ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Trelleborgs resultat något över förväntan – aktien vänder upp

  • Foto: Press.

Industrikoncernen Trelleborg levererar ett justerat ebit-resultat en bit över analytikernas förväntningar. Även omsättningen blev något högre än väntat under det första kvartalet. Aktien stiger på rapporten. 

Bolagets justerade ebit-resultat kom in på 1.295 miljoner kronor, en bit över väntade 1.281 Mkr enligt Infront Data. Omsättningen landade på 9.381 Mkr, över väntade 9.295 Mkr.

Den justerade rörelsemarginalen på 13,8 procent var precis i linje med förväntningarna.

Den organiska tillväxten blev dock lägre än väntat, 1 procent jämte konsensusprognosen 1,1 procent. det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med fjolårets första kvartal och även en sekventiell minskning om 1 procentenhet jämfört med föregående kvartal.

Det operativa kassaflödet uppgick till 179 Mkr, ned från 408 Mkr under motsvarande kvartal 2018.

”Det operativa kassaflödet påverkades främst av en högre investeringstakt och säsongskopplad kapitalbindning i rörelsekapital jämfört med föregående år. Vi bedömer att kassaflödet kommer normaliseras framöver”, skriver vd Peter Nilsson i en kommentar.

Han noterar att Trelleborg uppnådde sitt högsta rörelseresultat någonsin under ett enskilt kvartal men att den lägre rörelsemarginalen göra att de inte är nöjda med utvecklingen.

”Delar av verksamheten tyngdes av försäljningsmix och vissa enheter låg efter med att kompensera för ökade kostnader. Men det är viktigt att notera att såväl ekonomin i helhet som vår egen affärsaktivitet ligger kvar på en generellt hög nivå”, skriver Peter Nilsson och noterar att orderingången fortsatt utvecklas positivt under kvartalet även om den organiska utvecklingen varit mer modest i vissa segment.

Affärsområdena kom i stort sett in som förväntat. Sealing Solutions redovisar en försäljningsökning om 11 procent till 3.118 Mkr vilket var ett par procentenheter bättre än väntat. Rörelseresultatet på 724 Mkr var även det något bättre än väntat medan rörelsemarginalen på 23,2 procent var marginellt under snittprognosen.

Trelleborgs näst största affärsområde, Wheel Systems, redovisar en försäljning på 2.773 Mkr, ett rörelseresultat på 351 Mkr och en rörelsemarginal på 12,7 procent – allt i stort sett precis i linje med förväntningarna.

För affärsområdet Offshore & Construct blev försäljningsminskningen några procentenheter bättre än befarat, ned drygt 2 procent på årsbasis till 562 Mkr.

”Leveranssituationen inom offshore olja & gas-verksamheten var fortfarande besvärlig under kvartalet, men vi ser samtidigt att såväl marknadsaktiviteten som orderingången fortsätter att öka”, skriver Peter Nilsson som uppger att prognosen om ett positivt resultat under den senare delen av 2019 kvarstår. 

Sammantaget bedömer Trelleborg att efterfrågan under det andra kvartalet bedöms vara i nivå med det första kvartalet, justerat för säsongsmässiga variationer. Det är efter att bolaget i samband med bokslutet för 2018 bedömde att efterfrågan under det första kvartalet skulle vara i linje med eller något under efterfrågan under föregående kvartal.

Trelleborg handlades ned under förmiddagen inför rapporten men stiger nu runt 3 procent till knappt 167,5 kronor.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies