ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor & valutor: Svagare krona – stärkt dollar inför Fedbesked

Kronan tappade och Europaräntorna handlades ned 1-2 punkter på onsdagen. Dollarn stärktes inför kvällens räntebesked från Federal Reserve och Fed-chefen Jerome Powells efterföljande presskonferens. 

Konjunkturinstitutets barometerindikator, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, sjönk till 101,9 i januari jämfört med 105,6 i december.

Nedgången förklaras enligt KI av svagare signaler från samtliga ingående sektorer med undantag för bygg- och anläggningsverksamhet.

Hushållens konfidensindikator sjönk till 92,0 från 96,1. Alla ingående frågor, med undantag för synen på hur den egna ekonomin utvecklats det senaste året, bidrog till fallet. Särskilt pessimistiska är hushållen om den svenska ekonomin på tolv månaders sikt.

Industriindikatorn föll till 111,3 i januari. Den är fortfarande över 100 och pekar därför på ett betydligt starkare läge än normalt, men KI beskriver nedgången som bred och en majoritet av delbranschernas konfidensindikatorer har gått ner. Sett över fem månader har industriindikatorn sjunkit med 10 enheter.

Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl sade till Nyhetsbyrån Direkt att det som stack ut i den överlag svaga konjunkturbarometern var de pessimistiska hushållen. 

"Det som sticker ut är hushållen. Vi hade trott att skattelättnaderna i M/KD-budgeten skulle bidra till ett förbättrat lägre och starkare konsumtion. Bostadsmarknaden har också stabiliserats. Men samtidigt har vi allt tal om att högkonjunkturen snart är över och mycket tal om olika risker, som brexit. Dessutom har Riksbanken höjt räntan", sade hon.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson sade till Nyhetsbyrån Direkt att barometern visar på dystra tillväxtutsikter för den svenska ekonomin och att BNP-tillväxten kommer att dämpas påtagligt. 

"Det mest slående är de dystra tillväxtutsikterna. Det tar sig uttryck i sjunkande konsumentförtroende och dämpade utsikter i tjänstesektorn. Dessutom är byggplanerna för det närmaste året dystra och sämre än vi räknat med. Det är en av de bättre indikatorerna vi har för bygginvesteringarna, som är det som går in i BNP. Det handlar om det totala byggandet, inte bara bostäder, utan allt från vägar till skolor", säger han.

Han flaggade också för fortsatta fall för industriindikatorn. 

"Det är svårt att ta till sig den här optimismen som industrin ger uttryck för i KI-barometern. Jag tycker att det är bättre att titta på inköpschefsindex, som är mer pessimistiskt. Jag räknar med att industrins konfidensindikator i KI-barometern kommer att sjunka mer framöver", sade Torbjörn Isaksson.

Kronan tappade 2 öre till 9,09 mot dollarn och 3 öre till 10,38 mot euron.

Medlingsinstitutets bearbetning av SCB:s konjunkturlönestatistik visade att löneökningarna i ekonomin som helhet uppgick till 2,6 procent i november jämfört med motsvarande månad 2017. I oktober var löneökningen 2,6 procent.

Att löneökningstakten växlat upp något beror i stort sett helt på att retroaktiva löner från läraravtalet nu kommit in i statistiken, sade Valter Hulten, ekonom vid Medlingsinstitutet, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Det är kommunsidan som står för alltihop. Det handlar om att läraravtalet blev klart och att det nu kommit in retroaktiva löner. Nu kanske modellen överskattar löneökningarna i kommunerna, det finns fortfarande en viss osäkerhet i utfallen", sade han.

Pundet handlades netto något starkare på onsdagen sedan investerare fortsatt ser en oordnad brexit som osannolik, detta trots att parlamentet på tisdagen röstade emot förslag som skulle skjuta på utträdet.

Sett över två dagar summeras dock rörelsen till en försvagning om 0,7 procent. 

Inför ett möte mellan oppositionsledaren Jeremy Corbyn och premiärminister Theresa May på onsdagen uppgav källor för Reuters att Labourledaren skulle säga att ett avtalslöst utträde ur EU måste uteslutas och att hon bör jobba enligt Labours "alternativa plan" för att lämna EU.

Brexitministern Stephen Barclay att regeringen nu utvärderar alternativa lösningar för reservlösningen (backstop) i utträdesavtalet med EU efter att parlamentet på tisdagen röstat för en omförhandling.

"Dynamiken ändrades i går och ger ett tydligt mandat för premiärministern att komma med till Bryssel", sade brexitministern. En talesperson för EU-ordföranden Donald Tusk konstaterade efter den brittiska omröstningen på tisdagen att brexitavtalet inte är öppet för omförhandling.

Den tyska inflationstakten sjönk till 1,4 procent i januari jämfört med 1,7 procent i december enligt preliminär statistik.

Väntat var en inflation på 1,6 procent, enligt Reuters.

Commerzbank påpekade att januarisiffran inte är helt jämförbar med december då januarisiffran baseras på en ny korg och vissa metodändringar har gjorts. 

"Allt som allt har den underliggande pristrenden sannolikt inte förändrats", skrev banken i en kommentar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies