ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Riksbanken: Hushållens skuldberg största risken i ekonomin

  • Foto: Joey Abrait

Att hushållen är högt belånade utgör fortsatt den största risken i svensk ekonomin. Det bedömer Riksbanken och vill se åtgärder inom bostads- och skattepolitiken.

Enligt Riksbankens finansiella stabilitetsrapport, som publiceras två gången om året, är bostadsmarknaden att skylla för hushållens växande skulder.

”Bostadsmarknaden fungerar dåligt och skattesystemet är inte väl utformat ur ett finansiellt stabilitetsperspektiv. Därför är det angeläget med åtgärder inom bostads- och skattepolitiken för att hantera obalanserna mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden”, skriver Riksbanken i rapporten.

Dock noteras att lägre bostadspriser och skärpta amorteringskrav har bidragit till att skuldökningstakten sedan i höstas dämpats något, då nya bolånetagare lånar mindre och amorterar mer.

I rapporten lyfter Riksbanken även behovet av att svenska banker ökar sitt kapital i förhållande till sina totala tillgångar och att Finansinspektionen bör införa ett bruttosoliditetskrav på 5 procent.

Att bankerna till stor del finansierar sig på de internationella kapitalmarknaderna genom kortfristiga skulder i utländsk valuta bidrar till ökad sårbarhet, slår rapporten fast.

”De penningtvättsutredningar som pågår i svenska banker skulle kunna påverka förtroendet för bankerna och på så vis försämra deras möjligheter till finansiering”.

Bland övriga risker som skulle kunna påverka den finansiella stabiliteten noteras den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, strukturella problem i europeisk banksektor, cyberattacker, brexit, samt svaga offentliga finanser i flera europeiska länder.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies