ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Europaräntor tappar efter ECB:s besked

  • Europeiska centralbanken i Frankfurt. Foto: Michael Probst

Europaräntorna sjönk och euron tappade efter att ECB agerat överraskande proaktivt, en rörelse som förstärktes under ECB-chefen Mario Draghis pressträff. 

ECB lämnade som väntat styrräntorna oförändrade men budskapet i övrigt var mer duvaktigt än väntat. ECB ändrade sin guidning och ser nu en oförändrad ränta åtminstone hela 2019 (tidigare sågs "igenom sommaren"), och de har beslutat om nya långa lån, TLTRO3, från och med september i år. Lånen blir tvååriga och följer styrräntan, men mer detaljer kommer senare. 

De nuvarande lånen (TLTRO2) börjar löpa ut nästa år men redan i sommar blir de mindre användbara som säkerhet i balansräkningarna. Totalt uppgår lånen till cirka 730 miljarder euro och av dessa står italienska och spanska banker för drygt hälften, enligt Unicredits beräkningar. 

"Även om ECB förväntades att såväl senarelägga räntehöjningarna som att komma med nya repor så småningom, så var det inte till fullo förväntat att det skulle komma redan i dag. Så dagens beslut bör ha setts som lite mer duvaktigt än väntat av marknaderna", skrev Handelsbanken i en kommentar. 

ECB sänkte på torsdagen även sina utsikter rejält. Prognoserna för BNP-tillväxten drogs ned till 1,1 procent i år och 1,6 procent nästa år, från 1,7 respektive 1,7 procent i december. Prognosen för 2021 lämnas oförändrade på 1,5 procent.

Som jämförelse kan nämnas att OECD på onsdagen såg en EMU-tillväxt på 1,0 procent i år. 

För inflationen ser ECB nu 1,2 procent i år, 1,5 procent nästa år och 1,6 procent år 2021, en neddragning med 0,4 procentenheter för i år och 0,2 procentenheter för 2020-2021. Prognosen för kärninflationen har dragits ned till 1,4 procent 2020 (från 1,6 procent).

ECB-chefen Mario Draghi konstaterade vid en pressträff att ökad osäkerhet och försämrade prognoser fått dem att agera nu. 

Data har varit svagare än väntat och de närtida tillväxtutsikterna har dämpats. Världshandeln har dämpats och Kina bromsat in, samtidigt som handelsdispyten har tyngt förtroendet. De interna faktorerna är delvis sektor- och landspecifika, som i Tyskland (fordon) och Italien. 

Det underliggande inflationstrycket är ännu dämpat. 

Det finns stöttande faktorer som bland annat ökat lönetryck men det kommer att ta länge tid att nå inflationsmålet. De nya åtgärderna, som det var ett enhälligt beslut om, tillför stimulans och stöttar inflationsuppgången. 

Draghi betonade att riskerna mot tillväxten fortsatt ligger på nedsidan. Även om motståndskraften har ökat kan det inte förhindra inverkan från protektionism och brexit.  

Han framhöll att ECB är redo att agera igen vid behov och att det beror på de ekonomiska utsikterna. Men även om det skett en inbromsning så växer ekonomin fortfarande och det fanns ingen diskussion om att återstarta QE. 

Den ändrade guidningen gör att Draghi tycks kunna vandra ut från ECB-skrapan i november utan att ha behövt höja räntan under sin mandatperiod. 

Vid svensk stängning hade tyska räntor sjunkit 4-5 punkter, med tvååringen ned till -0,54 procent och tioåringen på 0,08 procent. Italienska räntor var 6-8 punkter lägre.

Euron tappade sammanlagt 0,6 procent till 1:1230 mot dollarn.

"Även om annonseringen var väntad vid någon tidpunkt så välkomnade marknaden att de är proaktiva", sade Karen Ward på JP Morgan Asset Management till Reuters. 

Definitiva EMU-data visade att BNP ökade med 0,2 procent under fjärde kvartalet från föregående kvartal, i linje med det preliminära utfallet. Tillväxttakten sjönk till 1,1 procent från 1,6 procent tredje kvartalet. 

USA-räntorna sjönk några punkter med tioåringen ned till 2,65 procent. 

Feds regionala konjunkturrapport, Beige Book, visade att USA-ekonomin kyldes av under de två första månaderna i år, och tillväxten beskrevs nu som "knapp till måttlig takt" i större delen av landet. 

Pundet tappade till under 1:31 mot USA-dollarn. Inget genombrott har rapporterats från samtalen i Bryssel inför nästa veckas serie omröstningar i det brittiska parlamentet. Kanadadollarn har planat ut på en svagare nivå efter att ha tappat i spåren av mjuka besked från Bank of Canada på onsdagen. 

Kinas valutareserv ökade något till 3.090 miljarder dollar i februari. 

"PBOC tycks inte ha intervenerat substantiellt på valutamarknaden i februari vilket indikerar att yuanen inte står inför så mycket nedåttryck för närvarande. Men med en ekonomi som antas bromsa in ytterligare kommande månader och lägre räntor så kommer sannolikt valutan hamna under tryck igen senare under 2019", skrev Capital Economics i en kommentar.

Svenska räntor sjönk medan kronan tappade 13 öre till 9:41 mot dollarn och 7 öre till 10:57 mot euron. Därmed var förstärkningen som kom efter Riksbankens besked på onsdagen om att minska valutareserven mer än utraderad. 

Enligt vissa bedömare behöver ECB:s agerande inte ha några större implikationer för Riksbanken, utan kan i stället ses som positivt om det lyfter euroområdet. 

Stefan Ingves och Cecilia Skingsley talade inför riksdagens finansutskott men utan några nya signaler. De indikerade ingen direkt oro för kronans svaghet och vad gäller räntebanan framhöll Ingves att realräntorna fortsatt är låga. 

Det "indikerar att Ingves håller fast vid sin syn att det inte är orimligt att normalisera penningpolitiken", skrev SEB i en kommentar.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer