ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Små ränterörelser efter riksbanksprotokoll

Kronan fortsätter stärkas marginellt efter förmiddagens publicering av Riksbanksprotokollet medan svenska räntor hakar på den generella europeiska trenden och stiger.

Under förmiddagen publicerades Riksbankens protokoll från juli mötet där Riksbanken som väntat hade lämnat räntan och räntebana oförändrad. 

Något av en överraskning för marknaden i samband med räntebeskedet var dock den något mer hökaktiga kommunikationen.

I protokollet betonade dock ledamöterna i Riksbankens direktion att osäkerheten om omvärldskonjunkturen har ökat, till exempel på grund av den upptrappade handelskonflikten.

Ledamöterna noterade också att aktörer på finansiella marknader verkar förvänta sig en betydligt sämre ekonomisk utveckling framöver och därför ytterligare penningpolitiska stimulanser.

"I flera av de större ekonomierna har också centralbankerna signalerat att penningpolitiken kan komma att bli mer expansiv, om än inte i samma utsträckning som marknadens prissättning indikerar", framgår det.

Ledamöterna noterade vidare att omvärldsriskerna är svåra att siffersätta i en prognos, men om de materialiseras kan utsikterna försämras även för svensk ekonomi och att det därför är viktigt att penningpolitiken går försiktigt fram.

"Ledamöterna noterade också att inflationen de närmaste månaderna kommer att sjunka tydligt till följd av lägre energipriser. I detta sammanhang påtalades att om detta påtagligt skulle dämpa inflationsförväntningarna försämras penningpolitikens möjligheter att hålla inflationen nära 2 procent. Flera av ledamöterna påpekade också vikten av att den underliggande inflationen fortsätter att stiga", står det i protokollet.

SEB skriver i ett marknadsbrev att kommentarerna i protokollet var duvaktiga, speciellt rörande den närliggande utvecklingen för penningpolitiken. 

Alla ledamöter säger att inflationsläget ser förhållandevis bra ut och att tillväxten förväntas förbli stabil, samtidigt som man tonar ned effekten av fallet i energipriserna och dess effekt på inflationen.

Det största frågetecknet hos ledamöterna, enligt SEB, var osäkerheten inför omvärldsutvecklingen samt de medellångsiktiga utsikterna för ekonomin.

SEB tycker sig ana att Per Jansson indikerade att han önskade skjuta på räntebanan vid juli mötet och ta en höjning vid det fjärde kvartalet ur ekvationen, men underströk att Riksbanken har tid att vänta in ytterligare information.

SEB summerar utfallet av protokollet som något på den duvaktiga sidan efter att alla ledamöter pekat på de stigande riskerna, och att politiken kan ses över om förutsättningarna förändras. Protokollet förändrar inte bankens syn att Riksbanken inte kommer höja räntan kommande året.

Swedbank skriver under på synen att protokollet vägde över mot det duvaktiga hållet. Banken belyser även att ECB:s agerande kommer bli till stor vikt för Riksbankens framtida handlande, då det blir svårt för Riksbanken att gå det motsatta hållet mot den europeiskajätten. Banken kvarhåller sin syn att det blir en höjning av styrräntan på december mötet i år.

Svenska räntor handlades upp under fredagens förmiddag efter att protokollet släppts. Kronan stärks marginellt mot euron och dollarn under förmiddagen.

Även industriproduktionen för EMU publicerades på förmiddagen. Produktionen steg 0,9 procent i maj, jämfört med föregående månad, och sjönk 0,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Analytiker hade räknade en ökning om 0,2 procent i månadstakt och en minskning om 1,6 procent i årstakt.

Tyska statsobligationsräntor handlas 1 punkt högre på tvåårig löptid och 4 punkter på tioårig sedan torsdagens stängning, samtidigt som euron har fallit tillbaka något mot dollarn under fredagens förmiddag.

Gårdagens emission av 30-åriga obligationer beskrevs som "rörig" efter duvaktiga uttalanden från Fed-chefen Jerome Powell och det högre KPI-utfallet.

Finansdepartementet sålde 30-årsobligationer för 16 miljarder dollar. Räntan blev 2,644 procent, jämfört med 2,607 procent vid den föregående emissionen, medan bid/cover blev 2,13 jämfört med 2,32.

Amerikanska räntor fortsätter upp under förmiddagen, där tioåringen noteras 8 punkter upp sedan torsdagens svenska stängning.

I eftermiddag väntar amerikansk PPI för juni månad.

Under fredagsmorgonen publicerades definitiv japansk industriproduktion för maj vilken blev nedreviderad från det tidigare mycket starka preliminära maj utfallet om ökning med 2,3 procent från föregående månad till 2,0 procent.

Dollarn försvagas något mot yen under förmiddagen efter nattens styrka.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies