ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor & valutor: Dollarn fortsätter att stärkas

Räntehandeln är lite trevande under fredagen, med tyska räntor något högre. Dollarn stärks medan makrodata varit lite blandade. 

På handelsområdet rapporterade Bloomberg News att USA nu förbereder ett slutgiltigt avtal med Kina som Donald Trump och Xi Jinping skulle kunna skriva på inom några veckor, ett möte kan hållas redan i mitten av mars. 

Fredagen domineras av inköpschefsindex. I Asien steg Caixins kinesiska industri-PMI till 49,9 i februari från 48,3 i januari, vilket var väl över väntade 48,5. Japans industri-PMI för februari reviderades också upp något.  

Euroområdets industri-PMI sjönk till definitiva 49,3 i februari, jämfört med 50,5 föregående månad, vilket var marginellt bättre än preliminära 49,2 men ändå klart under 50-strecket. 

"Mest oroande är den nedåtgående trenden i nya order. Order faller i en snabbare takt än produktion i en grad som inte setts på sju år, vilket betyder att produktionen sannolikt kommer att dras ned ytterligare om inte efterfrågan väcks till liv", sade Chris Williamson, chefekonom på IHS Markit, i en kommentar. 

Inflationstakten (HIKP) i euroområdet steg till 1,5 procent i februari från 1,4 procent i januari, i linje med förväntningarna. Bland annat steg årstakten i energipriserna till 3,5 procent från 2,7 procent.

Kärninflationen sjönk däremot till 1,0 procent från 1,1 procent i januari, under väntade 1,1 procent.

ECB har rådsmöte i nästa vecka, och väntas då lämna såväl ränta som guidning oförändrade, och mer fokus ligger på de nya prognoserna och eventuella besked om nya långa lån. 

Enligt medianen i Bloomberg News prognosenkät väntas ett nytt besked om den framåtblickande guidningen i juni och en första höjning av depositräntan i december i år, tidigare spåddes oktober. 

En klar majoritet tror fortsatt att ECB kommer att erbjuda nya långa lån (TLTRO) men att besked om dessa kommer först i april, tidigare väntades nu vid marsmötet. En djupare nedgång i euroområdet och en oordnad brexit ses som de största riskerna för ECB.

Såväl BNP- som inflationsprognoserna väntas dras ned, framförallt för i år och nästa år. 

Dollarn har tagit stöd av ett starkare utfall än väntat för USA:s BNP fjärde kvartalet, och förstärkningen har fortsatt in på fredagen, med dollar/yen upp nära 112-nivån. Euron är ned till 1:1360 och dollarindex är upp 0,5 procent från torsdagens botten. USA-räntorna har fortsatt svagt högre efter torsdagens uppgång. 

Eftermiddagens USA-agenda bjuder på data över privata inkomster och konsumtion i december, klockan 14.30, följt av ISM:s industri-PMI samt definitiva Michiganindex för februari, klockan 16.00.

Svenska räntor följer med svagt uppåt medan kronan stärkts något under dagen. 

Silf/Swedbanks svenska industri-PMI visade en uppgång till 52,5 i februari från 51,7 månaden före, där delindex för orderingången svarade för det största positiva bidraget, medan produktionsplanerna blivit mindre optimistiska.

Tidigare i veckan visade KI-barometer för tillverkningsindustrin en uppgång till 114,3 från 111,7, bland annat på grund av bättre syn på exportorderstocken.

Netto från före BNP/detaljhandelsutfallet på torsdagen är kronan fortsatt cirka 6 öre starkare mot euron.

Danske Bank skriver i ett marknadsbrev att de tidigare hänvisat den (trendmässigt) svagare kronan till sämre makrodata än väntat, nedjusterade utsikter som gett mjukare centralbanker samt carry trades. 

Nu är inte kronförsvagningen lika säker position givet punkt ett. BNP-siffran var klart bättre än förväntat, och även om bostadssektorn lär fortsätta tynga och det finns frågetecken om exporten finns det skäl att tro att Riksbanken i april behåller sin rätt så positiva tillväxtretorik.

"Vi tycker den omedelbara BNP-effekten i EUR/SEK var rimlig med ett nedställ från 10:55 till 10:48. Vi behåller target 10:40 på 1-3 månaders sikt", skriver Danske Bank.

Den utdragna perioden med så gott som obrutet negativa svenska (och europeiska) överraskningar tycks ha kommit av sig. Efter PMI-siffran i dag riktas blickarna kanske framförallt mot ECB nästa vecka och därefter februariinflationen där Danske Bank ligger tre tiondelar under Riksbanken på KPIF och en tiondel under på KPIF ex energi. 

Deras intryck är att Riksbanken slutat räkna hundradelar på sista utfallet, även om substantiella avvikelser är en annan sak. I dagsläget väntas de inte göra några justeringar av räntebanan i samband med aprilmötet. 

"Efter BNP prisas 18 punkter (räntehöjning) till årsskiftet. Om marknaden anpassar sig mot att Riksbanken tills vidare håller fast vid sin räntestrategi, borde det vara en viss lättnad för kronan", skriver Danske Bank.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies