ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

SBB lägger mångmiljardbud på Hemfosa – styrelsen gör tummen upp

  • Ilija Batljan, vd för fastighetsbolaget SBB. Foto: Amanda Lindgren

SBB:s erbjudande ligger på 126,15 kronor per stamaktie motsvarande en premie på 22,7 procent jämfört med torsdagens stängningskurs. Budet ger Hemfosa en värdering om drygt 23 miljarder kronor.  

Hemfosas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet. 

Erbjudandet består av en kombination av B-aktier i SBB samt ett kontant vederlag och går till så att SBB erbjuder 5,5 B-aktier för 55 procent av de stamaktier som Hemfosas aktieägare överlåter samt 120 kronor kontant för återstående 45 procent av aktierna. 

För Hemfosas preferensaktier erbjuder SBB 5,6 D-aktier för 55 procent av aktierna som Hemfosas aktieägare överlåter och 195 kronor kontant per preferensaktie i Hemfosa. 

Summa summarum värderas varje stamaktie i Hemfosa till 126,15 kronor och varje preferensaktie till 194,63 kronor per aktie i budet. Totalt uppgår värdet för samtliga aktier i Hemfosa därmed till 23.521 miljoner kronor. 

Det motsvarar en premie på 22,7 procent jämfört med torsdagens stängningskurs på 102,8 kronor för Hemfosas stamaktie samt 1,1 procent på preferensaktien. 

Enligt Ilija Batljan, vd och grundare av SBB, hade det kombinerade bolaget skapat Nordens största bolag för social infrastruktur. 

”Vi tycker att erbjudandet innebär en möjlighet för de befintliga aktieägarna i Hemfosa att realisera värde samtidigt som de behåller en exponering mot utvecklingen av den gemensamma organisationen och realiseringen av synergier”, säger han i en kommentar. 

Även Jens Engwall, medgrundare av Hemfosa och bolagets tionde största aktieägare enligt Holdings, uttrycker sig positivt om affären. 

”Jag grundade Hemfosa för 10 år sedan och ser positivt på de möjligheter som skapas genom en sammanslagning med SBB. Tillsammans bildas nu Nordens största aktör inom samhällsfastigheter och jag ser fram mot att fortsätta som aktieägare i det sammanslagna bolaget”, säger Jens Engwall. 

Hemfosas styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera budet. 

”Sammantaget anser styrelsen att erbjudandet i allt väsentligt reflekterar Hemfosas verkliga värde och möjliga tillväxt liksom därtill relaterade möjligheter och risker”, skriver Hemfosas styrelse i en kommentar. 

SBB uppskattar att de sammanslagna verksamheterna kommer realisera synergier på omkring 300 Mkr årligen löpande efter skatt. Av dessa består omkring 260 Mkr av finansiella synergier som väntas realiseras inom tolv månader medan de operationella synergierna uppskattas till omkring 40 Mkr. 

”SBB har även identifierat orealiserat värde i Hemfosas portfölj som hänför sig till utveckling av byggrätter för social infrastruktur och som kan realiseras genom att nya detaljplaner vinner laga kraft. Vidare anser SBB att det finns ytterligare värdeskapande potential genom minskade kostnader för renoverings- och ombyggnadsprojekt genom uppnående av stordriftsfördelar samt genom intäkter från fastighetstransaktioner”, skriver SBB. 

Parallellt med budet meddelar SBB att bolaget genomför en fullt garanterad företrädesemission på omkring 1,5 miljarder kronor. Förvärvet av Hemfosa är dock inte villkorat av nyemissionen då SBB uppger att de har tillgängliga medel och kreditfaciliteter för att finansiera förvärvet. Teckningskursen i emissionen uppgår till 23 kronor per aktie. 

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer