ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

SHB: Räkna med högre boräntor närmaste året

Handelsbanken räknar med att boräntorna börjar röra sig långsamt uppåt under loppet av det närmaste året. Det framgår av bankens senaste Boränteindikator.

Riksbanken pekar på att en första räntehöjning med 0,25 procentenheter är trolig i antingen december eller februari. Handelsbanken tror att februari är något mer sannolikt, baserat på bankens inflationsprognos. 

Den svenska ekonomin har visserligen saktat in något, men är fortsatt stark och företag rapporterar god orderingång och brist på arbetskraft. Samtidigt har inflationen  legat nära Riksbankens inflationsmål på 2 procent under snart två års tid. Ändå har Riksbanken valt att hålla kvar räntan på rekordlåga -0,5 procent, noterar Handelsbanken.

"Riksbanken oroar sig för att inflationen åter faller när effekten från energipriser avtar, vilket kommer att vara fallet under de närmaste månaderna. Det mesta talar dock för ett stigande kostnadstryck generellt vilket vi bedömer kommer hålla inflationen nära 2 procent framöver", skriver Handelsbanken.

Banken räknar med att konjunkturen försvagas framöver, men inte så pass att det hindrar Riksbanken från att höja räntan under vintern. Sammantaget pekar detta på att boräntorna börjar röra sig långsamt uppåt under loppet av det närmaste året, enligt Boränteindikatorn. 

Vad gäller bopriserna påpekar Handelsbanken att det fortfarande råder viss osäkerhet kring priseffekter av det skärpta amorteringskravet och det ökade utbudet av bostadsrätter i vissa områden.  Det allmänna klimatet med låga räntor, hög befolkningstillväxt och stark ekonomi talar dock emot en större, bredare boprisnedgång, enligt SHB.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies