ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Sjunkande räntor i Europa

Europaräntorna är överlag några punkter ned på onsdagen, med tyska räntor 2-3 punkter lägre. Italien går åter i andra riktningen och stiger upp till 6 punkter. Europabörserna är svagt ned medan dollarn tappat lite mot yenen och euron.

Tyskland visade en bättre start på 2019 än avslutningen på förra året. BNP steg 0,4 procent jämfört med det närmast föregående kvartal, i linje med förväntningarna. 

Det tyska statistikkontoret noterade att privatkonsumtion, byggande och investeringar i utrustning drog upp tillväxten under kvartalet, medan det fanns "blandade signaler" från handeln. 

Ekonomiminister Peter Altmeier sade till Reuters att utfallet var en "första ljusglimt" efter två kvartal utan expansion, men att det inte innebär grönt ljus.

"De internationella handelskonflikterna är fortsatt olösta. Vi måste göra allt vi kan för att hitta acceptabla lösningar som möjliggör frihandel", sade han. 

Även BNP för hela euroområdet ökade med 0,4 procent första kvartalet, upp från 0,2 procent fjärde kvartalet, i spåren av en återhämtning i Italien (+0,2), stabilisering i Frankrike (+0,3) och stark utveckling i Spanien (+0,7). 

Commerzbank tror inte att den starka tyska tillväxten första kvartalet markerar slutet på inbromsningen, då tillväxten fick stöd av osedvanligt milt väder. 

"Under andra kvartalet väntas BNP troligen inte växa, utan kan till och med krympa något. Vi tror bara på en uthållig återhämtning från andra halvåret, när väl den kinesiska ekonomin har stabiliserats", skriver Commerzbank.

Data från Kina på onsdagen visar på en återigen svagare takt efter det starka utfallet i mars. Tillväxten i industriproduktionen sjönk till 5,4 procent från 8,5 procent i (väntat 6,5) samtidigt som detaljhandeln dämpades till +7,2 procent från +8,7 procent (väntat 8,6).

Kinas statistikmyndighet, NBS, noterade att helger har påverkat datan under januari-april, men att utfallen ändå har hållit sig inom ett "rimligt intervall". Ekonomin möter nedåttryck, men visar ändå större förmåga att hantera externa chocker. 

Svagare inhemsk konsumtion och osäkra globala utsikter i spåren av handelskonflikterna drar ändå upp förväntningarna om att myndigheterna ska agera. 

"Vi förväntar oss att Peking i betydande grad ska öka lättnaderna och stimulansåtgärderna för att stabilisera finansmarknaderna och stötta tillväxten, trots ett mer begränsat stimulansutrymme än vid tidigare cykler", sade Lu Ting på Nomura till Bloomberg News. 

USA-räntorna har sjunkit i Europahandeln, med den tioåriga statsobligationen ned 2 punkter.  

Utvecklingen i handelskonflikten mellan USA och Kina är fortsatt i fokus. Donald Trump gjorde ett flertal svårtydda Twitteruttalanden om handelskriget på tisdagen, men sade sedan till journalister att samtalen inte har kollapsat, och han kallade konflikten för "ett litet gruff".

Kinas utrikesdepartement betonade på onsdagen att det är USA som är aggressivt och definierar konflikten som ett handelskrig, själva vidtar de bara åtgärder i självförsvar. 

De senaste tullhöjningarna ligger inte i någons intresse, och de hoppas att USA kan komma tillbaka på rätt väg och nå ett ömsesidigt gynnsamt avtal. 

Under eftermiddagen väntas USA-statistik över detaljhandeln och industriproduktion. Vi får även anföranden från Fed-ledamöterna Quarles och Barkin, och ECB-ledamöterna Coeure och Praet. 

Svenska räntor handlas något ned medan kronan netto tappat marginellt mot euro och dollar. 

Kantar Prosperas enkät bland marknadsaktörer visade fallande inflationsförväntningar med en tiondel på ett, två och fem års sikt för KPI-inflationen. För KPIF-inflationen var utvecklingen blandad, men den väntas fortsatt ligga på 1,8 procent på fem års sikt.

"Med tanke på vinterns låga utfall inte så förvånande. Bör inte oroa Riksbanken. Svag krona och ok utfall för april-KPI stödjer", skrev Knut Hallberg i en kommentar på Twitter.

Nordea ändrar sin prognos om Riksbanken och spår nu att de ligger stilla med räntan på -0,25 procent såväl i år som nästa år, förut spåddes en räntehöjning tredje kvartalet 2020. 

Låg inflation och dämpat lönetryck talar för att Riksbanken avvaktar. Nordea spår en avmattning med tillväxt på 1,2 procent i år och 1,5 procent nästa år, då draghjälpen från omvärlden är begränsad, bostadsbyggandet minskar och hushållen avvaktande. Det bidrar till att arbetslösheten stiger till 6,7 procent nästa år. 

De tror att EUR/SEK ligger på 10:80 vid slutet av året.

"Avsaknaden av räntehöjningar från Riksbanken och deras fortsatta köp av statsobligationer indikerar att kronan kommer att förbli svag även i framtiden", skriver Nordea. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies