbilar, oljebolag som köper kraftbolag – kombinationerna är många, ibland överraskande och uppstår överallt.

– Det är den ökande kundinsikten, och självinsikten, som ligger bakom. Företagen inser att de inte kan göra allt själv, utan att de måste ingå partnerskap både med aktörer i andra branscher och med snabba, digitala startups som kan hjälpa till att utveckla nya förmågor och snabba på energiomställningen. De här konstellationerna kommer att vara avgörande för att klara av att vara relevant på den nya energimarknaden.

Läs mer om elbranschens omställning 

 

Mer från Accenture

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accenture och ej en artikel av Dagens industri

Högre omsättning för Precomp Solutions – men lägre resultat

Precomp Solutions, verksam inom tillverkningsindustrin, hade en nettoomsättning uppgående till 60,7 miljoner kronor (54,7) under andra kvartalet 2022.

Ebitda-resultatet blev 2,0 miljoner kronor (4,4) och ebit uppgick till 0,8 miljoner kronor (3,2).

”Omsättningen för kvartalet är ökande mot föregående år och våra kunder uppvisar starka orderböcker. Leverantörskedjan kännetecknas dock fortsatt av störningar, oförutsägbarhet och brist på kapacitet vilket kräver en stor flexibilitet i vår produktion för att hantera förändringarna mot våra kunder. Trots utmaningarna med en leverantörskedja som inte fungerar fullt ut, har vår leveransförmåga och leveransprecision förbättrats under kvartalet”, skriver vd Peter Sprigg i delårsrapporten.

Resultatet under kvartalet är påverkat av engångskostnader i jämförelse mot föregående års kvartal. 

”Som tidigare rapporterat har vi mottagit en sanktion från Nasdaq avseende åren 2017-2020 vilken har påverkat vårt resultat negativt under kvartalet med 500 tusen kronor. Vi har haft behov av större underhållsarbeten på vår maskinpark och kostnaderna har ökat med 300 tusen kronor. Vår marginal har påverkats negativt med 900 tusen kronor beroende på prisuppgången på material där våra inneliggande avtal med kunderna ger en eftersläpande effekt. Energikostnader har under perioden ökat med 600 tusen kronor. Totalt har resultatet påverkats med 2,3 miljoner kronor i jämförelse med samma period föregående år”, heter det.

Precomp ser ett ökande intresse av finklippningsprocessen i tillverkning av plåtdetaljer från befintliga och nya kunder. 

”Våra kunder inom fordonsindustrin likväl som den generella industrin uppvisar ingen avmattning i sina behov under hösten, tvärtom ser vi ett fortsatt högt orderläge. Den ökande hemtagningen av produktion till Sverige tillsammans med hållbarhetsperspektivet har ökat förfrågningarna till oss som bolag”, skriver Peter Sprigg.

Han påpekar dock att kriget i Ukraina, stigande inflation och högre ökande energikostnader bidrar till en osäkerhet. 

”Priserna på material har ökat under senaste kvartalet och priserna fortsätter stiga kommande halvår, dock inte i samma takt som tidigare. Inneliggande avtal med våra kunder har en eftersläpande effekt och priskompenserande förhandlingar för att ta igen en minskad marginal fortsätter under hösten”, skriver vd.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera