ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Produktionen steg mer än väntat i näringslivet i december

  • Foto: Lasse Holmström

Ökad produktion i transportmedelsindustrin och informations- och kommunikationsverksamhet i tjänstesektorn drog upp produktionen i näringslivet i december. Det visar färska siffror från Statistiska centralbyrån.

Produktionsvärdet i hela näringslivet steg 4,6 procent i december jämfört med samma månad året före, enligt kalenderkorrigerad statistik från SCB.  Jämfört med föregående månad steg produktionsvärdet 0,9 procent, säsongsrensat.

Produktionsvärdesindex beskriver hela näringslivets produktion av varor och tjänster från månad till månad och används för att räkna fram BNP.

Väntat var en nedgång med 0,5 procent under månaden och en uppgång med 2,0 procent i årstakt enligt Infront Datas prognosenkät. 

Industriproduktionsvärdet steg 3,6 procent i årstakt i december, tjänsteproduktionsvärdet steg 2,1 procent medan byggproduktionsvärdet steg 0,3 procent. Dessa uppgifter är kalenderkorrigerade.

Transportmedelsindustrin bidrog mest på industrisidan och höjde produktionsvärdesindex med 0,2 procentenheter efter en uppgång om 19,3 procent i fasta priser.

På tjänstesidan bidrog informations- och kommunikationsverksamhet mest till näringslivets totala intäkter, 1,3 procentenheter, efter en ökning om 13,1 procent i fasta priser.

Byggsektorn backade 2,3 procent i fasta priser och sänkte därmed näringslivets totala utveckling med 0,2 procentenheter.

I november ökade produktionvärdet i hela näringslivet med reviderade 1,5 procent i årstakt (+2,2). Industrin ökade med reviderade 1,3 procent (+3,2), tjänster ökade med reviderade 2,2 procent (+2,9) medan byggverksamheten sjönk med reviderade 2,3 procent (-2,6). 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies