ANNONS:
Till Di.se

Skanska byter ut hög USA-chef efter vinstvarning

  • Richard Cavallaro Foto: Mike Nagle/Bloomberg

Det slags offentlig-privata samverkansprojekt, OPS, som Skanska nu vinstvarnar för i USA bedömdes vara framtiden av den ansvarige USA-chefen i en intervju 2015.

Nu får han lämna bolaget.

I en intervju med Direkt i maj 2015 sade Richard Cavallaro, då USA-chef och av källor till Di för några år sedan utpekad som möjlig efterträdare till Johan Karlström på vd-posten, att stora OPS-projekt hade framtiden för sig i USA.

"Det har verkligen hettat till och vi ser en rejäl pipeline av projekt, tre till fem stycken per år som vi kommer att titta på och utvärdera. Det är något som inte existerade för några år sedan. Så meddelandet på OPS-området är att det kan bli en ordentlig och uthållig del av vår verksamhet framåt", sa han.

I dag torsdag får han alltså lämna bolaget efter att Skanska meddelat en rejäl resultatsmäll i det tredje kvartalet på grund av just sådana projekt, som man nu kommer att avstå från att lämna anbud på – i vart fall i de fall där de är av typen "mega design-build".

"Skanska gör projektnedskrivningar på 0,9 miljarder kronor relaterade till byggfasen av två pågående OPS-projekt i USA. Projektnedskrivningarna orsakades av ytterligare kostnadsökningar till följd av lägre produktionstakt och förseningar", heter det från byggjätten, som även meddelar att Cavallaro ersätts av den interna lösningen Don Fusco.

De två projekt vinstvarningen handlar om är enligt vad Skanskas ir-chef André Löfgren säger till Di de enda två OPS-projekt som bolaget har i gång för närvarande i USA, men vad byggena handlar om säger han inte.

På sin hemsida nämner Skanska dock två pågående amerikanska OPS-projekt: ett vägbygge i Florida och renovering av La Guardia-flygplatsen i New York. Det sistnämnda blev Skanska "preferred bidder" för dagarna innan Cavallaro intervjuades och projektet uppgavs då vara värt 30,5 miljarder kronor. Floridakontraktet tecknades året innan och uppgavs vara värt 6 miljarder kronor.

"Det är många bäckar små: allt från designförändringar från kunden till förseningar i leveranser eller underleverantörer som inte lyckats leverera. En del är också våra estimat som kanske var lite för aggressiva. Det är en blandning av olika saker", säger André Löfgren om vad det är som gått snett.

Har ni andra projekt som också riskerar att bli för dyra?
"Nej, vi har gjort en rejäl genomgång av alla våra byggprojekt, framför allt de större, i och med att vi har ett behov av att förbättra lönsamheten ganska rejält. Vi har ganska bra koll på projekten och det är i de här två vi ser behov av att göra nedskrivningar i."

Har fördyringarna något med själva projektformen, OPS, att göra?
"Nej, det tror jag inte."

Hade ni inte kunnat lägga över risken på beställaren, så att sådana fördyringar drabbade honom i stället?
"Ja, det är ju alltid en förhandling i kontraktet, om vad kunden respektive entreprenören är villig att ta. Det finns en riskfördelning som också avspeglas i förväntad lönsamhet i projekten. Det är en bedömning vid varje tillfälle och projekt."

OPS är även den projektform som Skanska har tillämpat vid bygget av sjukhuset Nya Karolinska i Stockholm.

Är det generellt sett tuffare att förhandla med amerikanska beställare än med svenska beställare i OPS-projekt?
"Jag tror att det egentligen inte är någon skillnad just vad gäller OPS-projekt. Man kan säga att det är ett något tuffare affärsklimat generellt sett i USA, men det skulle jag inte säga är kopplat till om det är OPS-projekt eller inte. Det är bara ett generellt konstaterande."

Att Richard Cavallaro får lämna bolaget beror enligt André Löfgren inte på att de två jätteprojekten har gått överstyr, utan huvudsakligen på att Don Fusco "är den person vi vill se driva anläggningsverksamheten i USA framåt, givet hans kvaliteter. Det känns som att det är en person vi hellre vill ha där."

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies