ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Trelleborgs marginal överraskar – framtiden mer svårbedömd

  • Foto: Lars Jansson ljfab.se, Lars Jansson

Verkstadsbolaget Trelleborg rapporterar ett något bättre resultat än väntat för det andra kvartalet. Bolagets organiska tillväxt står still precis som väntat.

Trelleborgs justerade rörelseresultat i det andra kvartalet landade på 1.321 miljoner kronor där förväntningarna låg vid 1.270 Mkr enligt Infront Datas analytikersammanställning.

Den justerade rörelsemarginalen kom in på 14,1 procent mot förväntade 13,7 procent.  Omsättningen var något högre än förväntningarna och landade på 9.361 Mkr, att jämföra med analytikersnittet som låg vid 9.305 Mkr.

Verkstadsbolaget redovisar en organisk tillväxt på 0 procent för kvartalet. Analytikerna hade räknat med att den organiska tillväxten skulle ligga kvar på just 0 (noll) under perioden.

Efterfrågan i det tredje kvartalet bedöms vara i nivå med det andra kvartalet 2019, justerat för säsongsmässiga variationer.

”Utvecklingen skiftade även under perioden: kvartalet började försiktigt i april, en förbättring noterades i maj, för att sedan vika nedåt igen under juni. Vår tolkning är att ökade politiska spänningar och eskalerade globala handelskonflikter alltmer påverkar sentimentet inom flera marknader, vilket gör den närmaste framtiden mer svårbedömd”, skriver Trelleborgs vd i rapporten.

Trelleborg kommer att göra personalneddragningar för att hantera en förväntad vikande efterfrågan inom ”delar av koncernen”. Bolaget räknar med att detta genererar kostnader av engångskaraktär på cirka 500 Mkr, vilket är ökning med cirka 250 Mkr jämfört med tidigare kommunikation.

Avtagande global tillväxt och en svag marknad för både fordon och jordbruksmaskiner låg bakom den ökade försiktigheten i analytikerkåren, rapporterade Nyhetsbyrån Direkt inför rapporten. Detta kommenteras även av Trelleborg i delårssläppet.

”Leveranser till fordonsindustrin var vikande, försäljningen till flygindustrin och medicintekniska segment var fortsatt stark, samtidigt som försäljningen till generell industri var lite svagare än under årets första kvartal. Efterfrågan på däck till lantbrukssektorn minskade under kvartalet, sannolikt påverkat av de ökade handelskonflikterna men också av väderförhållanden på vissa marknader”, skriver Trelleborg.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies