ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor & valutor: Inverterade kurvor och lägre räntor

Risksentimentet fick sig en törn på onsdagen och marknadens aptit för statsobligationer tycks inte ha något stopp, med fortsatt fallande räntor som resultat.

Speciellt stora fall noterades i den långa änden av den amerikanska kurvan där tio- och trettioåringen noterades cirka 10 punkter ned vid svensk stängning.

Detta trots att Donald Trump på tisdagskvällen uttryckt att de haft "väldigt produktiva" samtal med Kina och att Peking verkar angeläget om att få till något på handelsfronten. 

I Sverige stärktes kronan initialt efter att KPIF-inflationen för juli publicerats. KPIF noterades till 1,5 procent, vilket var något högre än väntat, enligt Infront Datas prognosenkät räknade analytikerna med 1,4 procent. 

Riksbanken trodde i sin prognosbana som publicerades den 3 juli, på en KPIF-inflation på 1,3 procent i juli. Trots att resultatet kom in bättre än både konsensus och Riksbankens prognos, så blev förstärkningen i kronan kortvarig. Kronan avslutade onsdagen med en försvagning om 5 öre mot euron och 8 mot dollarn. TCW steg till 145,14 från 144,36.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,7 procent i juli, jämfört med 1,9 procent i juni. Enligt Infront Datas enkät väntades 1,7 procent, Riksbankens prognosbana pekade mot 1,6 procent.

Nordea skrev i en kommentar att inflationen varit över Riksbankens prognos både i juni och juli, vilket antagligen gett Riksbanken en chans att pusta ut. 

Trots detta tror banken att det inte håller i sig så länge. Nordea förväntar sig att inflationen återigen kommer vika ned framöver, en bild som inte delas av Riksbanken. Nordea pekar även på andra centralbankers agerande, svag svensk ekonomi och en minskande sysselsättning som skäl till att Riksbanken kommer vända tillbaka till sin duvaktiga hållning.

Svenska statsobligationsräntor följde med majoriteten av Europa och föll, räntan på tioåringen noterades vid svensk stängning till -0,35 procent, ned 6 punkter, samtidigt som den korta änden var oförändrad vid en ränta om -0,66 procent.

Capital Economics kunde delvis stämma in i Nordeas analys då de anser att den svenska ekonomin kommer stå på randen till recession i det tredje kvartalet, den inhemska efterfrågan kommer väga på inflationstrycket. Med ett fallande resursutnyttjande, så ser Capital Economics att inflationen bör hålla sig en bra bit under Riksbankens mål om 2 procent, vilket bör leda till att centralbanken reviderar ned sin räntebana. Capital Economics står fast vid sin syn att kronan kommer försvagas till 11:00 mot euron innan årsslutet.

Tysk BNP föll med 0,1 procent, jämfört med föregående kvartal och steg med 0,4 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året, enligt preliminära siffror.

Tyska tvååriga statsobligationsräntor var oförändrade, samtidigt som de tioåriga sjönk 6 punkter, till en ränta om -0,66 procent, en ny rekordlåg notering.

Commerzbank skrev i ett marknadsbrev att de förväntar sig nolltillväxt i det tredje kvartalet.

Banken menar att tjänstesektorn länge varit opåverkad av industrins svaghet, men att tjänsterna under de senaste tre månaderna har börjat ta till sig av den vikande konjunkturen. Den dämpade utvecklingen i industrin har även börjat tynga den tyska arbetsmarknaden, vilket vittnar om ytterligare svaghet i den inhemska ekonomin, och därmed ett dämpat inflationstryck.

Även preliminära BNP från EMU för andra kvartalet publicerades och kom in i linje med förväntningarna, med en ökning om 0,2 procent i kvartalstakt och 1,1 procent i årstakt.

USA-räntorna fortsätter att handlas till historiskt låga nivåer, räntegapet mellan två- och tioåringen inverterades även under dagen, något som historiskt anses vara en god indikator för en förestående recession. Tioåringen föll 9 punkter, och handlades vid svensk stängning till en ränta om 1,6 procent.

Detta trots att presidenten överraskade med en senareläggning av tullarna för att underlätta för amerikanska konsumenter under julhandeln. 

Enligt Bloomberg News beräkningar kommer varor för cirka 160 miljarder dollar undantas tills den 15 december. 

Storbritanniens konsumentpriser var oförändrade i juli jämfört med föregående månad. KPI-inflationstakten uppmättes till 2,1 procent, enligt den brittiska statistiska centralbyrån, samtidigt väntade sig analytiker en inflationstakt på 1,9 procent.

Även det brittiska räntegapet mellan två- och tioåriga obligationer inverterade under onsdagen. Pundet var ungefär oförändrat mot dollarn under onsdagen.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies