ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Sandviks resultat lägre än väntat – aktien vänder till plus

Verkstadsbolaget Sandvik rapporterar ett lägre resultat än väntat för det första kvartalet. Bolagets orderingång, en viktig konjunktursignal för sektorn, överträffar samtidigt förväntningarna. Aktien vände till plus efter att först ha backat på rapporten.

Sandviks rörelseresultat landade på 4.567 miljoner kronor för det första kvartalet, att jämföra med 4.271 Mkr under samma period i fjol. Enligt Infront Datas analytikerkonsensus väntades ett rörelseresultat på 4.626 Mkr.

Valutaeffekter hade en positiv inverkan på rörelseresultatet med 564 Mkr, där väntat var plus 600 Mkr.

Omsättningen steg till 25.025 Mkr, där analytikerkåren hade räknat med en ökning till 25.228 Mkr. Det gav en rörelsemarginal på 18,3 procent vilket prickade förväntningarna.

”Efterfrågan var fortsatt god på en hög nivå, vilket medförde något lägre tillväxt. Vi har fortsatt fokus på att leverera starka marginaler även i en miljö med lägre tillväxttakt”, uppger Sandviks vd Björn Rosengren i en rapportkommentar.

Orderingången i det första kvartalet var 27.879 Mkr där förväntningarna låg på 27.183 Mkr, enligt Infront Data. Orderingången förbättrades i samtliga geografiska regioner, utom Asien. Den organiska ökningen i orderingången låg på 6 procent.

Orderingången fick stöd av stora order från energisegmentet och en stark utveckling i gruvverksamheten. Verksamheten inom skärande verktyg förblev, på det stora hela, stabil på en rekordhög nivå, skriver Sandviks vd i rapporten.

Den underliggande kundaktiviteten beskrivs som stabil inom samtliga kundsegment utom fordon som minskade, medan energi- och flygsegmenten förbättrades. Även segmentet för generell verkstadsindustri var totalt sett stabil, vilket beskrivs som en samlad effekt av en uppgång i Nordamerika, stabilt i Europa och liten nedgång i Kina. 

Sandvik lämnar i vanlig ordning inga marknads- eller resultatprognoser.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,9 miljarder, vilket var en ökning mot 1,7 miljarder under samma period i fjol. 

Ser man på affärsområdesnivå var det gruvdivisionen Mining and Rock som stack ut med sämst utfall jämfört med analytikerförväntningarna. Rörelseresultatet på 1.795 miljoner i divisionen var 5 procent sämre än väntat.

På Stockholmsbörsen togs siffrorna emot negativt initialt. Aktien vände sedan till plus 0,6 procent, från att ha legat oförändrad strax före rapportsläppet. Sandviks aktie har stigit över 30 procent i år. Sektorkollegan Atlas Copco, som haft en liknande börsutveckling i år, handlas svagt uppåt för dagen.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies