ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Positiv statistikskörd från USA under eftermiddagen

Högre bostadsbyggande och lägre antal arbetssökande än väntat noteras i eftermiddagens statistikskörd från USA. Dessutom kom Philadelphia Fed-index in starkare än väntat.

Bostadsbyggandet i USA steg 5,7 procent i april, jämfört med månaden före, till en säsongsjusterad årstakt på 1.235.000 bostäder.

Det framgår av statistik från USA:s handelsdepartement.

Analytiker hade räknat med att byggandet skulle ha uppgått till en årstakt på 1.205.000 bostäder, enligt Reuters snittprognos.

I mars uppgick bostadsbyggandet till en årstakt på reviderade 1.168.000 bostäder (tidigare 1.139.000), vilket innebar en uppgång med 1,7 procent jämfört med månaden före (-0,3).

Byggandet av enfamiljsbostäder steg 6,2 procent i april, till en årstakt på 854.000, medan byggandet av flerfamiljshus steg 4,7 procent till en årstakt på 381.000.

Antalet bygglov steg med 0,6 procent i april jämfört med månaden före, till en årstakt på 1.296.000. Väntat var en årstakt på 1.290.000.

Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA sjönk med 16.000 till 212.000 personer, under vecka 19.

Det visar säsongsjusterad statistik från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet.

Analytiker hade räknat med 220.000 nya sökande av arbetslöshetsunderstöd, enligt Reuters snittprognos.

Under veckan före uppgick antalet till oreviderade 228.000 personer.

Genomsnittet för de fyra senaste veckorna steg till 225.000 från oreviderade 220.250.

Antalet personer som fortsatte att få bidrag uppgick till 1,660 miljoner under vecka 17, ned från reviderade 1,688 miljoner veckan före (1,684).

Denna statistik släpar efter en vecka jämfört med siffran för antalet nyanmälda arbetslösa.

Philadelphia Federal Reserves index över aktiviteten i tillverkningsindustrin i regionen steg till 16,6 i maj jämfört med 8,5 i april, enligt Reuters.

Väntat enligt Reuters prognosenkät var ett index på 9,0.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies