ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Euron vänder ned på PMI-besvikelse

Europeiska statspappersräntor sjunker, främst i längre löptider, i förmiddagshandeln på torsdagen. Euron vänder samtidigt ner mot dollarn efter att ha stigit på onsdagseftermiddagen.

Fokus för dagen riktas kanske främst mot eftermiddagens räntebesked från ECB, klockan 13.45, och kanske ännu mer mot chefen Mario Draghis efterföljande presskonferens, klockan 14.30. Men förmiddagen bjöd också på viss dramatik i form av PMI-överraskningar.

I Frankrike sjönk det sammanvägda PMI-indexet preliminärt till 47,9 i januari, från 48,7 i december, vilket var långt under väntade 51,0. Industri-PMI steg mer än väntat, från 49,7 till 51,2, men det räckte inte långt när tjänsteindex samtidigt föll till 47,5 från 49,0.

I Tyskland gick utvecklingen i januari åt helt motsatt håll än i Frankrike; det sammanvägda indexet steg något mer än väntat, från 51,6 till 52,1, medan industriindexet oväntat sjönk till 49,9 från 51,5. Tjänsteindexet räddade dagen genom att stiga till 53,1, från 51,8, vilket var högre än väntade 52,1. 

Totalindexen för euroområdet sjönk överlag i januari; det sammanvägda ner till 50,7 från 51,1, industri-PMI till 50,5 från 51,4 medan tjänsteindexet sjönk till 50,8 från 51,2. Konsensusprognoserna pekade mot svaga uppgångar i januari.

Markits chefekonom Chris Williamson noterade i en kommentar att euroområdets ekonomi rörde sig allt närmare recession i januari, och att indexen antyder en BNP-tillväxt på endast 0,1 procent på kvartalsbasis.

Han noterade att företagen fortsatt hänvisade till brexit-oro, handelskrig och protesterna i Frankrike, men svaren i undersökningen tyder också på att ett djupare obehag satte in i början av året.

"Företagen är oroade för att en djupare ekonomisk inbromsning samlar momentum, där stigande politisk och ekonomisk och politisk osäkerhet inverkar allt mer negativt på riskaptit och efterfrågan", sade Chris Williamson.

Euron tappade kraftigt mot dollarn efter det franska indexet, återhämtade sig något efter den tyska rapporten, men vände åter ner när indexet för hela euroområdet publicerats.

Tidigare på torsdagen kom besked om att Japans industri-PMI preliminärt sjönk till 50,0 i januari, från 52,6 föregående månad. Det var den lägsta noteringen för indexet sedan augusti 2016 (49,5).

ECB väntas inte röra räntan i eftermiddag, men enligt bedömare som Commerzbank är det inte uteslutet att banken nu inte längre kommer att beskriva riskerna mot utsikterna som balanserade. Mer troligt är dock kanske att en ny riskbedömning dröjer till dess att ECB publicerar nya egna prognoser i mars.

Det finns samtidigt vissa förväntningar om att Mario Draghi kan komma att låta något mer duvaktig vid presskonferensen efter raden av databesvikelser sedan föregående möte.

Norges Bank meddelade som väntat att styrräntan lämnas oförändrad, på 0,75 procent efter onsdagens möte. Bankens chef Öystein Olsen noterade att direktionen vid föregående möte såg det som mest troligt att räntan skulle höjas igen i mars, och tillade att ränteutsikterna sammantaget inte ändrats mycket sedan föregående möte.

De stabila ränteutsikterna från Norges Bank bidrog till att stärka den norska kronan mot euron efter räntebeskedet; eur/nok sjönk från cirka 9:7450 till nära 9:71 som lägst strax efter beskedet.

I Sverige rapporterade SCB att den säsongsjusterade arbetslösheten steg till 6,4 procent i december från 6,2 procent i november, högre än de 6,2 procent som väntades enligt SME Direkts prognosenkät. Trendarbetslösheten sjönk dock till 6,2 procent, från uppreviderade 6,3 procent i november.

Antalet sysselsatta ökade med 94.000 personer i december jämfört med december 2017, samtidigt ökade dock arbetskraften med 100.000 personer.

Nordeas Torbjörn Isaksson noterar i ett kundbrev att sysselsättningen visserligen sjönk 0,1 procent i december jämfört med i november, men det var en mindre nedgång än han räknat med; den högre arbetslösheten i december beror därmed på att arbetskraften ökade ännu mer än väntat.

"Nedgången i sysselsättningen i december var inte överraskande givet den starka uppgången de föregående månaderna. Därmed är arbetsmarknaden fortsatt mycket stram vilket kommer att dämpa oron över inbromsningen i BNP-tillväxten. Men vi befarar att efterfrågan på arbetskraft kommer att börja avta snart", skriver han.

ESV presenterade vidare en ny budgetprognos där överskottet nu väntas bli betydligt mindre än i tidigare prognoser. För 2019 väntas ett överskott på 24 miljarder kronor som sedan sjunker till 3 miljarder 2020. I augusti räknade ESV med +27 respektive +55 miljarder kronor för de båda åren.

Svenska statsobligationsräntor sjunker med upp till 3 punkter i längre löptider på torsdagsförmiddagen, i stort sett i linje med rörelserna i tyska räntor sedan svensk stängning på onsdagen. Kronan handlas samtidigt något svagare mot euron.

Amerikanska statspappersräntor sjönk tillbaka något efter svensk stängning på onsdagen och fortsatte marginellt nedåt i torsdagens Europahandel.

Eftermiddagens USA-agenda bjuder på sedvanlig veckodata över nyanmälda arbetslösa, klockan 14.30, samt preliminära PMI-data för januari, klockan 15.45.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies