ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Svagare resultat än väntat för Sectra

Medicinteknik- och cybersäkerhetsbolaget Sectra redovisar ett resultat efter skatt på 43,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (49,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:13 kronor (1:31)

Rörelseresultatet blev 48,4 miljoner kronor (59,8), att jämföra med förväntade 65 miljoner kronor.  Rörelsemarginalen var 14,8 procent (19,1).

Rörelsekostnaderna ökade med 14 procent under kvartalet, "främst till följd av högre personal- och konsultkostnader i och med ökade tillväxtsatsningar inom befintliga och nya produktområden", skriver bolaget i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 327 miljoner kronor (313). 

Orderingången var 351 miljoner kronor (427).

"Ordervolymen under andra kvartalet var god, men som förväntat nådde den ändå inte upp till de fantastiska nivåerna för motsvarande kvartal föregående år", skriver bolagets vd Torbjörn Kronander i rapporten. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies