ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Personkopplingar mellan Oasmias ordförande och MGC

Ägarstriden i Oasmia mellan största ägaren, fastighetsmiljardären Per Arwidsson, och ordföranden/grundaren Julian Aleksov rasar vidare. Nyhetsbyrån Direkts granskning av brittiska bolagsdata visar att det finns personkopplingar mellan Aleksov och den eventuellt blivande storägaren MGC.

Efter att Oasmias styrelse låtit MGC Capital nyttja drygt 25 miljoner teckningsoptioner kan det brittiska bolaget bli näst största ägare i Oasmia. MGC Capitals intentioner är inte kända, men om de sammanfaller med Julian Aleksovs kontrollerar de tillsammans nästan 45 miljoner aktier, 15 miljoner fler aktier än den nuvarande största ägaren Per Arwidsson.

Den 25 januari hålls en extra bolagsstämma som Oasmias största ägare Per Arwidsson tidigare begärt. Upprinnelsen till stämman är en infekterad tvist gällande drygt 25 miljoner teckningsoptioner.

Det var i samband med att MGC övertog en fordran på Oasmia på 108 miljoner kronor från Bengt Ågerups investeringsbolag Nexttobe som Oasmiastyrelsen lät MGC utnyttja teckningsoptionerna och omvandla dem till aktier i Oasmia.

Denna överlåtelse menar Per Arwidsson inte har gått rätt till.

Julian Aleksov och styrelsen menar å sin sida att Per Arwidsson inte har någon rätt till teckningsoptionerna eftersom det var MGC Capital och inte Arwidsson som löste lånet till Nexttobe.

I ett pressmeddelande från den 17 december skriver styrelsen att begäran om extrastämma är ett försök av Per Arwidsson att byta ut bolagets styrelse för att komma åt teckningsoptionerna och på så sätt "berika sig själv".

Båda parter har nu vidtagit juridiska åtgärder. Per Arwidsson har utverkat ett interimistiskt förbud som tillfälligt förhindrar Oasmia att slutföra affären med MGC Capital, och Oasmia har inlett ett skiljedomsförfarande för att fastställa vem som har rätt till teckningsoptionerna.

Klart är i vart fall att om Oasmias styrelse med Julian Aleksov i spetsen får som den vill, och de drygt 25 miljoner teckningsoptioner som nu omvandlats till aktier tillfaller MGC Capital, så kommer MGC Capital att bli näst största ägare i Oasmia.

MGC Capital Ltd finns inte med i Holdings ägarförteckning sedan tidigare, och i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt har Per Arwidsson sagt att han tror att det finns någon form av koppling till Julian Aleksov, och att MGC "är ett bolag som över huvud taget inte borde kunna göra den typen av affärer som de gjort".

När Nyhetsbyrån Direkt sammanställer den publika information som finns tillgänglig om bolaget MGC Capital Ltd framträder följande bild:

* Bolaget är registrerat i Storbritannien och under det senaste räkenskapsåret gjorde bolaget en vinst efter skatt på drygt 69.000 pund, motsvarande 0,8 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 52.000 pund, motsvarande 0,6 miljoner kronor.

* Enligt uppgifter registrerade hos det brittiska bolagsverket ägs MGC Capital av Kathryn Kinner och Stuart Kinner. Stuart Kinner är även är registrerad som styrelseledamot i bolaget.

* Stuart Kinner är en förhållandevis väl anlitad styrelseledamot med totalt tolv, varav fem aktiva, uppdrag för brittiska limited-bolag på sitt cv. I ett av dem, Rosland Capital Limited, är både Stuart Kinner och Julian Aleksov ledamöter och delägare tillsammans.

* Rosland Capital Limited är i sin tur en engelsk filial till Rosland Capital LLC. Det Los Angeles-baserade bolaget, som är verksamt inom försäljning av guld och ädelmetaller i fysisk form, ägs av Julian Aleksovs bror Marin Aleksov.

Julian Aleksov har avböjt att kommentera uppgifterna ovan och hänvisar till Oasmias juridiska ombud, Erik Nerep, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Denne har även företrätt MGC Capital i Sverige när bolaget har förhandlat med Nexttobe om lånet till Oasmia.

"Jag förstår att du tror att det skulle ligga något misstänkt där bakom, men det finns absolut ingenting. Julian Aleksov sitter inte i det bolagets (MGC Capital) styrelse och äger inget i det bolaget. Han känner naturligtvis Stuart Kinner som äger bolaget och en del av hans vänner, och de sitter tillsammans i en helt annan bolagsstyrelse som har kopplingar till Julians bror. Men det är inga konstigheter", säger Erik Nerep till Nyhetsbyrån Direkt.

Baserat på vad som är känt så går det heller inte att med säkerhet säga vem det är som kontrollerar MGC Capital Ltd. Stuart och Kathryn Kinner står som ägare, men det behöver inte betyda att det är de som kontrollerar bolaget.

Gunnar Ihren är utredningsledare på Skatteverket med erfarenhet av att utreda så kallade brevlådeföretag utomlands. Enligt honom är det inte ovanligt att lokala personer står som ägare av ett bolag utan att för den sakens skull ha faktisk kontroll över det.

"Det ger anonymitet till ägandet", säger Gunnar Ihren till Nyhetsbyrån Direkt och fortsätter:

"Den utländska personen som står som ägare har aktierna i eget namn, men för någon annans räkning och uppträder bara som förvaltare av bolaget."

Att detta skulle vara fallet med MGC Capital, Stuart Kinner och bröderna Aleksov går inte att säga. Klart är dock att bröderna Julian och Marin Aleksov figurerar i kretsen av bolag och personer runt MGC Capital, ett bolag som Julian Aleksov i egenskap av arbetande styrelseordförande har gjort till näst störste ägare i Oasmia.

Erik Nerep, som alltså företräder både Oasmia och MGC Capital, anser dock att såväl lagen som moralen står på Oasmias sida.

"MGC har ju ställt upp och tagit över fordringen från Nexttobe, och uppenbarligen har de ekonomiska resurser, i vart fall kontakter, som gör det möjligt att genomföra en sådan här sak. Det är fullt seriöst", säger han och tillägger att han inte känner bolaget närmare utan bara fick uppdraget att företräda MGC i förhandlingarna gentemot Nexttobe.

Oasmia har lockat ett stort antal småsparare och i ägarlistan finns få institutionella investerare med större innehav. Det är också klart att de drygt 19 miljoner aktier som Julian Aleksov kontrollerar via bolaget Alceco, tillsammans med MGC Capitals nyförvärvade 25 miljoner aktier är fler än Per Arwidssons 30 miljoner aktier.

Är det då inte intressant för småspararna att få veta vad den nya storägaren är för typ av företag?

"De ska vara jävligt glada småspararna för att MGC har räddat Oasmia från konkurs! För det är det som det handlar om", säger Erik Nerep och fortsätter:

"Vi talar om en vit riddare som kommer in och tar en ekonomisk risk. Du kan ju tänka dig själv vad som hade hänt med Oasmias aktier vid en konkursansökan?"

Per Arwidsson har tidigare sagt att han vill byta ut styrelsen och eventuellt också delar av den operativa ledningen. Erik Nerep ställer sig tveksam till att Per Arwidsson skulle kunna ändra något i avseende med vem som äger rätten till optionerna. I vart fall i juridisk mening.

"En ny styrelse kan återkalla sitt tidigare beslut och dela ut optionerna, men det vore naturligtvis ett brott mot aktiebolagslagen att otillbörligen gynna just Arwidsson och missgynna bolaget, men framförallt övriga delägare", säger Erik Nerep.

Fredagen den 25 januari klockan 14 hålls den extra bolagsstämman i Uppsala och då ska ägarna behandla frågan om val av styrelse.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies