ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Krisande bostadsutvecklaren avser sälja sin entreprenadverksamhet

SSM meddelar i ett pressmeddelande att bostadsutvecklaren avser avyttra sin entreprenadverksamhet för att istället ”fokusera på kärnverksamheten”. Bolaget planerar därtill ett strategiskt samarbete med byggbolaget Mecon.

Mecom kan även bli köpare av SSM:s entreprenadverksamhet med ett 20-tal anställda. Bolagen för diskussioner om en potentiell överlåtelse till följd av det planerade samarbetet, enligt pressmeddelandet.

”I syfte att förstärka bolagets långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet avser SSM att renodla bolagets kärnverksamhet till affärs- och projektutveckling, försäljning samt eftermarknad”, heter det.

Samarbetet med Mecon förväntas påverka SSM:s projektmarginaler positivt över tid. Överlåtelsen av entreprenadverksamheten bedöms ha en marginell resultatpåverkan för SSM under 2019.

SSM kommer nu att påkalla MBL-förhandlingar avseende de planerade förändringarna.

Bostadsutvecklaren redovisade tidigare på onsdagen en rörelseförlust på 12,4 miljoner kronor för det första kvartalet, vilket kan jämföras med det positiva rörelseresultatet om 34,7 Mkr i motsvarande kvartal i fjol. Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 15,4 miljoner kronor i kvartalet, jämfört med 225,5 Mkr i fjol.

Dock ska siffrornas ses i ljuset av att bolaget från och med fjärde kvartalet tillämpar färdigställandemetoden för redovisning av bostadsrättsprojekt, vilket innebär att intäkt och resultat för upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt redovisas först när bostaden tillträds.  

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies