ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

SCB: Antalet sysselsatta ökade med 106.000 i fjärde kvartalet

Arbetslösheten uppgick till 5,7 procent i det fjärde kvartalet enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån. Sysselsättningsgraden ökade samtidigt med 1 procentenhet på årsbasis till 68,6 procent.

Säsongsrensat och utjämnat uppgick arbetslösheten till 6,3 procent under kvartalet medan sysselsättningsgraden uppgick till 68,9 procent säsongsrensat och utjämnat.

Antalet personer i åldrarna 15-74 år som var sysselsatta ökade med 106.000 personer till 5,131 miljoner under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Antalet latent arbetssökande, personer som velat och skulle kunnat ta ett arbete men som inte sökt något de senaste fyra veckorna, minskade med 27.000 personer på årsbasis till 93.000 personer.

I gruppen inrikes födda ökade antalet sysselsatta med 48.000 till 4,098 miljoner och bland de utrikes födda var motsvarande ökning 58.000, vilket ger totalt 1.033.000 utrikes födda som var sysselsatta under fjärde kvartalet 2018. 

Andelen sysselsatta i befolkningen (sysselsättningsgraden) uppgick till 68,6 procent, upp 1,0 procentenheter jämfört med samma kvartal i fjol.

Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 165,4 miljoner per vecka. Justerat för skillnader i helger och andra ledigheter innebär det en ökning med 2,4 procent.

Antalet anställda ökade med 101.000 personer på årsbasis under kvartalet och uppgick därmed till drygt 4,6 miljoner personer. Uppgången drevs av att antalet personer med fast anställning ökade med 106.000 personer.

”Säsongrensade och utjämnad data visar på en fortsatt ökning av antalet fast anställda och att minskningen av antalet tidsbegränsat anställda ser ut att ha stannat av”, skriver SCB.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies