ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Riksbankens ”hökaktiga” protokoll pressar upp kronan

Den svenska kronan återhämtade en aning av tidigare kraftiga nedgångar efter att Riksbanken publicerat protokollet från det penningpolitiska mötet den 12 februari, ett protokoll som åtminstone vissa ekonomer tolkade som något hökaktigt.

Protokollet visade att ledamöterna var eniga om att den information som inkommit sedan föregående möte inte hade föranlett några större revideringar av konjunktur- eller inflationsutsikterna. Flera ledamöter betonade dock stor osäkerhet om tillväxtförutsättningarna framöver.

Vice riksbankchefen Per Jansson, som inte kunde delta i mötet, sade i ett separat uttalande att han ställer sig bakom räntebeslutet och den penningpolitiska rapporten, även om han också påpekade att han är "öppen för att överväga en annan, mer försiktig ränteplan".

Kollegan Martin Flodén antydde däremot, enligt protokollet, att en räntehöjning i april "skulle möjligen kunna bli motiverad om kronan fortsätter att vara svag, om de trekommande inflationsutfallen tyder på ett högre inflationstryck och om konjunkturen samtidigt utvecklas väl".

"Men allt tyder än så länge på att det är klokt att avvakta till andra halvåret i år innan räntan höjs nästa gång", fortsatte han.

Martin Flodén uttryckte också förvåning över kronans försvagning efter räntehöjningen i december. Han sade att det var "överraskande eftersom förväntningarna på omvärldens penningpolitik har skiftat i mer expansiv riktning under den här periodens medan förväntningarna på svensk penningpolitik har varit mer stabila".

Riksbankschefen Stefan Ingves noterade, beträffande växelkursutvecklingen, att svårigheterna med växelkursprognoser fångas väl av den senaste tidens utveckling "när vi, som nästan alltid, prognostiserade en växelkursförstärkning samtidigt som utvecklingen gått åt andra hållet".

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, noterade i ett kundbrev att protokollet inte bjöd på några större överraskningar, "men hade en något hökaktig ton". Den "hökaktigheten" kopplar han främst till Martin Flodéns kommentarer om förutsättningarna för en räntehöjning i april.

Torbjörn Isaksson noterar dock den oväntat svaga januari-inflationen publicerades först efter det penningpolitiska mötet, något som kan förstärka Riksbankens oro för den framtida inflationen.

Europeiska statspappersräntor sjunker svagt på de flesta håll i förmiddagens handel på fredagen, euron handlas samtidigt nära torsdagens svenska stängningsnivåer mot dollarn.

Italienska räntor stiger dock något på förmiddagen, marknadsaktörer uppger för Reuters att investerare förhåller sig avvaktande inför en kommande betygsrapport från Fitch Ratings.

Mer detaljerade data över tysk BNP för fjärde kvartalet bekräftade preliminära uppgifter om att ekonomin visade nolltillväxt under kvartalet och steg 0,9 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017 (ojusterat).

Detaljerna bekräftade också att inhemsk efterfrågan, främst offentlig konsumtion och investeringar, steg under kvartalet samtidigt som lagerposten drog ned BNP med 0,6 procentenheter. Utrikeshandeln gav ett nollbidrag under kvartalet.

Den tyska konjunkturbarometern IFO-index sjönk något mer än väntat i februari, till 98,5 från 99,3 i januari (väntat 99,0). Det var den lägsta noteringen för indexet sedan december 2014, efter några noteringar på 98,6 2015 och 2016. Såväl nulägesomdömet som utsikterna dämpades i februari.

En IFO-ekonom uppger för Reuters att den svaga ekonomiska fasen i Tyskland ser ut att fortsätta. Ekonomen tillägger att Donald Trumps hot om biltullar speglas ännu inte i index, men han räknar med att exportförväntningarna kommer att rasa om Trump gör allvar av tullhotet.

Svenska statsobligationsräntor sjunker svagt, ungefär i linje med tyska räntor, på fredagsförmiddagen.

Amerikanska statspappersräntor sjunker svagt i Europahandeln på fredagen, efter att ha handlats svagt högre i USA på torsdagskvällen.

Fredagens USA-agenda bjuder inte på några tyngre datasläpp, men marknadsaktörer lär hålla ögonen på eventuella kommentarer från handelsförhandlingarna i Washington, där president Donald Trump också ska möta Kinas toppförhandlare, vice premiärministern Liu He.

Dessutom är fredagens Fedagenda synnerligen välfylld med anledning av ett policyforum i New York. Bland talarna riktas kanske störst uppmärksamhet mot Fedchefen i New York, John Willimas, som talar klockan 16.15 och håller avslutningsanförande klockan 23.30, samt vicechefen Richard Clarida, som talar klockan 18.00.  

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies