ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
Brexit

Pundet rör sig i sidled inför Mays plan B

  • Theresa May. Foto: Alastair Grant
  • Foto: Kirsty Wigglesworth

Dollarn handlades marginellt starkare på måndagen och kronan tappade något. Räntorna i euroområdets kärna handlades sidledes medan de steg 2-3 punkter i periferin. 

"Dollarn gynnas just nu av rollen som säker hamn", sade Esther Maria Reichelt, valutastrateg vid Commerzbank, till Reuters.

"Fed kan dämpa effekten av en svagare ekonomi med penningpolitiska verktyg… skydda USA relativt väl från svagare global tillväxt och att göra dollarn till förstahandsvalet bland valutor", sade hon.

Statistik från Kina på måndagsmorgonen bekräftade en inbromsning i ekonomin, men bjöd inte på några negativa överraskningar.

Tillväxttakten i BNP sjönk till 6,4 procent under fjärde kvartalet från 6,6 procent under tredje kvartalet, och även om det var i paritet med det svagaste kvartalet under finanskrisen (+6,4 procent första kvartalet 2009) så var det i linje med konsensusprognosen.

Decemberdata över industriproduktionen och detaljhandeln kom samtidigt in något bättre än väntat i december, +5,7 respektive +8,2 procent jämfört med december 2017.

Beslutsfattare har lovat mer stöd i år för att minska risken för stora jobbförluster, men har uteslutit den sortens "flodvåg av stimulanser" som man tidigare har förlitat sig på och som snabbt lyft tillväxten men samtidigt skapat stora skulder. 

"Regeringen har möjlighet att stötta ekonomin. De kan öka infrastrukturinvesteringarna och sänka bankernas reservkrav. Så vi behöver inte oroa oss för investeringarna", sade Naoto Saito, chef vid analyshuset Daiwa Institute of Research, till Reuters. 

Kinas nationella statistikbyrå (NBS) sade i en kommentar att Kina bidrog med nära 30 procent av den globala tillväxten under 2018 och landet har förtroende för sin kapacitet att uppnå en rimlig tillväxt även under 2019.

Enligt NBS har handelskriget med USA definitivt påverkat Kinas ekonomi, men effekten är hanterbar.

NBS noterade vidare att Kinas utveckling möter en mer komplicerad och svår extern miljö 2019, men det finns gott om utrymme för justeringar av makropolicyn. Kina kommer att fortsätta implementera en proaktiv finanspolitik och en klok penningpolitik.

Capital Economics skrev i en kommentar att den senaste datan tyder på att ekonomin var svag med historiska mått mätt men klarade sig bättre än många befarat, till viss del tack vare policydriven återhämtning i infrastrukturinvesteringar.

Analyshuset noterar dock att en svagare global tillväxt och den fördröjda effekten av svagare kredittillväxt bör intensifieras under kommande månader. Den kinesiska ekonomin bör därför mattas av ytterligare innan tillväxten stabiliseras under andra halvåret till följd av utökade policystimulanser.

Internationella valutafonden, IMF, skrev i en prognosuppdatering på måndagen att den globala ekonomin fortsätter att expandera men tillväxttakten har dämpats ytterligare och riskerna mot utsikterna väger över mot nedsidan.

Global BNP bedöms öka med 3,5 procent i år och 3,6 procent 2019, vilket innebär att prognoserna har justerats ned med 0,2 respektive 0,1 procentenheter jämfört med höstprognosen i oktober. Under 2018 väntas globala BNP ha ökat med 3,7 procent, vilket är oförändrat jämfört med i oktober.

IMF konstaterade att prognoserna för 2019 och 2020 redan hade justerats ner i höstprognosen på grund av negativa effekter av de höjningar av importtullar som USA och Kina infört tidigare under året.

Nedrevideringen speglar delvis en förlängning av det svagare momentum som noterades under andra halvåret 2018, bland annat i Tyskland till följd av de nya utsläppsreglerna för fordon som introducerats och oron över statsfinanserna i Italien som dämpat den inhemska efterfrågan. 

Pundet var netto i princip oförändrat på måndagen inför Theresa Mays presentation av en plan B om brexit. 

Vid svensk stängning var kronan 1 öre starkare mot dollarn vid 9:02, och hade tappat 1 öre till 10:25 mot euron.

Räntan på svenska tioåringen hade stigit 1 punkt till 0,46 procent. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies