ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Prognos: Fed diskuterar räntesänkning men avvaktar i juni

Federal Reserves "tålmodighet" i fråga om framtida räntejusteringar kommer att prövas vid FOMC-mötet den 18-19 juni, men det lär inte bli aktuellt med någon sänkning av styrränteintervallet redan nu.

Det är slutsatsen i en rad analytikerbrev inför räntebeskedet klockan 20.00 den 19 juni.

Olika analytikerenkäter inför räntebeskedet visar visserligen att enstaka röster hörs för att räntan ska sänkas redan på onsdag, och terminsmarknaderna prisar in en sannolikhet på över 20 procent för att så ska bli fallet. Men en överväldigande majoritet räknar ändå med att ledamöterna väljer att vila på hanen nu.

Vid föregående FOMC-möte, den 30 april/1 maj lämnades styrränteintervallet som väntat oförändrat på 2,25-2,50 procent, och ledamöterna upprepade sitt budskap om "tålmodighet" beträffande framtida räntejusteringar.

Inför mötet riktades intresset i hög grad mot FOMC:s tolkning av svaghetstendensernas i kärninflationen och marknadsbaserade inflationsförväntningar. I pressmeddelandet noterade FOMC också att såväl huvud- som kärninflationen hade sjunkit och låg under målet, och att de marknadsbaserade inflationsförväntningarna hade förblivit låga.

Vid den efterföljande presskonferensen tonade dock Fedchefen Jerome Powell ner betydelsen av den låga kärninflationen och sade att vissa övergående faktorer kan ligga bakom. Han sade också att policykommittén då inte såg några starka skäl att ändra räntan och att policyhållningen var lämplig.

Powells besked vid presskonferensen dämpade de mest aggressiva förväntningarna om snara räntesänkningar, men efter räntebeskedet den 1 maj har dock förväntningarna åter stärkts i takt med tilltagande handelsspänningar och svagare inkommande makroindikatorer.

Vid en Fedkonferens i Chicago, den 4 juni, signalerade också Jerome Powell beredskap att svara på potentiella negativa konsekvenser av handelsspänningarna.

"Vi bevakar noga effekterna av dessa utvecklingar för USA:s ekonomiska utsikter och vi kommer, som alltid, agera lämpligt för att göra expansionen uthållig, med en stark arbetsmarknad och inflation nära vårt symmetriska 2-procentsmål", sade Jerome Powell.

Fedchefen noterade samtidigt att USA-ekonomin växer, att arbetslösheten är låg och inflationen är stabil, men tillade att Fed också ser allvarligt på riskerna av att inflationen kommer in lägre än väntat. Å andra sidan påpekade han samtidigt att penningpolitiska åtgärder för att pressa upp inflationen riskerar att leda till överdrifter på de finansiella marknaderna. 

Wall Street Journal noterade den 6 juni att Fedledamöterna nu, till skillnad från inför majmötet, inte uttryckligen försökt trycka tillbaka marknadens förväntningar om räntesänkningar de kommande månaderna.

Tidningen noterade samtidigt att Fedledamöterna ställs inför ett svårt val vid junimötet; de vill å ena sidan inte agera för tidigt på händelser som snabbt kan ändras, till exempel i samband med G20-mötet i slutet av juni. 

Å andra sidan var budskapen från Fedledamöterna i vid Fedkonferensen i Chicago tydliga med att de behöver agera snabbare än tidigare mot en begynnande nedgång eftersom de korta räntorna redan ligger på en låg nivå, vilket begränsar policyutrymmet.

"Med andra ord, de måste balansera riskerna med att sänka för tidigt mot riskerna med att vänta för länge", skrev Wall Street Journal.

Ekonomerna på Morgan Stanley räknar med att Fed avvaktar i juni samtidigt som de signalerar beredskap att agera, vilket betyder att varje möte är "live".

"Beslutsfattarna kommer att försöka undvika att skaka båten före G20-mötet genom att leverera ett väntat besked", skriver Morgan Stanley-ekonomerna i ett kundbrev.

De tror att FOMC kommer att signalera beredskap att agera "vid behov" om det uppstår "väsentliga nedåtrisker" mot utsikterna. 

Morgan Stanley räknar inte heller med några större förändringar i ledamöternas nya prognoser, som publiceras i samband med räntebeskedet, men däremot ökat fokus på riskerna runt huvudscenariot. Ledamöternas konsensusprognos om räntebanan, "dot plot", kan dock planas ut till att visa en oförändrad räntebana under hela prognosperioden. I mars pekade "dot plot" mot en räntehöjning 2020.

Capital Economics skriver i ett kundbrev att de räknar med att en ytterligare inbromsning i den ekonomiska tillväxten kommer att förmå Fed att sänka räntan, men de har svårt att se att det kommer att ske före september.

De konstaterar det knappast råder någon tvekan om att förväntningarna om kommande räntesänkningar har tagit stöd av Jerome Powells och andra Fedledamöters kommentarer vid Chicago-konferensen. Men även om marknaden har tolkat dessa signaler som att Fed är mycket nära en räntesänkning är Capital Economics tolkning att Fed kommer att ändra kurs OM ekonomiska data försvagas ytterligare.

"Som läget är nu har inte tillräckligt mycket ändrats för att motivera Fed att sänka räntan", skriver ekonomerna.

Capital Economics bedömning är att inkommande ekonomiska data visserligen har varit en besvikelse, men de har ännu inte sett några tecken på den uthålliga nedgång som brukar förmå Fed att sänka räntan.

Till septembermötet lär däremot Fed ha fått tillräckliga besked om en ekonomisk inbromsning för att motivera en räntesänkning med 25 punkter, och enligt Capital Economics kommer den att följas upp med lika stora sänkningar i december och i mars 2020.

"Såvida det inte kommer en recession tror vi att 75 punkters sänkning kommer att bli tillräckligt för att återställa förtroendet. Och med en substantiell sänkning av marknadsräntorna redan på plats borde det lägga grunden för en därpå följande återhämtning", skriver Capital Economics.

Nordea räknar i en ny prognos på torsdagen med att Fed kommer att sänka styrränteintervallet fyra gånger, med start i juli, och de räknar med att räntesänkningar kommer att vara ett hett ämne redan vid juni-mötet.

Nordeaekonomerna ser tre skäl till att de nu räknar med sänkta Fedräntor; upptrappningen av handelskriget, marknadens recessionsoro och Feds förändrade reaktionsfunktion - med ökat fokus mot för låg inflation och inflationsförväntningar.

"Vi räknar med att Fed fortsätter att sänka räntan på kvartalsbasis till dess att ekonomin visar tecken på återhämtning, vilket enligt vår prognos är mot mitten av 2020", skriver Nordea, och tillägger att fyra räntesänkningar det kommande året går i linje med marknadens nuvarande prissättning.

Bild: Fed-ledamöternas ränteprognoser, "dot plot", i mars 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies