ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Statens nettoförmögenhet uppgick till 5 miljarder vid utgången av 2018

Den svenska statens nettoförmögenhet uppgick till 5 miljarder kronor vid utgången av 2018. Det var första gången som statens nettoförmögenhet var positiv sedan staten började ta fram en balansräkning i nuvarande form. Det skriver Ekonomistyrningsverket i ett pressmeddelande. 

Totalt uppgick statens intäkter till 1.495 miljarder under 2018 vilket var en ökning på 54 miljarder kronor jämfört med 2017. Majoriteten av ökningen, 51 miljarder, kom från ökade skatteintäkter. 

Statens kostnader uppgick i sin tur till 1.416 miljarder kronor vilket var en ökning på 74 miljarder kronor jämfört med föregående år. 

”Statens nettoförmögenhet var 5 miljarder kronor vid utgången av 2018. Det är första gången som nettoförmögenheten är positiv sedan staten började ta fram en balansräkning i nuvarande form. Nettoförmögenheten förbättrades med 106 miljarder kronor under året, och påverkades främst av årets överskott på 112 miljarder kronor”, skriver Ekonomistyrningsverket i ett pressmeddelande. 

En delförklaring till den positiva nettoförmögenheten är enligt Ekonomistyrningsverket ändringar av hur man beräknar upplupna skatter och tjänstepensionsskulder. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies